prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D.

profesor – Ústav chemie


korespondenční adresa:
Kotlářská 267/2, 611 37 Brno

kancelář: bud. C12/224
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6493
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D., narozen 14. 10. 1961 v Brně
Pracoviště
 • Masarykova univerzita
  Přírodovědecká fakulta, Ústav chemie
  Kotlářská 2, 61137 Brno
  e-mail: jpinkas@chemi.muni.cz
  tel: 420-549496493
  fax: 420-549492443
Funkce na pracovišti
 • Profesor anorganické chemie
 • Garant doktorského studijního programu Chemie
 • Člen Vědecké rady Př.f. MU
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • prosinec 2010: Profesor anorganické chemie, Masarykova univerzita.
 • červen 1999: Habilitace - anorganická chemie, Chemické aspekty přípravy některých anorganických materiálů, Masarykova univerzita v Brně.
 • srpen 1990 - prosinec 1993: Ph.D. v anorganické chemii, disertační práce: Azatrany a atrany 13. skupiny, Iowa State University, Ames, Iowa, U. S. A.
 • květen 1986: RNDr. v anorganické chemii, diplomová práce: Pokusy o syntézu N-silylovaných sloučenin fosforu, Univerzita J. E. Purkyně v Brně.
Přehled zaměstnání
 • prosinec 2010 - : Profesor anorganické chemie, Masarykova univerzita, Ústav chemie.
 • červen 1999 - listopad 2010: Docent anorganické chemie, Masarykova univerzita, Katedra anorganické chemie.
 • září 1998 - červen 1999: Odborný asistent, Masarykova univerzita v Brně, katedra anorganické chemie.
 • říjen 1996 - srpen 1998: Vědecký pracovník, Alexander von Humboldtovo stipendium, Universität Göttingen, Institut für anorganische Chemie, Göttingen, BRD.
 • únor 1994 - srpen 1996: Postdoktorální pobyt, Indiana University, Department of Chemistry, Bloomington, Indiana, U. S. A.
 • srpen 1990 - prosinec 1993: Ph.D. studium, Iowa State University, Department of Chemistry, Ames, Iowa, U. S. A.
 • červen 1986 - červenec 1990: Asistent, Masarykova univerzita v Brně, katedra anorganické chemie.
Pedagogická činnost
 • Garant doktorského studijního programu Chemie, od 2019.
  Předseda Oborové rady doktorského studijního programu Chemie, od 2010.
  Předseda Oborové komise doktorského studijního oboru Anorganická chemie, od 2010.
  Garant bakalářského studijního programu Chemie.
  Garant magisterského studijního programu Chemie.
  Garant magisterského studijního oboru Anorganická chemie, od 2005.
  Přednášky:
  C1020 Obecná chemie
  C7780 Inorganic Materials Chemistry (v angličtině)
  C6800 Multinukleární NMR spektroskopie
 • Semináře a cvičení:
  C1040 Seminář z obecné chemie. C1080 Laboratorní technika. C2100 a C3480 Laboratorní cvičení z anorganické chemie. C2070 Seminář z anorganické chemie II. C6190 Pokročilé cvičení z anorganické chemie. C8870 Syntéza a analýza materiálů.
 • Disertační práce:
  Jiří Löbl, 2007, Zdeněk Moravec, 2011, Jan Chyba, 2014, Aleš Stýskalík, 2015, David Škoda, 2016
 • Diplomové práce: 24 úspěšně ukončených
 • Bakalářské práce: 15 úspěšně ukončených

 • Postdoktorandské stáže:
  2013-2014: Dr. Kledi Xhaxhiu, Univ. Tirana, AL
  2013-2015: Dr. Zdeněk Moravec, MU Ústav chemie, Postdok II
  2008: Dr. Vojtěch Jančík, Instituto de Química, UNAM, Mexiko
  2006: Dr. Sara Cortes, Universidad de Guadalajara, Mexiko
  2005: Dr. Andrej Pevec, Univ. Ljubljana, SL

 • Člen komise pro SZZ v oboru Chemie a technologie anorganických materiálů VŠCHT v Praze.
 • Člen komise pro státní doktorskou zkoušku studijního programu Chemie a technologie anorganických materiálů VŠCHT v Praze.
 • Člen oborové rady doktorského studijního programu Anorganická chemie Př.F. UK v Praze.
 • Předseda komise pro státní rigorózní zkoušku v oboru Materiálová chemie MU Brno.
 • Člen komise pro SZZ programu Chemie, oboru Anorganická chemie MU Brno.
 • Člen komise pro státní rigorózní zkoušku v oboru Anorganická chemie MU Brno.
 • Člen oborové komise Anorganická chemie při Oborové radě doktorského studijního programu Chemie MU Brno.
 • Člen komise pro státní doktorskou zkoušku studijního programu Chemie oboru Anorganická chemie MU Brno.
 • Předseda komise pro státní doktorskou zkoušku studijního programu Chemie, oboru Anorganická chemie MU Brno.


 • Pedagogická činnost na zahraničních univerzitách:
  2003, 2002, 2001: Měsíční přednáškový pobyt v rámci programu SOCRATES/ERASMUS na Institut für anorganische Chemie, Universität Göttingen, BRD, semestrální přednáška v bloku Materials Chemistry.
  1996 - 1998: Universität Göttingen, Institut für anorganische Chemie, Göttingen, BRD. Vedení disertační práce studentky Ph.D. studia. Práce byla obhájena v dubnu 1999.
  1992: Iowa State University, Zadání a vedení výzkumných projektů dvou studentů bakalářského studia.
  1990 - 1992: Iowa State University, Seminář z obecné chemie, Laboratorní cvičení z obecné chemie.

  Koordinátor programu SOCRATES/ERASMUS
  Příprava a organizace semestrálního kurzu v bloku:
  podzim 2004: Dynamická NMR spetroskopie - prof. A. Demsar, Univ. Ljubljana, Slovenia.
  podzim 2004: Organometalická chemie - doc. N. Mosch-Zanetti, Univ. Gottingen, SRN.
  podzim 2003: Chemie sol-gel procesů - prof. A. Kareiva, Univ. Vilnius, Litva.
  podzim 2000: Heteronukleární NMR spektroskopie - doc. Dr. D. Gudat, Univerzita Bonn, SRN.
  podzim 1999: Magnetochemie - doc. Dr. W. Plass, Univerzita Bielefeld, SRN.
Vědeckovýzkumná činnost
 • Molekulární stavební jednotky metalofosfátů a fosfonátů.
  Nové bezvodé metody přípravy fosfátových, oxidických a silikátových materiálů.
  Sol-gelová příprava směsných oxidických materiálů.
  Chemická reaktivita alumazenu.
  Sonochemická příprava nanoskopických oxidů a fosfátů.
  Příprava a charakterizace nanoskopických slitin kovů.
  Syntéza a charakterizace koordinačních polymerů.
  Čtyři kapitoly v knihách, 96 článků v mezinárodních časopisech, 1082 nezávislých citací.
  h-index 20 (WOS).

 • Spolupracující pracoviště:
  University of Tennessee, Knoxville, TN, USA, Professor Craig E. Barnes, Synthesis of Silicates by Nonhydrolytic Sol-Gel Reactions.
  University of Cologne, Germany, Professor S. Mathur, Alkoxide Precursors in Chemical Synthesis of Nanomaterials.
  University Vilnius, Lithuania, Professor A. Kareiva, Sol-Gel Synthesis of Mixed Metal Oxides.
  Université de Montpellier, France, Professor P. Hubert Mutin, Non-hydrolytic Sol-Gel Reactions.
  St. Petersburg State University, Russia, Professor A. Y. Timoshkin, Lewis Acidic Properties of Alumazene.
  Friedrich-Schiller-Universität, Jena, SRN, Professor W. Plass, Phosphonate complexes of Transition Metals.
  Institute of Inorganic Chemistry, ASCR, Husinec-Rez, Dr. P. Bezdicka, Phase Characterization of Mixed Metal Oxides.
  Polymer Institute Brno, RNDr. I. Cejpek, CSc., Ing. Z. Salajka, CSc., Synthesis of New Catalysts for Olefin Polymerization.
  Department of Physical Engineering, Faculty of Mechanical Eng., Brno Technical University, prof. RNDr. T. Šikola, CSc., Formation of Nanostructures by Scanning Probe Microscope (SPM)


  Udělené granty:
 • řešitel GAČR GA17-15405S, P207-11-0555, 203/04/0296, 203/01/1533
 • řešitel COST LD11046
 • řešitel KONTAKT LH11028
 • řešitel Mobility 7AMB13DE006, 7AMB17FR050
 • řešitel VW Stiftung BRD I-76833/2001
 • řešitel FRVŠ Aa 515/2004, G4 597/2001, G6 569/2004
 • řešitel Kontakt 4/2006-7
 • spoluřešitel FRVŠ H 921/2000
Akademické stáže
 • 2011-12: Fulbright Fellowship, University of Tennessee, Knoxville, TN, USA, prof. C. E. Barnes, 10 měsíců.
 • 2008: Instituto de Química, Universidad Nacional Autónoma de México, Mexiko, prof. R. Cea-Olivares, 3 týdny.
 • 2004: Ljubljana University, Slovenia, Professor A. Demsar.
 • 2003: Institut für Anorganische und Analytische Chemie der Friedrich-Schiller-Universität, Jena, BRD, Professor W. Plass.
 • 2003: Department of General and Inorganic Chemistry, Faculty of Chemistry, Vilnius University, Lithuania, Professor A. Kareiva.
 • 2003, 2002, 2001, 2000: Institut für anorganische Chemie, Universität Göttingen, BRD, Professor H. W. Roesky.
 • Institut für anorganische Chemie, Universität Wien, Professor H. Ipser.
 • 1997: Institut für anorganische und angewandte Chemie, Universität Hamburg, BRD, Dr. M. Fröba.
 • 1996: Institut für anorganische Chemie, Universität Göttingen, BRD, 21 měsíců, Professor H. W. Roesky.
 • 1995: Purdue University, West Lafayette, Indiana, U. S. A., Dr. D. Perry.
 • 1994: Indiana University, Bloomington, Indiana, U. S. A., 2.5 roku, Professor M. H. Chisholm a Professor K. G. Caulton.
 • 1990: Iowa State University, Ames, Iowa, U. S. A., 3.5 roku, Professor J. G. Verkade.
