doc. Ing. Marcel Honza, Dr.

Ústav botaniky a zoologie


e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Ing. Marcel Honza, Dr.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Ústav biologie obratlovců AV ČR
Obor řízení Zoologie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 19. 8. 2008
Datum ukončení řízení 1. 6. 2009
Habilitační práce (veřejná část) Koevoluce mez hnízdními parazity rodu Cuculus a hostiteli řádu Passeriformes
Oponenti habilitační práce prof. RNDr. Karel Šťastný, CSc. (ČZU Praha)
doc. RNDr. Karel Hudec, DrSc. (MU Přírodovědecká fakulta)
RNDr. Anton Krištín, DrSc. (Ústav ekologie lesa SAV Zvolen)
Přednáška pro odbornou veřejnost 29. 4. 2009
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Jan Zima, DrSc. (ÚBO AV ČR Brno)
Členové prof. RNDr. Miloš Macholán, CSc. (ÚFGHZ AV ČR)
prof. RNDr. Karel Šťastný, CSc. (ČZU Praha)
prof. Ing. Stanislav Bureš, CSc. (PřF UP Olomouc)
doc. RNDr. Zdeněk Řehák, Ph.D. (MU Přírodovědecká fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 29. 4. 2009

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.