Vzhledem k aktuálnímu epidemiologickému vývoji je univerzitní eskalační semafor, s platností od pondělí 12. října 2020, přepnut na červený stupeň pohotovosti. Více informací zde.

prof. RNDr. Radan Kučera, DSc.


kancelář: pav. 08/03024
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

Kvalifikace

Ukončená řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení prof. RNDr. Radan Kučera, DrSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Matematika - Algebra a teorie čísel
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 26. 9. 2003
Datum ukončení řízení 1. 5. 2005
Přednáška pro odbornou veřejnost 30. 6. 2004
Složení komise
Předseda prof. RNDr. Jiří Rosický, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Ladislav Skula, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
prof. RNDr. Tomáš Kepka, DrSc. (MFF UK Praha)
prof. RNDr. Jan Nekovář, DrSc. (Université Pierre et Marie Curie, Paříž, Francie)
prof. RNDr. Štefan Porubský, DrSc. (ÚVT AV ČR Praha)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 30. 6. 2004
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 26. 10. 2004