 • 1989: VŠCHT Praha, Centrální laboratoř NMR spektroskopie, 6 měsíců, Ing. Trška, CSc.
 • 1988: Technische Universität Dresden, Institut für analytische Chemie, Dresden, BRD, 5 měsíců, Professor G. Grossmann.
Univerzitní aktivity
 • Vedoucí výzkumné skupiny v CEITEC MU 2011
 • Pověřený ředitel Ústavu chemie, 2007
 • Vedoucí sekce chemie, 2004-2006
 • Vedoucí katedry anorganické chemie, 2005-2006
 • Pedagogický zástupce sekce chemie, 2000-2002
Mimouniversitní aktivity
 • 2015-: COST Association, Scientific Committee, Brussels, člen.
 • 2011-: Předseda brněnské pobočky ČSCH.
 • 2011-: Člen Vědecké rady FCHT VŠCHT Praha.
 • 2007-2016: Člen Rady ústavu ÚAnCh AVČR v.v.i. Řež.
 • 2002-2005: Grantová agentura ČR, člen oborové komise Přírodní vědy.
 • květen 2000-2007: Grantová agentura ČR, člen podoborové komise 203 Chemie.
 • květen 2000-leden 2001: Grantová agentura Akademie věd ČR, člen oborové rady č. 4 Chemické vědy.
 • Oponent pro mezinárodní časopisy Inorganic Chemistry, European Journal of Inorganic Chemistry, Inorganic Chemistry Communication, European Journal of Solid State and Inorganic Chemistry, Polyhedron, CCCC.
 • Oponentské posudky pro Vědeckou grantovou agenturu MŠ SR a Slovenské akademie věd.
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2011-2012: Fulbright Fellowship, U.S.A.
 • 2001: Volkswagen Stiftung Fellowship, Hannover, BRD.
 • 1996: Alexander von Humboldt Research Fellowship, AvH-Stiftung, Bonn, BRD.
 • 1993: Research Excellence Award, Iowa State University, U. S. A.
 • 1992: Phi Kappa Phi, National Honor Society, Iowa State University, U. S. A.
 • 1991: FYRST (First Year Research Star) Departmental Research Award, Iowa State University, U.S.A.
 • American Chemical Society, členem od roku 1992
 • Česká společnost chemická, členem od roku 1999
Vybrané publikace
 • KUNDRÁT, Vojtěch, Vít VYKOUKAL, Zdeněk MORAVEC, Lucie ŠIMONÍKOVÁ, Karel NOVOTNÝ a Jiří PINKAS. Preparation of polycrystalline tungsten nanofibers by needleless electrospinning. Journal of Alloys and Compounds. Elsevier, 2022, roč. 900, April, s. "163542", 11 s. ISSN 0925-8388. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.jallcom.2021.163542. URL info
 • KUNDRÁT, Vojtěch, Vít VYKOUKAL, Zdeněk MORAVEC a Jiří PINKAS. Nanofibers of solid-solution thorium(IV)-uranium(IV) oxides by electrospinning. Journal of Nuclear Materials. Elsevier B.V., 2022, roč. 566, August, s. 1-8. ISSN 0022-3115. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.jnucmat.2022.153731. URL info
 • MACHÁČ, Petr, Johan G ALAUZUN, Aleš STÝSKALÍK, Damien P DEBECKER, Hubert P MUTIN a Jiří PINKAS. Synthesis of high surface area aluminophosphate and -phosphonate xerogels by non-hydrolytic sol-gel reactions. Microporous and Mesoporous Materials. Amsterdam: Elsevier, 2021, roč. 311, February 2021, s. 1-9. ISSN 1387-1811. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.micromeso.2020.110682. URL info
 • PODHORSKÝ, Ján, Michal BABIAK, Jiří PINKAS, Corinna HEGEMANN, Sanjay MATHUR a Zdeněk MORAVEC. New mixed-ligand organoaluminum heteroarylalkenolates. Polyhedron. Elsevier, 2021, roč. 194, January, s. "114953", 12 s. ISSN 0277-5387. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.poly.2020.114953. URL info
 • KUNDRÁT, Vojtěch, Rita ROSENTSVEIG, Olga BRONTVEIN, Reshef TENNE a Jiří PINKAS. Synthesis and characterization of WS2/SiO2 microfibers. Journal of Materials Science. Springer, 2021, roč. 56, č. 18, s. 10834-10846. ISSN 0022-2461. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s10853-021-05979-y. URL info
 • DOROSHENKO, Iaroslav, Axel BUCHHOLZ, Eva Domincova BERGEROVA, Winfried PLASS a Jiří PINKAS. Heterometallic 3d-4f {Co2Gd4} phosphonates: new members of the potential magnetic cooler family. New Journal of Chemistry. Cambridge: ROYAL SOC. CHEMISTRY, 2020, roč. 44, č. 2, s. 513-521. ISSN 1144-0546. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1039/c9nj05071j. URL info
 • KUNDRÁT, Vojtěch, Aleš PATÁK a Jiří PINKAS. Preparation of ultrafine fibrous uranium dioxide by electrospinning. Journal of Nuclear Materials. Amsterdam: Elsevier, 2020, roč. 528, JAN 2020, s. 1-10. ISSN 0022-3115. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.jnucmat.2019.151877. URL info
 • MISEVIČIUS, Martynas, Jiří PINKAS a Vytautas BALEVICIUS. Solid-state synthesis and luminescence of europium doped and co-doped with dysprosium SrAl4O7. Journal of Alloys and Compounds. Elsevier, 2020, roč. 820, April, s. 1-11. ISSN 0925-8388. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.jallcom.2019.153110. URL info
 • KUNDRÁT, Vojtěch, Zdeněk MORAVEC a Jiří PINKAS. Preparation of thorium dioxide nanofibers by electrospinning. Journal of Nuclear Materials. Amsterdam: Elsevier, 2020, roč. 534, JUN 2020, s. 1-8. ISSN 0022-3115. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.jnucmat.2020.152153. URL info
 • VYKOUKAL, Vít, František ZELENKA, Jiří BURŠÍK, Tomáš KÁŇA, Aleš KROUPA a Jiří PINKAS. Thermal properties of Ag@Ni core-shell nanoparticles. Computer Coupling of Phase Diagrams and Thermochemistry. Oxford: Pergamon-Elsevier Science Ltd, 2020, roč. 69, JUN 2020, s. 1-8. ISSN 0364-5916. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.calphad.2020.101741. URL info
 • VYKOUKAL, Vít, Jiří BURŠÍK, Pavla ROUPCOVÁ, D.A. CULLEN a Jiří PINKAS. Solvothermal hot injection synthesis of core-shell AgNi nanoparticles. Journal of Alloys and Compounds. Švýcarsko: Elsevier, 2019, roč. 770, JAN, s. 377-385. ISSN 0925-8388. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.jallcom.2018.08.082. URL info
 • PODHORSKÝ, Ján, Jan CHYBA, Jiří PINKAS a Zdeněk MORAVEC. Synthesis of aluminophosphate xerogels by non-hydrolytic sol-gel condensation of EtAlCl2 with trialkylphosphates. Journal of Sol-Gel Science and Technology. NEW YORK: SPRINGER, 2019, roč. 91, č. 2, s. 385-398. ISSN 0928-0707. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s10971-019-04953-0. URL info
 • BORŮVKA, Tomáš, Vít VYKOUKAL, František ZELENKA, Jiří PINKAS a Aleš KROUPA. Experimental Investigation of Thermal Properties of Binary Metal Alloys. In International Meeting on Nanoalloys, Genova, Italy. 2019. info
 • KROUPA, Aleš, Vít VYKOUKAL, Tomáš KÁŇA, Adéla ZEMANOVÁ, Jiří PINKAS a Mojmír ŠOB. The theoretical and experimental study of the Sb-Sn nano-alloys. CALPHAD-COMPUTER COUPLING OF PHASE DIAGRAMS AND THERMOCHEMISTRY. Oxford: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE, 2019, roč. 64, č. 1, s. 90-96. ISSN 0364-5916. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.calphad.2018.11.004. URL info
 • PINKAS, Jiří, Vít VYKOUKAL, Tomáš BORŮVKA a Aleš KROUPA. Nanoalloys – Influence of Precursors and Synthetic Parameters on Composition, Morphology, and Properties. In ANM 2019 - Advanced Nano Materials Conference, Aveiro, Portugal. 2019. info
 • VYKOUKAL, Vít, Tomáš BORŮVKA, Tomáš KÁŇA, Adéla ZEMANOVÁ, Jiří BURŠÍK, Aleš KROUPA a Jiří PINKAS. The experimental and theoretical study of Bi-X (X = Sn, Ni) nanoalloys. In CALPHAD XLVIII International Conference, Singapore. 2019. info
 • PINKAS, Jiří, Iva KOLLHAMMEROVÁ, Marek NEČAS a Michal BABIAK. ALUMAZENE REACTIVITY – ADDITION AND SUBSTITUTION REACTIONS ON THE AL3N3 RING. In ICHAC 2019 - 13th International Conference on Heteroatom Chemistry, Prague. 2019. info
 • PINKAS, Jiří, Petr MACHÁČ, Ján PODHORSKÝ, Zdeněk MORAVEC a Aleš STÝSKALÍK. Aluminophosphate and -phosphonate Xerogels by Non-Hydrolytic Sol-Gel Reactions. In 20th International Sol-Gel Conference, Sankt Peterburg, Russia. 2019. info
 • VYKOUKAL, Vít, Vitezslav HALASTA, Michal BABIAK, Jiří BURŠÍK a Jiří PINKAS. Morphology Control in AgCu Nanoalloy Synthesis by Molecular Cu(I) Precursors. Inorganic Chemistry. Washington: American Chemical Society, 2019, roč. 58, č. 22, s. 15246-15254. ISSN 0020-1669. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1021/acs.inorgchem.9b02172. URL info
 • DOROSHENKO, Iaroslav, Michal BABIAK, Axel BUCHHOLZ, Jiří TUČEK, Winfried PLASS a Jiří PINKAS. Hexanuclear iron(III) alpha-aminophosphonate: synthesis, structure, and magnetic properties of a molecular wheel. New Journal of Chemistry. Cambridge: ROYAL SOC. CHEMISTRY, 2018, roč. 42, č. 3, s. 1931-1938. ISSN 1144-0546. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1039/c7nj03606j. URL info
 • DOROSHENKO, Iaroslav, Michal BABIAK, Axel BUCHHOLZ, Helmar GORLS, Winfried PLASS a Jiří PINKAS. New molecular heptanuclear cobalt phosphonates: synthesis, structures and magnetic properties. New Journal of Chemistry. Cambridge: ROYAL SOC. CHEMISTRY, 2018, roč. 42, č. 12, s. 9568-9577. ISSN 1144-0546. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1039/c8nj00902c. URL info
 • BORŮVKA, Tomáš, Vít VYKOUKAL, František ZELENKA a Jiří PINKAS. Nanoparticle synthesis of Bi, Ni, Sn and their alloys potentially applicable as lead-free nanosolders. In INASCON 2018, Trondheim, Norway. 2018. info
 • MACHÁČ, Petr, Aleš STÝSKALÍK, Johan ALAUZUN, Hubert MUTIN a Jiří PINKAS. HYBRID MESOPOROUS NON-SILICA CATALYST SUPPORTS BY NON-HYDROLYTIC SOL-GEL METHODS. In INASCON 2018, Trondheim, Norway. 2018. info
 • MACHÁČ, Petr, Aleš STÝSKALÍK, Johan ALAUZUN, Hubert MUTIN a Jiří PINKAS. HYBRID MESOPOROUS NON-SILICA CATALYST SUPPORTS BY NON-HYDROLYTIC SOL-GEL METHODS. In PREPA12, Louvain-La-Neuve, Belgium, July 8-12, 2018. 2018. info
 • PODHORSKÝ, Ján, Tomas MURAUSKAS, Corinna HEGEMANN, David GRAF, Thomas FISCHER, Michal BABIAK, Jiří PINKAS, Valentina PLAUSINAITIENE, Sanjay MATHUR, Adulfas ABRUTIS a Zdeněk MORAVEC. Preparation of Heteroleptic Tin(IV) N,O-beta-heteroarylalkenolate Complexes and Their Properties as PI-MOCVD Precursors for SnO2 Deposition. European Journal of Inorganic Chemistry. 2018, roč. 46, DEC 13 2018, s. 5027-5035. ISSN 1434-1948. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1002/ejic.201800913. URL info
 • PINKAS, Jiří, Vít VYKOUKAL, Tomáš BORŮVKA a Aleš KROUPA. Controlled synthesis and characterization of metal alloy nanoparticles and their size-dependent phase diagrams. In 256th National Meeting and Exposition of the American-Chemical-Society Boston, INOR580. 2018. info
 • VYKOUKAL, Vít, Jiří BURŠÍK, David A CULLEN, Jan VŘEŠŤÁL a Jiří PINKAS. Metal Nanoalloy Synthesis By Solvothermal Hot Injection Technique. In International Meeting on Nanoalloys 2018, Orléans, May 22-25, 2018, France. 2018. info
 • VYKOUKAL, Vít, Jiří BURŠÍK, Pavla ROUPCOVÁ, David A. CULLEN a Jiří PINKAS. AgNi nanoalloy prepared by solvothermal hot injection synthesis. In 13th International Conference on Materials Chemistry, Liverpool UK. 2017. info
 • STÝSKALÍK, Aleš, Michal BABIAK, Petr MACHÁČ, Bohuslava RELICHOVÁ a Jiří PINKAS. New Adamantane-like Silicophosphate Cage and Its Reactivity toward Tris(pentafluorophenyl)borane. Inorganic Chemistry. WASHINGTON: American Chemical Society, 2017, roč. 56, č. 17, s. 10699-10705. ISSN 0020-1669. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1021/acs.inorgchem.7b01572. info
 • STÝSKALÍK, Aleš, David ŠKODA, Craig E BARNES a Jiří PINKAS. The Power of Non-Hydrolytic Sol-Gel Chemistry: A Review. CATALYSTS. BASEL: MDPI AG, 2017, roč. 7, č. 6, s. nestránkováno, 42 s. ISSN 2073-4344. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3390/catal7060168. info
 • KEJÍK, Martin, Zdeněk MORAVEC, Craig E BARNES a Jiří PINKAS. Hybrid microporous and mesoporous organosilicate covalent polymers with high porosity. MICROPOROUS AND MESOPOROUS MATERIALS. AMSTERDAM: ELSEVIER SCIENCE BV, 2017, roč. 240, March, s. 205-215. ISSN 1387-1811. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.micromeso.2016.11.012. info
 • SOKOL, Denis, K. KLEMKAITE-RAMANAUSKE, A. KHINSKY, K. BALTAKYS, A. BEGANSKIENE, A. BALTUSNIKAS, Jiří PINKAS a Aivaras KAREIVA. Reconstruction Effects on Surface Properties of Co/Mg/Al Layered Double Hydroxide. MATERIALS SCIENCE-MEDZIAGOTYRA. KAUNAS: KAUNAS UNIV TECH, 2017, roč. 23, č. 2, s. 144-149. ISSN 1392-1320. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5755/j01.ms.23.2.15184. info
 • PINKAS, Jiří, Vít VYKOUKAL a Aleš KROUPA. Metal alloy nanoparticles: synthesis, characterization, and size-dependent phase diagram calculations. In Advances in Functional Materials 2017, UCLA, Los Angeles, USA. 2017. info
 • VYKOUKAL, Vít a Jiří PINKAS. AgNi core-shell nanoparticles by hot injection synthesis. In NANOCON 2017 Brno, Czech Republic. 2017. info
 • BORŮVKA, Tomáš, Vít VYKOUKAL, František ZELENKA a Jiří PINKAS. Preparation and characterization of tin nanoparticles. In NANOCON 2017. 2017. info
 • KROUPA, Aleš, Tomáš KÁŇA, Vít VYKOUKAL, Adéla ZEMANOVÁ, Milan SVOBODA, Mojmír ŠOB a Jiří PINKAS. The size-dependent phase diagram for Ni-based systems by combination of CALPHAD and ab initio method. In CALPHAD XLVI conference, St. Malo, France, June 11-16 2017. 2017. info
 • PINKAS, Jiří, Kateřina HOLMANOVÁ, Petr MACHÁČ, Aleš STÝSKALÍK a Zdeněk MORAVEC. Non-hydrolytic synthesis of porous aluminosilicates and –phosphates. In SOL-GEL 2017 Conference, Liege, Belgium, 2017. 2017. info
 • DOROSHENKO, Iaroslav, Michal BABIAK, Axel BUCHOLZ, Winfried PLASS a Jiří PINKAS. COORDINATION COMPOUNDS OF IRON (III), COBALT (II), AND NICKEL (II) WITH (1-AMINO-1-METHYL-ETHYL)PHOSPHONIC ACID AND A NEW SCHIFF BASE LIGAND. In 17th Intl. Seminar of PhD Students on Organomet.Coord. Chemistry, Kraskov, CR. 2017. info
 • ŠKODA, David, Aleš STÝSKALÍK, Zdeněk MORAVEC, Petr BEZDIČKA, Michal BABIAK, Mariana KLEMENTOVÁ, Craig E. BARNES a Jiří PINKAS. Novel non-hydrolytic templated sol-gel synthesis of mesoporous aluminosilicates and their use as aminolysis catalysts. RSC Advances. Cambridge: Royal Society of Chemistry, 2016, roč. 6, č. 29, s. 24273-24284. ISSN 2046-2069. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1039/c5ra24563j. URL info
 • STÝSKALÍK, Aleš, David ŠKODA, Zdeněk MORAVEC, Craig E. BARNES a Jiří PINKAS. Surface reactivity of non-hydrolytic silicophosphate xerogels: a simple method to create Bronsted or Lewis acid sites on porous supports. New Journal of Chemistry. Cambridge: ROYAL SOC. CHEMISTRY, 2016, roč. 40, č. 4, s. 3705-3715. ISSN 1144-0546. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1039/c5nj02928g. URL info
 • DOINIKOV, Dmitry A., Iva KOLLHAMMEROVÁ, Jiří LÖBL, Marek NEČAS, Alexey Y. TIMOSHKIN a Jiří PINKAS. Alumazene adducts with acetonitrile: Structure and thermal stability. Journal of Organometallic Chemistry. Lausanne: Elsevier Science, 2016, roč. 809, May, s. 38-44. ISSN 0022-328X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.jorganchem.2016.02.039. URL info
 • VYKOUKAL, Vít, Jiří BURŠÍK, Pavla ROUPCOVÁ a Jiří PINKAS. Solvothermal hot injection synthesis of AgNi nanoalloy. In Nanotech France 2016 International Conference and Exhibition. 2016. ISSN 1476-4687. URL info
 • VYKOUKAL, Vít, Jiří BURŠÍK, Pavla ROUPCOVÁ, Vítězslav HALAŠTA a Jiří PINKAS. New molecular precursors for AgCu nanoalloy preparation. In Nanotech France 2016 International Conference and Exhibition. 2016. ISSN 1476-4687. info
 • PINKAS, Jiří, Aleš STÝSKALÍK, David ŠKODA a Martin KEJÍK. Příprava mezoporézních materiálů nehydrolytickými sol-gelovými metodami. In 2. konference Pokroky anorganické chemie – PAnCh 2016, Kutná Hora. 2016. URL info
 • DOROSHENKO, Iaroslav, Michal BABIAK, Axel BUCHHOLZ, Herman GORLS, Winfried PLASS a Jiří PINKAS. Coordination Compounds of Fe3+, Co2+, Ni2+, Dy3+, and Gd3+ with (1-Amino-1-methyl-ethyl)phosphonic Acid and a New Schiff Base Ligand. In 42nd International Conference on Coordination Chemistry, 2016, Brest, France. 2016. URL info
 • PODHORSKÝ, Ján, Zdeněk MORAVEC, Jiří PINKAS, Corrina HEGEMANN a Sanjay MATHUR. Synthesis of Tin (IV) Heteroarylalkenols and Their Susceptibility Towards Fluorination. In 15th International Conference on the Coordination and Organometallic Chemistry of Germanium, Tin and Lead. 2016. ISBN 978-80-7560-007-3. info
 • GRAŽÉNAITÉ, Egle, Jiří PINKAS, Aldona BEGANSKIENE a Aivaras KAREIVA. Sol-gel and sonochemically derived transition metal (Co, Ni, Cu, and Zn) chromites as pigments: A comparative study. Ceramics International. OXFORD: Elsevier, 2016, roč. 42, č. 8, s. 9402-9412. ISSN 0272-8842. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.ceramint.2016.02.163. info
 • KUNDRÁT, Vojtěch, Jiří PINKAS a Jiří SOPOUŠEK. SYNTHESIS AND ELECTROSPINNING OF CHLORINATED POLYHYDROXYBUTYRATE. In EUCHMS 2016 Sevilla. 2016. info
 • GRAŽÉNAITÉ, Egle, Jiří PINKAS, Pavla ROUPCOVÁ, Zdeněk LOSOS a Aivaras KAREIVA. SYNTHESIS AND CHARACTERISATION OF Co1-xMxCr2O4 AS GREEN PIGMENTS. In Chemistry and Chemical Technology 2015, Vilnius, Litva. 2015. ISBN 978-609-459-461-8. info
 • ŠKODA, David, Aleš STÝSKALÍK, Zdeněk MORAVEC, Petr BEZDIČKA a Jiří PINKAS. Templated non-hydrolytic synthesis of mesoporous zirconium silicates and their catalytic properties. Journal of materials science. NEW YORK: Springer, 2015, roč. 50, č. 9, s. 3371-3382. ISSN 0022-2461. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s10853-015-8888-1. URL info
 • DOROSHENKO, Iaroslav, Jana ŽŮRKOVÁ, Zdeněk MORAVEC, Petr BEZDIČKA a Jiří PINKAS. Sonochemical precipitation of amorphous uranium phosphates from trialkyl phosphate solutions and their thermal conversion to UP2O7. Ultrasonics Sonochemistry. Amsterdam: Elsevier Science BV, 2015, roč. 26, September, s. 157-162. ISSN 1350-4177. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.ultsonch.2015.01.016. URL info
 • ŠKODA, David, Aleš STÝSKALÍK, Zdeněk MORAVEC, Petr BEZDIČKA, Craig E. BARNES a Jiří PINKAS. Mesoporous titanosilicates by templated non-hydrolytic sol–gel reactions. Journal of Sol-Gel Science and Technology. Dordrecht (Netherlands): Springer, 2015, roč. 74, č. 3, s. 810 - 822. ISSN 0928-0707. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s10971-015-3666-8. URL info
 • PODHORSKÝ, Ján, Zdeněk MORAVEC, Jiří PINKAS, Corinna HEGEMANN, Lisa CZYMPIEL a Sanjay MATHUR. Synthesis of Heteroleptic Tin N,O-B-Heteroarylaketonate Complexes, Their Properties and Reactivity. In Third EuCheMS Inorganic Chemistry Conference. 2015. ISBN 978-83-60043-26-4. info
 • STÝSKALÍK, Aleš, David ŠKODA, Zdeněk MORAVEC, Michal BABIAK, Craig E. BARNES a Jiří PINKAS. Control of micro/mesoporosity in non-hydrolytic hybrid silicophosphate xerogels. Journal of Materials Chemistry A. Royal Society of Chemistry, 2015, roč. 3, č. 14, s. 7477-7487. ISSN 2050-7488. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1039/c4ta06823h. URL info
 • STÝSKALÍK, Aleš, David ŠKODA, Zdeněk MORAVEC, Jiří PINKAS a Craig E. BARNES. Porous Hybrid Inorganic-Organic Silicophosphate Materials by Non-Hydrolytic Sol-Gel Polycondensation and Their Use as Solid Phosphoric Acid Catalyst. In Fourth International Conference on Hybrid Materials, 9-13 March 2015 in Sitges, Spain. 2015. URL info
 • ŠKODA, David, Aleš STÝSKALÍK, Zdeněk MORAVEC a Jiří PINKAS. Mesoporous Zirconium Silicate Catalysts Prepared by Non-hydrolytic Acetamide Elimination. In 4th International Conference on Multifunctional, Hybrid and Nanomaterials, 9-13 March 2015 in Sitges, Spain, 2015. 2015. URL info
 • VYKOUKAL, Vít, Jan VŘEŠŤÁL, Jiří BURŠÍK, Jiří SOPOUŠEK, Ondřej ZOBAČ a Jiří PINKAS. Synthesis and characterization of Cu/Ag alloy nanoparticles. In ANM 2015. 2015. URL info
 • PODHORSKÝ, Ján, Jiří PINKAS a Zdeněk MORAVEC. Preparations of High Surface Aluminophosphates from Trialkylphosphates and EtAlCl2. In 6th French-Czech Vltava Chemistry Meeting. 2015. ISBN 978-80-210-7934-2. info
 • STÝSKALÍK, Aleš, David ŠKODA, Zdeněk MORAVEC, Pavla ROUPCOVÁ, Craig E. BARNES a Jiří PINKAS. Non-aqueous template-assisted synthesis of mesoporous nanocrystalline silicon orthophosphate. RSC Advances. Cambridge: Royal Society of Chemistry, 2015, roč. 5, č. 90, s. 73670-73676. ISSN 2046-2069. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1039/c5ra10982e. info
 • STÝSKALÍK, Aleš, David ŠKODA, Zdeněk MORAVEC, Craig Elliot BARNES a Jiří PINKAS. Control of micro/mesoporosity in silicophosphate xerogels. In 2nd International Conference of Chemists „Nanochemistry and Nanomaterials“, Vilnius University, Lithuania. 2015. info
 • VYKOUKAL, Vít, Jiří PINKAS, Jiří BURŠÍK a Pavla ROUPCOVÁ. Solvothermal hot injection AgNi nanoalloy preparation. In French-Czech “Vltava” Chemistry Meetings. 2015. info
 • MORAVEC, Zdeněk, Ján PODHORSKÝ a Jiří PINKAS. Non-Hydrolytic Sol-Gel Synthesis of the Aluminophosphate Materials. In Fourth International Conference on Hybrid Materials, 9-13 March 2015 in Sitges, Spain. 2015. URL info
 • SOPOUŠEK, Jiří, Ondřej ZOBAČ, Vít VYKOUKAL, Jiří BURŠÍK, Pavla ROUPCOVÁ, Pavel BROŽ, Jiří PINKAS a Jan VŘEŠŤÁL. Temperature Stability of AgCu Nanoparticles. Journal of Nanoparticle Research. 2015, roč. 17, č. 12, s. "nestránkováno", 7 s. ISSN 1388-0764. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s11051-015-3288-7. info
 • CHYBA, Jan, Zdeněk MORAVEC, Marek NEČAS, Sanjay MATHUR a Jiří PINKAS. Nonaqueous synthesis of molecular zinc amide phosphate. Journal of Organometallic Chemistry. Lausanne: Elsevier Science, 2014, roč. 749, Jan, s. 197-203. ISSN 0022-328X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.jorganchem.2013.09.040. URL info
 • MISEVIČIUS, Martynas, Petr TÁBORSKÝ, Jiří PINKAS a Aivaras KAREIVA. LUMINESCENCE AND AFTERGLOW PROPERTIES OF EU DOPED AND DY CO-DOPED SrAl4O7. In Chemistry and Chemical Technology. 2014. ISSN 2351-5643. info
 • CHYBA, Jan, Zdeněk MORAVEC, Marek NEČAS, Sanjay MATHUR a Jiří PINKAS. Construction of Larger Molecular Aluminophosphate Cages from the Cyclic Four-Ring Building Unit. Inorganic Chemistry. Spojené státy americké: American Chemical Society, Washington DC, 2014, roč. 53, č. 7, s. 3753-3762. ISSN 0020-1669. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1021/ic500083a. URL info
 • DOROSHENKO, Iaroslav, Jiří PINKAS a Michaela KUCHAŘOVÁ. Sonochemical Precipitation of Lanthanide and Uranium Oxides. In 14th European Society of Sonochemistry Meeting, Avignon, France. 2014. info
 • PODHORSKÝ, Ján, Zdeněk MORAVEC a Jiří PINKAS. Nehydrodrolytické syntézy aluminofosfátů z organosloučenin fosforu a hliníku. In 66. sjezd chemických společností. Ostrava. Česka republika. 2014. ISSN 0009-2770. info
 • DOROSHENKO, Iaroslav, Michal BABIAK a Jiří PINKAS. PREPARATION OF NEW COORDINATION COMPOUNDS OF (1-AMINO-1-METHYL-ETHYL) PHOSPHONIC ACID WITH SOME d-METALS AND URANYL ION. In 66. sjezd chemických společností. Ostrava. Česka republika. 2014. ISSN 0009-2770. info
 • STÝSKALÍK, Aleš, David ŠKODA, Zdeněk MORAVEC, Craig E. BARNES a Jiří PINKAS. Thermal evolution of silicophosphate gels: Porosity and structure. In 248th American Chemical Society National Meeting & Exposition, San Francisco, California, USA. 2014. ISSN 0009-2347. URL info
 • ŠKODA, David, Aleš STÝSKALÍK, Zdeněk MORAVEC, Craig E. BARNES a Jiří PINKAS. Mesoporous Metallosilicates Prepared by Nonhydrolytic Acetamide Elimination. In 248th ACS National Meeting and Exposition, San Francisco, CA, USA. 2014. ISSN 0009-2347. URL info
 • KUCHAŘOVÁ, Michaela, Aleš STÝSKALÍK a Jiří PINKAS. Sonochemická a solvotermální příprava fosforečnanů kovů. In Chemické listy. 2014. ISSN 1213-7103. URL info
 • STÝSKALÍK, Aleš, David ŠKODA, Zdeněk MORAVEC, JG ABBOTT, CE BARNES a Jiří PINKAS. Synthesis of homogeneous silicophosphate xerogels by non-hydrolytic condensation reactions. MICROPOROUS AND MESOPOROUS MATERIALS. AMSTERDAM: ELSEVIER SCIENCE BV, 2014, roč. 197, OCTOBER 2014, s. 204-212. ISSN 1387-1811. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.micromeso.2014.06.019. URL info
 • PINKAS, Jiří, Martin KEJÍK, Zdeněk MORAVEC a Craig E. BARNES. Porous aromatic organosilicates by non-hydrolytic sol-gel routes. In 248th American Chemical Society National Meeting & Exposition, San Francisco, California, USA. 2014. ISSN 0009-2347. URL info
 • PINKAS, Jiří, Aleš STÝSKALÍK, David ŠKODA, Zdeněk MORAVEC a Craig E. BARNES. Mesoporous hybrid inorganic-organic phosphosilicates by non-hydrolytic sol-gel reactions. In 248th American Chemical Society National Meeting & Exposition, San Francisco, California, USA. 2014. ISSN 0009-2347. URL info
 • SOPOUŠEK, Jiří, Jan VŘEŠŤÁL, Jiří PINKAS, Pavel BROŽ, David ŠKODA, Aleš STÝSKALÍK a Jiří BURŠÍK. Nanoalloy phase diagram of the Cu-Ni system, calculation and experiment. In CALPHAD XLII. 2013. CALPHAD XLII info
 • PINKAS, Jiří, Aleš STÝSKALÍK, David ŠKODA, Zdeněk MORAVEC a Craig BARNES. Metallosilicate and Phosphosilicate Hybrid Materials Prepared by Non-Hydrolytic Sol-Gel Reactions. In 3rd International Conference on Multifunctional, Hybrid and Nanomaterials, Sorrento, Italy. 2013. info
 • PINKAS, Jiří, Martin KEJÍK, Zdeněk MORAVEC a Craig BARNES. Hybrid organosilicate materials by non-hydrolytic sol-gel synthesis. In 3rd International Conference on Multifunctional, Hybrid and Nanomaterials, Sorrento, Italy. 2013. info
 • PINKAS, Jiří, Iaroslav DOROSHENKO, Jana ŽŮRKOVÁ a Zdeněk MORAVEC. Sonochemical Synthesis of Yttrium, Lanthanide, and Uranium Oxides and Phosphates. In 1st Asia-Oceania Sonochemical Society Meeting, Melbourne, Australia. 2013. info
 • PINKAS, Jiří, Aleš STÝSKALÍK, David ŠKODA, Zdeněk MORAVEC a Craig BARNES. Non-Hydrolytic Sol-Gel Synthesis of Metallosilicates and Phosphosilicates from Silicon Acetate. In XVII International Sol-Gel Conference, Madrid, Spain. 2013. info
 • PINKAS, Jiří, Martin KEJÍK, Zdeněk MORAVEC a Craig BARNES. Synthesis of Organosilicate Gels by Non-Hydrolytic Reactions of Silicon Acetate. In XVII International Sol-Gel Conference, Madrid, Spain. 2013. info
 • STÝSKALÍK, Aleš, David ŠKODA, Zdeněk MORAVEC, Jiří PINKAS a Craig BARNES. Porous hybrid inorganic-organic phosphosilicate materials by non-hydrolytic sol-gel polycondensation reactions. In The 246th ACS National Meeting, Indianapolis, Indiana, USA. 2013. info
 • KEJÍK, Martin, Jiří PINKAS, Zdeněk MORAVEC a Craig BARNES. Porous organosilicates by non-hydrolytic sol-gel routes. In The 246th ACS National Meeting, Indianapolis, Indiana, USA. 2013. info
 • VYKOUKAL, Vít, Aleš STÝSKALÍK, David ŠKODA, Ondřej ZOBAČ, Jiří SOPOUŠEK, Jan VŘEŠŤÁL a Jiří PINKAS. Příprava a charakterizace nanočástic slitiny Cu-Ag. In 65. zjazd chemikov 9.9.-13.9.2013, Tatranské Matliare, SK. 2013. URL info
 • DOROSHENKO, Iaroslav, Jana ŽŮRKOVÁ a Jiří PINKAS. SONOCHEMICKÁ PŘÍPRAVA OXIDŮ A FOSFOREČNANŮ LANTHANOIDŮ A URANYL IONTU. In 65. Zjazd Chemikov, Vysoké Tatry, Slovensko. 2013. ISSN 1336-7242. info
 • ŠKODA, David, Aleš STÝSKALÍK, Zdeněk MORAVEC, Jiří PINKAS a Craig BARNES. Metallosilicates prepared by non-hydrolytic condensation reactions. In 21st International Conference on Materials and Technology. 2013. Mezinárodní materiálová konference info
 • STÝSKALÍK, Aleš, David ŠKODA, Zdeněk MORAVEC, Jiří PINKAS a Craig E. BARNES. Porous Hybrid Inorganic-Organic Phosphosilicate Materials by Non-Hydrolytic Sol-Gel Polycondensation. In 21st International Conference on Materials and Technology. 2013. Mezinárodní materiálová konference info
 • SPÍCHAL, Zdeněk, Andrej JANČAŘÍK, Ctibor MAZAL, Jiří PINKAS, Pavla PEKÁRKOVÁ a Marek NEČAS. Lanthanide coordination polymers with bis(diphenylphosphoryl)bicyclo[1.1.1]pentane. Polyhedron. Elsevier Science Ltd., 2013, roč. 62, OCT 7 2013, s. 83-88. ISSN 0277-5387. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.poly.2013.06.026. URL info
 • CHYBA, Jan, Marek NEČAS a Jiří PINKAS. Diethyl [4-(2,2:6,2-terpyridine-4-yl)phenyl]phosphonate. Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online. International Union of Crystallography, 2013, roč. 69, č. 12, s. "o1824-1"- "o1824-9", 9 s. ISSN 1600-5368. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1107/S1600536813031541. URL info
 • PINKAS, Jiří. Nonhydrolytic Sol-Gel Reactions for the Synthesis of Oxide Materials. In 36th International Conference on Advanced Ceramics and Composites. 2012. info
 • PEVEC, Andrej, Alojz DEMŠAR, Jiří PINKAS a Marek NEČAS. Synthesis of Organotitanium(IV) Fluoride Phosphates and the Crystal Structure of [(C5Me4Et)TiF(m-F){m-O2P(OSiMe3)2}]2. Acta Chimica Slovenica. Ljubljana, 2012, roč. 59, č. 1, s. 203-206. ISSN 1318-0207. URL info
 • SPÍCHAL, Zdeněk, Jiří PINKAS a Marek NEČAS. Solvent-induced changes in dimensionality of praseodymium coordination polymers with diphenylphosphorylvalerate ligand. Polyhedron. Elsevier Science Ltd., 2012, roč. 48, č. 1, s. 99-103. ISSN 0277-5387. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.poly.2012.08.056. URL info
 • STÝSKALÍK, Aleš, David ŠKODA, Jiří PINKAS a Sanjay MATHUR. Non-Hydrolytic Synthesis of Titanosilicate Xerogels by Acetamide Elimination and their Use as Epoxidation Catalysts. Journal of Sol-Gel Science and Technology. Dordrecht: Springer Science + Business Media, 2012, roč. 63, č. 3, s. 463-472. ISSN 0928-0707. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s10971-012-2808-5. URL info
 • SKAUDŽIUS, Ramúnas, Jiří PINKAS, R. RAUDONIS, A. SELSKIS, R. JUSKENAS a Aivaras KAREIVA. On the limitary radius of garnet structure compounds Y3Al5-xMxO12 (M = Cr, Co, Mn, Ni, Cu) and Y3Fe5-xCoxO12 (0 <= x <= 2.75) synthesized by sol-gel method. Materials Chemistry and Physics. Lausenne: Elsevier Science SA, 2012, roč. 135, 2-3, s. 479-485. ISSN 0254-0584. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.matchemphys.2012.05.011. pdf info
 • STÝSKALÍK, Aleš, Craig Elliot BARNES a Jiří PINKAS. Surface modification of phosphosilicate gels: Control of composition, porosity, acidity, and hydrophobicity. In 244th National Fall Meeting of the American-Chemical-Society (ACS), Philadelphia. 2012. ISSN 0065-7727. info
 • SPÍCHAL, Zdeněk, Blanka VRBKOVÁ, Zdeněk MORAVEC, Jiří PINKAS a Marek NEČAS. Synthesis and structure of lanthanide complexes with large-bite diphosphine dioxide ligands. Polyhedron. Velká Británie: Elsevier Science Ltd., 2011, roč. 30, č. 9, s. 1620-1627. ISSN 0277-5387. URL info
 • ZALGA, Arturas, Zdeněk MORAVEC, Jiří PINKAS a Aivaras KAREIVA. On the sol-gel preparation of different tungstates and molybdates. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. Spojené státy americké: Springer, 2011, roč. 105, č. 1, s. 3-11. ISSN 1388-6150. info
 • MORAVEC, Zdeněk, Marek NEČAS a Jiří PINKAS. Aluminum(III) chloride-alkoxides as molecular precursors for alumina. In 2nd French-Czech Vltava chemistry meeting. 2011. ISBN 978-80-7395-412-3. URL info
 • SKAUDŽIUS, Ramúnas, Jiří PINKAS, Zdeněk MORAVEC a Aivaras KAREIVA. Sol-Gel Synthesis and Characterization of New Mixed-Metal Garnets. In ACIN 2011 - Evolution and Revolution. 2011. ISBN 978-2-87037-726-0. URL info
 • KOLLHAMMEROVÁ, Iva, Jiří PINKAS a Marek NEČAS. Preparation and crystal structure of 1,3,5-trimethyl-2,4,6-tris(2,6-diisoprophylphenyl)-alumazen.2CH3CN. In 20th Croatian-Slovenian Crystallographic Meeting. 2011. info
 • VŘEŠŤÁL, Jan, Jiří PINKAS, Jiří SOPOUŠEK, Pavel BROŽ a Jiří BURŠÍK. Phase Diagrams of Nanoalloys. 2011. info
 • VŘEŠŤÁL, Jan, Jiří PINKAS, Jiří SOPOUŠEK, Pavel BROŽ, Jiří BURŠÍK, Adéla ZEMANOVÁ, David ŠKODA a Aleš STÝSKALÍK. Preparation, Characterisation, Thermal Analysis and Phase Diagram of Sn-Ag and Cu-Ni Nanoalloys. In WG Meeting COST 0903. 2011. info
 • PINKAS, Jiří, Jan VŘEŠŤÁL, Jiří SOPOUŠEK, Pavel BROŽ, David ŠKODA a Aleš STÝSKALÍK. Synthesis and Characterisation of Cu-Ni Nanoparticles. In Joint Working Group Meeting COST 0903. 2011. info
 • ŠKODA, David, Aleš STÝSKALÍK, Jiří PINKAS a Jiří SOPOUŠEK. SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF CU-NI NANOALLOY. In NANOCON 2011, Brno 21.-23.9.2011. 2011. ISBN 978-80-87294-23-9. URL info
 • STÝSKALÍK, Aleš, David ŠKODA, Zdeněk MORAVEC, Craig, Elliot BARNES a Jiří PINKAS. Phosphonosilicate gels by nohydrolytic condensation reactions. In 242nd ACS National Meeting & Exposition. 2011. ISSN 0065-7727. URL info
 • STÝSKALÍK, Aleš, David ŠKODA, Zdeněk MORAVEC, Craig E. BARNES a Jiří PINKAS. Silicophosphate Gels by Nonhydrolytic Condensation Reactions. In Hybrid Materials 2011 Conference, Strasbourg, France. 2011. info
 • BERAN, Anton, Dominik TALLA, Zdeněk LOSOS a Jiří PINKAS. Traces of structural H2O molecules in baryte. Physics and Chemistry of Minerals. Springer-Verlag, 2010, roč. 2010, č. 37, s. 159-166. ISSN 1432-2021. info
 • DUBNIKOVA, Natalija, Edita GARŠKAITÉ, Jiří PINKAS, Petr BEZDIČKA, Aldone BEGANSKIENE a Aivaras KAREIVA. Sol-gel preparation of selected lanthanide aluminium garnets. Journal of Sol-Gel Science and Technology. Springer Science + Business Media., 2010, roč. 55, č. 2, s. 213-219. ISSN 0928-0707. info
 • PINKAS, Jiří, Vendula REICHLOVÁ, Aneta SERAFIMIDISOVÁ, Zdeněk MORAVEC, Radek ZBOŘIL, Dalibor JANČÍK a Petr BEZDIČKA. Sonochemical Synthesis of Amorphous Yttrium Iron Oxides Embedded in Acetate Matrix and their Controlled Thermal Crystallization toward Garnet (Y3Fe5O12) and Perovskite (YFeO3) Nanostructures. JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C. WASHINGTON: AMER CHEMICAL SOC, 2010, roč. 114, č. 32, s. 13557–13564. ISSN 1932-7447. info
 • OSTŘÍŽEK, Petr, Radek ZBOŘIL, Petr BEZDIČKA, Zdeněk MORAVEC a Jiří PINKAS. Nanoscopic Manganese Ferrite Particles by Sonolysis of Metal Acetylacetonate Complexes. In 12th Meeting of the European Society of Sonochemistry. 1. vyd. Řecko: National Technical University of Athens, 2010, s. 81. info
 • PINKAS, Jiří, Petr OSTŘÍŽEK, Radek ZBOŘIL a Petr BEZDIČKA. Product control in sonochemical synthesis of metal oxides. In 12th Meeting of the European Society of Sonochemistry. 1. vyd. Řecko: National Technical University of Athens, 2010, s. 67. info
 • PINKAS, Jiří. Sonochemical synthesis of metal oxide nanoparticles. In 1st Czech-French Vltava Meeting of Chemistry in Burgundy. 1. vyd. Dijon: Institut de Chimie Moléculaire de l'Université de Bourgogne, 2010, s. 11. info
 • CHYBA, Jan, Zdeněk MORAVEC, Marek NEČAS, Sanjay MATHUR a Jiří PINKAS. Molecular Metal Alkoxide Phosphates. In 1st Czech-French Vltava Meeting of Chemistry in Burgundy. 1. vyd. Dijon: Institut de Chimie Moléculaire de l'Université de Bourgogne, 2010, s. 23. info
 • CHYBA, Jan, Zdeněk MORAVEC, Martin JANÍČEK, Martin KEJÍK, Marek NEČAS a Jiří PINKAS. Molecular Metallophosphate Precursors for Nonhydrolytic Transformations. In MOLMAT 2010 Conference, Montpellier, France. 1. vyd. Montpellier: MOLMAT, 2010, s. P316, 1 s. info
 • MORAVEC, Zdeněk, Jan CHYBA, Marek NEČAS, Sanjay MATHUR a Jiří PINKAS. Synthesis and structural characterization of new molecular aluminum and yttrium phosphates and phosphonates. In Hybrid Materials 2009. Tours, France: Elsevier, 2009, s. B1.1.37, 2 s. URL info
 • CHYBA, Jan, Marek NEČAS, Sanjay MATHUR a Jiří PINKAS. Synthesis and Structural Characterization of New Molecular Titanium and Zirconium Alkoxide Phosphates. In Hybrid Materials 2009. Tours, France: Elsevier, 2009, s. B1.1.40, 2 s. URL info
 • PINKAS, Jiří. Cyclic Molecular Aluminophosphate [Me2Al(m2-O)2P(OSiMe3)2]2. In Experiments in Green and Sustainable Chemistry, Roesky, H. W. / Kennepohl, D. (eds.). 1. vyd. Weinheim, Germany: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KG, 2009, s. 229-232. Experiments in Green and Sustainable Chemistry. ISBN 978-3-527-32546-7. info
 • ŽALGA, A., R. SAŽINAS, A. KATELNIKOVAS, A. SELSKIS, Jiří PINKAS a Aivaras KAREIVA. INFLUENCE OF DOPING EFFECT ON THE CRYSTALLIZATION OF RE2Mo2O12 (RE =Gd, Eu) PREPARED BY AQUEOUS SOL-GEL CITRATE COMPLEX ROUTE. In 9th NATIONAL LITHUANIAN CONFERENCE CHEMIJA 2009. 2009. ISBN 978-9986-702-17-7. info
 • ŽALGA, A., A. KATELNIKOVAS, A. SELSKIS, Jiří PINKAS a Aivaras KAREIVA. PHASE PURITY OF Eu3+ AND Ce4+ ACTIVATED MMoxW1-xO4 BASED (M = Ba, Ca) RED-EMITTING PHOSPHORS. In 9th NATIONAL LITHUANIAN CONFERENCE CHEMIJA 2009. 2009. ISBN 978-9986-702-17-7. info
 • STÝSKALÍK, Aleš, David ŠKODA, Jiří PINKAS a Zdeněk MORAVEC. NEHYDROLYTICKÉ METODY PŘÍPRAVY FOSFOSILIKÁTOVÝCH A TITANOSILIKÁTOVÝCH MATERIÁLŮ. In ChemZi. 1. vyd. Bratislava, SK: Slovenská chemická spoločnosť, 2009, s. 164. ISSN 1336-7242. info
 • OSTŘÍŽEK, Petr, Petr BEZDIČKA, Zdeněk MORAVEC a Jiří PINKAS. NANOSCOPIC COBALT FERRITE PARTICLES BY SONOLYSIS OF METAL ACETYLACETONATE COMPLEXES. In ChemZi. 2009. ISSN 1336-7242. info
 • PINKAS, Jiří. Cubic Molecular Aluminophosphonates. In Inorganic Experiments. 3. vyd. Weinheim: Wiley-VCH, 2009, s. 246-248. J. D. Woollins, Ed. ISBN 978-3-527-32472-9. info
 • PINKAS, Jiří. Alumazene - Inorganic Benzene Analog. In Inorganic Experiments. 3. vyd. Weinheim: Wiley-VCH, 2009, s. 402-404. J. D. Woollins, Ed. ISBN 978-3-527-32472-9. info
 • PINKAS, Jiří, Vendula REICHLOVÁ, Radek ZBOŘIL, Zdeněk MORAVEC, Petr BEZDIČKA a Jiřina MATEJKOVÁ. Sonochemical synthesis of amorphous nanoscopic iron(III) oxide from Fe(acac)3. Ultrasonics Sonochemistry. Elsevier, 2008, roč. 15, č. 3, s. 257-264. ISSN 1350-4177. info
 • PEVEC, Andrej, Alojz DEMSAR, Jiří PINKAS a Marek NEČAS. Synthesis, spectroscopic and X-ray characterization of new molecular organotitanium(IV) phosphonate. Inorganic Chemistry Communication. Amsterdam: Elsevier, 2008, roč. 11, č. 1, s. 5-7. ISSN 1387-7003. info
 • DUBNIKOVA, Natalija, Jiří PINKAS, Petr BEZDIČKA, Aldona BEGANSKIENE a Aivaras KAREIVA. The Peculiarities of Formation of Lanthanide Aluminium Garnets. In Chemistry and Technology of Inorganic Compounds 2008. Kaunas Litva: Kaunas University of Technology, 2008, s. 9-10. ISBN 978-9955-25-468-3. info
 • PINKAS, Jiří, Aneta SERAFIMIDISOVÁ, Radek ZBOŘIL, Vendula REICHLOVÁ, Zdeněk MORAVEC a Petr BEZDIČKA. Nanoscopic Yttrium-Iron Garnet and Perovskite by Sonolysis of M(acac)3 Complexes. In 11 th Meeting of the European Society of Sonochemistry. 1. vyd. Basancon, Francie: UTINAM Universite de Franche-Comte, 2008, s. 67-68. ISSN 1350-4177. info
 • OSTŘÍŽEK, Petr, Jiří PINKAS, Radek ZBOŘIL, Zdeněk MORAVEC a Petr BEZDIČKA. Nanoscopic Cobalt Ferrite by Sonolysis of M(acac)3 Complexes. In 11 th Meeting of the European Society of Sonochemistry. 1. vyd. Basancon, Francie: UTINAM Universite de Franche-Comte, 2008, s. 181-182. ISSN 1350-4177. info
 • DUBNIKOVA, Natalija, Edita GARŠKAITÉ, Jiří PINKAS, Petr BEZDIČKA a Aivaras KAREIVA. On the Sol-Gel Preparation and Characterization of Lanthanide Aluminium Garnets. In 5th Intl. Conference on Sol-Gel Materials - Research, Technology Applications 2008. 1. vyd. Trzebieszowice, Poland: Wroclaw University of Technology, 2008, s. 44-45. info
 • BOGDANOVICIENE, Irma, Audrone JANKEVICIUTE, Jiří PINKAS, Aldona BEGANSKIENE a Aivaras KAREIVA. Study of alumosilicate porcelains: Sol-gel preparation, characterization and erosion evaluated by gravimetric method. Materials Research Bulletin. Elsevier, 2008, roč. 43, č. 11, s. 2998–3007. ISSN 0025-5408. info
 • CIZAUSKAITE, Sigute, Vendula REICHLOVÁ, Giedre NENARTAVICIENE, Aldona BEGANSKIENE, Jiří PINKAS a Aivaras KAREIVA. Sol-gel preparation and characterization of gadolinium aluminate. Materials Chemistry and Physics. Elsevier, 2007, roč. 102, č. 1, s. 105-110. ISSN 0254-0584. info
 • GASKAITE, Edita, Natalija DUBNIKOVA, Arturas KATELNIKOVAS, Jiří PINKAS a Aivaras KAREIVA. SYNTHESES AND CHARACTERISATION OF Gd3Al5O12 AND La3Al5O12 GARNETS. Collection of Czechoslovak Chemical Communications. Praha: Institute of Org. Chem. and Biochem., 2007, roč. 72, č. 3, s. 321–333. ISSN 0010-0765. info
 • SKAUDZIUS, Ramunas, Algirdas SELSKIS, Jiří PINKAS a Aivaras KAREIVA. Synthesis and evolution of crystalline garnet phases in Y3Al5-xInxO12. In Book of abstracts Functional Materials and Nanotechnologies. Riga, Latvia: Institute of Solid State Physics, University of Latvia, 2007, s. 20-20. info
 • LÖBL, Jiří, Alexey Y. TIMOSHKIN, Cong TRINH, Marek NEČAS, Herbert W. ROESKY a Jiří PINKAS. Alumazene Adducts with Pyridines: Synthesis, Structure, and Stability Studies. INORGANIC CHEMISTRY. Spojené státy americké: American Chemical Society, Washington DC, 2007, roč. 46, č. 14, s. 5678-5685. ISSN 0020-1669. info
 • BOGDANOVICIENE, I., A. JANKEVICIUTE, Aldona BEGANSKIENE, Jiří PINKAS a Aivaras KAREIVA. Sol-Gel Synthesis of Kalsilite (KAlSiO4). In Chemija 2007. Vilnius, Litva: Vilnius University, 2007, s. 21. ISBN 978-9955-33-093-6. info
 • CIZAUSKAITE, Sigute, Vendula REICHLOVÁ, Giedre NENARTAVICIENE, Aldona BEGANSKIENE, Jiří PINKAS a Aivaras KAREIVA. Sol-gel preparation and characterization of perovskite gadolinium aluminates. Materials Science-Poland. Wrocław: Wrocław University of Technology, 2007, roč. 25, č. 3, s. 755-765. ISSN 0137-1339. info
 • CHYBA, Jan, Marek NEČAS, Zdeněk MORAVEC a Jiří PINKAS. Příprava a charakterizace molekulárních hlinitofosfonátů. In Chemical Papers. Bratislava, SK: Slovak Academy of Sciences, 2007, s. 182. ISSN 0366-6352. info
 • OSTŘÍŽEK, Petr, Jiří PINKAS, Radek ZBOŘIL a Petr BEZDIČKA. Ultrasonic route to CoFe2O4 by sonolysis of M(acac)n complexes. In Chemical Papers. Bratislava: Slovak Academy of Sciences, 2007, s. 190-191. ISSN 1336-7242. info
 • SKAUDŽIUS, Ramúnas, A. SELSKIS, Jiří PINKAS a Aivaras KAREIVA. Synthesis and evolution of crystalline garnet phases in Y3Al5-xInxO12. In Journal of Physics: Condensed Matter. Bristol, UK: IOP Publishing, 2007, s. 012003-12010. ISSN 0953-8984. info
 • BOGDANOVICIENE, Irma, Audrone JANKEVICIUTE, Jiří PINKAS, Beganskiene BEGANSKIENE a Aivaras KAREIVA. Sol-gel synthesis and characterization of kalsilite-type alumosilicates. MATERIALS SCIENCE-MEDZIAGOTYRA. KAUNAS UNIV TECH, 2007, roč. 13, č. 3, s. 214-218. ISSN 1392-1320. info
 • SPÍCHAL, Zdeněk, Marek NEČAS, Jiří PINKAS a Zbyněk ZDRÁHAL. Binuclear complexes of lanthanides with 1,4-bis(diphenylphosphino)butane dioxide. Polyhedron. UK: Elsevier, 2006, roč. 25, č. 3, s. 809814-809819. ISSN 0277-5387. info
 • CIZAUSKAITE, Sigute, Vendula REICHLOVÁ, Giedre NENARTAVICIENE, Aldona BEGANSKIENE, Jiří PINKAS a Aivaras KAREIVA. Sol-Gel Preparation and Characterization of Gadolinium Aluminate. In Book of Abstracts: Chemistry and Technology of Inorganic Compounds. 1. vyd. Kaunas, LT: Kaunas Technical University, 2006, s. 20-22. ISBN 9955-25-043-7. info
 • KRATOCHVÍL, Jan, Marek NEČAS, Václav PETŘÍČEK a Jiří PINKAS. Cubic octanuclear aluminum fluoride phosphonate. INORGANIC CHEMISTRY. Spojené státy americké: American Chemical Society, Washington DC, 2006, roč. 45, č. 17, s. 6562-6564. ISSN 0020-1669. info
 • LÖBL, Jiří, Jiří PINKAS, Herbert W. ROESKY, Winfried PLASS a Helmar GÖRLS. A Supramolecular Hexameric Ring from Alumazene and Methylsulfonate. INORGANIC CHEMISTRY. Spojené státy americké: American Chemical Society, Washington DC, 2006, roč. 45, č. 17, s. 6571-6573. ISSN 0020-1669. info
 • JANICKIS, Vitalijus, Marek NEČAS a Karl Wilhelm TÖRNROOS. Synthesis and crystal structures of the salts of the first mixed-valence bromoselenate(II,I) anions. In Chemija 2007. Vilnius, Litva: Vilnius University, 2006, s. 26. ISBN 978-9955-33-093-6. info
 • PINKAS, Jiří, Jiří LÖBL a Marek NEČAS. Alumazene in dealkylsilylation reactions with E-O-SiMe3 compounds. In 11th International Symposium on Inorganic Ring Systems. 1. vyd. Oulu, Finland: University of Oulu, Oulu, Finland, 2006, s. 25. ISBN 951-42-8153-5. info
 • TIMOSHKIN, Alexey Y., Trinh CONG a Jiří PINKAS. Thermodynamic characteristics of complex formation in alumazene-pyridine system. In 11th International Symposium on Inorganic Ring Systems. 1. vyd. Oulu, Finland: University of Oulu, Oulu, Finland, 2006, s. 79. ISBN 951-42-8153-5. info
 • PINKAS, Jiří, Vendula REICHLOVÁ, Zdeněk MORAVEC, Radek ZBOŘIL a Petr BEZDIČKA. Nanoscopic iron oxide from sonolysis of Fe(acac)3. In 10th Meeting of the European Society of Sonochemistry. 1. vyd. Hamburg: Technical University Hamburg-Harburg, 2006, s. 26. ISBN 3-930400-79-0. info
 • PINKAS, Jiří, Radek ZBOŘIL, Vendula REICHLOVÁ, Petr OSTŘÍŽEK a Petr BEZDIČKA. Preparation of nanoscopic mixed-metal oxides by sonolysis of M(acac)3 complexes. In Abstracts of International Conference NANO 06. 1. vyd. Brno: ČSNMT, 2006, s. 90. ISBN 80-214-3308-6. info
 • LÖBL, Jiří, Marek NEČAS a Jiří PINKAS. Alumazene adducts with triphenylphosphine oxide. Main Group Chemistry. UK: Taylor & Francis, 2006, roč. 5, č. 1, s. 79 - 88. ISSN 1024-1221. info
 • PINKAS, Jiří, Edita GARSKAITE, Aldona BEGANSKIENE, Giedre NENARTAVICIENE a Aivaras KAREIVA. Influence of annealing temperature on the phase purity, crystallinity and optical properties of Y3Sc2Ga3O12 prepared by different methods. Chemija. Vilnius, Lithuania: Lithuanian Academy of Sciences Publisher, 2006, roč. 17, č. 4, s. 56-60. ISSN 0235-7216. info
 • CIZAUSKAITE, Sigute, Gintare SPAKAUSKAITE, Aldona BEGANSKIENE, Aivaras KAREIVA, Jiří PINKAS a Vendula REICHLOVÁ. A comparative study of GdAlO3 perovskite prepared by sol–gel method using different complexing agents. Chemija. Vilnius, Lithuania: Lithuanian Academy of Sciences Publisher, 2006, roč. 17, č. 4, s. 40-45. ISSN 0235-7216. info
 • CIZAUSKAITE, Sigute, Vendula REICHLOVÁ, Giedre NENARTAVICIENE, Aldona BEGANSKIENE, Jiří PINKAS a Aivaras KAREIVA. Sol-Gel Preparation and Characterization of Perovskite Gadolinium Aluminate. In 4th International Conference on Sol-Gel Materials. 1. vyd. Kliczkow Castle, Poland: Wrocław University of Technology, 2006, s. 39. ISSN 0137-1339. info
 • SPÍCHAL, Zdeněk, Marek NEČAS a Jiří PINKAS. From Parquets to Bricks: A Series of Lanthanide Coordination Polymers with Bis(diphenylphosphino)ethane Dioxide. INORGANIC CHEMISTRY. Spojené státy americké: American Chemical Society, Washington DC, 2005, roč. 44, č. 6, s. 2074 - 2080, 12 s. ISSN 0020-1669. info
 • GARSKAITE, Edita, Zdeněk MORAVEC, Irma PAKUTINSKIENE, R. KAZLAUSKAS, Jiří PINKAS a Aivaras KAREIVA. Sol-Gel Preparation of Y3Sc5-xGaxO12 (YSGG): phase formation problems. In Chemija 2005. 1. vyd. Vilnius LT: Vilnius University, 2005, s. 68. ISBN 9986-19-716-3. info
 • VŘEŠŤÁL, Jan, Jiří PINKAS, Aleš KROUPA, Jana HOUSEROVÁ, Andrew SCOTT a Andrew WATSON. Thermodynamic Assessment of Phase Diagram of Bi-Pd System. In Sborník abstrakt. 1. vyd. Utrecht: Universiteit Utrecht, 2005, s. 40-40. info
 • PINKAS, Jiří, Marek NEČAS, Jiří LÖBL, Jan KRATOCHVÍL a Zdeněk MORAVEC. Hexagons, Squares and Cubes in the Chemistry of Alumazene, Aluminophosphonates, and Lanthanide Coordination Polymers. In Chimie et Art. 1. vyd. Les Treilles: Fondation Les Treilles, 2005, s. 14. info
 • CHROMÁ, Markéta, Jiří PINKAS, Irma PAKUTINSKIENE, Aldona BEGANSKIENE a Aivaras KAREIVA. Processing and characterization of sol-gel fabricated mixed metal aluminates. Ceramics International. Amsterdam: Elsevier, 2005, roč. 31, č. 8, s. 1123-1130. ISSN 0272-8842. info
 • PINKAS, Jiří. Od molekulárních prekurzorů k materiálům. ChemZi 57.sjezd chemických společností. Bratislava, SK: SCHS, 2005, roč. 1, č. 1, s. 53-54. ISSN 1336-7242. info
 • LÖBL, Jiří a Jiří PINKAS. Příprava a charakterizace nových derivátů alumazenu. In ChemZi. 1. vyd. Bratislava, SK: SCHS, 2005, s. 76. ISSN 1336-7242. info
 • REICHLOVÁ, Vendula, Petr OSTŘÍŽEK a Jiří PINKAS. Sonochemická příprava oxidů železa a kobaltu. In ChemZi. Bratislava, SK: SCHS, 2005, s. 188. ISSN 1336-7242. info
 • MORAVEC, Zdeněk, Marek NEČAS a Jiří PINKAS. Studium substitučních a kondenzačních reakcí organohlinitých sloučenin. In ChemZi. Bratislava, SK: SCHS, 2005, s. 183. ISSN 1336-7242. info
 • PINKAS, Jiri. CHEMISTRY OF SILICATES AND ALUMINOSILICATES. Ceramics - Silikáty. Prague: Institute of Chemical Technol. and ASCR, 2005, roč. 49, č. 4, s. 287-298, 11 s. ISSN 0862-5468. info
 • GARSKAITE, Edita, Zdeněk MORAVEC, Jiří PINKAS, Sanjay MATHUR, R. KAZLAUSKAS a Aivaras KAREIVA. Synthesis and evolution of crystalline garnet phases in Y3Sc5-xGaxO12. Philosophical Magazine Letters. Taylor-Francis, 2005, roč. 85, č. 11, s. 557-562. ISSN 0950-0839. info
 • PINKAS, Jiri, Vendula REICHLOVÁ, Zdenek MORAVEC a Petr OSTŘÍŽEK. Sonochemical synthesis of metal oxides and phosphates. In Pacifichem 2005 - ENVR 531. 1. vyd. Honolulu, USA: ACS, 2005, s. 531-531. info
 • PINKAS, Jiri a Jiri LOBL. Adduct formation and dealkylsilylation reactions of alumazene. In Pacifichem 2005 - INOR 166. 1. vyd. Honolulu, USA: ACS, 2005, s. 166-166. info
 • JANCIK, Vojtech, Leslie W. PINEDA, Jiri PINKAS, Herbert W. ROESKY, Dante NECULAI, Ana M. NECULAI a Regine HERBST-IRMER. Preparation of Monomeric LAl(NH2)2 The First Main-Group Metal Diamide Containing Two Terminal NH2 Groups in the Presence of a N-heterocyclic Carbene as HCl Acceptor. Angewandte Chemie International Edition. Weinheim: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co., 2004, roč. 43, č. 16, s. 2142 - 2145. ISSN 1433-7851. info
 • SPÍCHAL, Zdeněk, Marek NEČAS, Jiří PINKAS a Josef NOVOSAD. The synthesis and crystal structures of two-dimensional coordination polymers of Ph2P(O)-CH2CH2-P(O)Ph2 and Ph2P(O)-C5H3N-P(O)Ph2 with praseodymium. INORGANIC CHEMISTRY. 2004, roč. 43, č. 9, s. 2776-2778, 2 s. ISSN 0020-1669. info
 • PAKUTINSKIENE, I., A. BEGANSKIENE, Jiří PINKAS a A. KAREIVA. Sol-Gel Synthesis Route to the Mixed-Metal Aluminates. In Chemistry and Technology of Inorganic Compounds. Kaunas LT: Technologija, 2004, s. 8-9. ISBN 9955-09-623-3. info
 • GARSKAITE, E., S. SAKIRZANOVAS, Jiří PINKAS a A. KAREIVA. Sol-Gel Preparation of Rare-Earth Garnets: Preliminary Studies. In Chemistry and Technology of Inorganic Compounds. Kaunas LT: Technologija, 2004, s. 16-17. ISBN 9955-09-623-3. info
 • PINKAS, Jiří, Jiří LÖBL a Herbert W. ROESKY. Chemical Reactivity of Alumazene. Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements. Philadelphia, USA: Taylor & Francis, 2004, roč. 179, 4-5, s. 759 - 763. ISSN 1042-6507. info
 • KRATOCHVÍL, Jan, Jiří PINKAS a Herbert W. ROESKY. SYNTHESIS AND SPECTROSCOPIC CHARACTERIZATION OF THE CUBIC MOLECULAR ALUMINOPHOSPHONATES. In V. Seminár Pokroky v anorganickej chémii. Modra: Slovenská chemická spoločnost, 2004, s. 59-60. ISBN 80-233-1956-2. info
 • LÖBL, Jiří, Jiří PINKAS a Herbert W. ROESKY. STUDIUM CHEMICKÉ REAKTIVITY ALUMAZENU. In V. Seminár Pokroky v anorganickej chémii. Modra: Slovenská chemická spoločnost, 2004, s. 67-68. ISBN 80-233-1956-2. info
 • PAKUTINSKIENE, I., A. BEGANSKIENE, Jiří PINKAS a A. KAREIVA. Doped Aluminates Via Sol-Gel Synthesis. In Sol-Gel Materials 04 Research, Technology, Applications. Wroclaw, Poland: Wroclaw University of Technology, 2004, s. 61. info
 • CHROMÁ, Markéta, Jiří PINKAS a Herbert W ROESKY. Optimalizace přípravy mezostrukturního hlinitého materiálu. In Chemické listy, 56. sjezd chemických společností. Ostrava: Asociace chemických společností, 2004, s. 777. ISSN 0009-2770. info
 • KRATOCHVÍL, Jan, Jiří PINKAS a Herbert W ROESKY. PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF THE CUBIC MOLECULAR ALUMINOPHOSPHONATES AND OPTIMIZATION OF THEIR SYNTHESIS. In Chemické listy, 56. sjezd chemických společností. Ostrava: Asociace chemických společností, 2004, s. 505. ISSN 0009-2770. info
 • LÖBL, Jiří, Jiří PINKAS a Herbert W ROESKY. PŘÍPRAVA CYKLICKÝCH A ADIČNÍCH DERIVÁTŮ ALUMAZENU. In Chemické listy, 56. sjezd chemických společností. Ostrava: Asociace chemických společností, 2004, s. 509. ISSN 0009-2770. info
 • REICHLOVÁ, Vendula a Jiří PINKAS. SONOCHEMICKÁ PŘÍPRAVA OXIDICKÝCH MATERIÁLŮ. In Chemické listy, 56. sjezd chemických společností. Ostrava: Asociace chemických společností, 2004, s. 779. ISSN 0009-2770. info
 • MORAVEC, Zdeněk a Jiří PINKAS. PŘÍPRAVA ALUMINOFOSFÁTŮ Z CYKLICKÝCH HLINITOFOSFOREČNANOVÝCH SEKUNDÁRNÍCH STAVEBNÍCH JEDNOTEK. In Chemické listy, 56. sjezd chemických společností. Ostrava: Asociace chemických společností, 2004, s. 780. ISSN 0009-2770. info
 • LÖBL, Jiří, Jiří PINKAS a Herbert W. ROESKY. Reactions of Alumazene with Phosphates and Phosphonates. In Materialy zjazdove, XLVII Zjazd Ptchem i SITPChem. 1. vyd. Wroclaw: PTCh SITPCem, 2004, s. 1234. info
 • PINKAS, Jiří, Zuzana BRLEJOVÁ, Jan KRATOCHVÍL, Zdenek MORAVEC a Herbert W. ROESKY. Polyhedral Metallophosphonates and silicates: Synthesis, Functionalization, and Transformations. Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements. Philadelphia, USA: Taylor & Francis, 2004, roč. 179, 4-5, s. 967-968. ISSN 1042-6507. info
 • PINKAS, Jiří, Jan KRATOCHVÍL, Zdeněk MORAVEC, Vendula REICHLOVÁ a Herbert W. ROESKY. Aluminophosphonates and phosphates by Nonhydrolytic Synthetic Routes. In Materials Discussion 7 - P31. 1. vyd. London: Materials Chemistry Forum, Dalton Division, 2004, s. 31-31. info
 • ANANTHARAMAN, Ganapathi, Herbert W. ROESKY, Hans-Georg SCHMIDT, Mathias NOLTEMEYER a Jiri PINKAS. Synthesis and X-ray Crystal Structure of [(THF)Zn(O2(OH)SiR)]4 (R = (2,6-i-Pr2C6H3)N(SiMe3)): Enroute to Larger Aggregates. Inorg. Chem. Spojené státy americké: American Chemical Society, Washington DC, 2003, roč. 42, č. 4, s. 970-973. ISSN 0020-1669. info
 • NEDELCU, Aneta, Zdirad ŽÁK, Augustin M. MADALAN, Jiří PINKAS a Marius ANDRUH. Supramolecular solid-state architectures constructed from 4,4-bipyridine-N,N-dioxide and dicyanamido tectons. Synthesis and crystal structures of [M(bpno)2{N(CN)2}2(H2O)2]. Polyhedron. Oxford, UK: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2003, roč. 22, č. 5, s. 789-794. ISSN 0277-5387. info
 • BRLEJOVÁ, Zuzana, Jiří PINKAS a Herbert W. ROESKY. Preparation of Metallosilicate and Metallophosphate Compounds. In Euregionale 2003 Book of Abstracts. Dresden: JCF, 2003, s. 94. LS40. info
 • CHROMÁ, Markéta, Jiří PINKAS a Herbert W. ROESKY. Preparation of Mesoporous Metallophopshate Materials. In Euregionale 2003 Book of Abstracts. Dresden: JCF, 2003, s. 77. MS31. info
 • PINKAS, Jiří a Herbert W. ROESKY. Organoaluminum fluorides. Journal of Fluorine Chemistry. 2003, roč. 122, č. 2, s. 125-150, 25 s. ISSN 0022-1139. info
 • PINKAS, Jiří, Jiří LÖBL a Herbert W. ROESKY. Chemical Reactivity of Alumazene. In 10th International Symposium on Inorganic Ring Systems IRISX - O27. Burlington, Vermont, USA: University of Vermont, 2003, s. 27-27. info
 • PINKAS, Jiří, Zuzana BRLEJOVÁ, Jan KRATOCHVÍL, Zdenek MORAVEC a Herbert W. ROESKY. Polyhedral Metallophosphonates and silicates: Synthesis, Functionalization, and Transformations. In 10th International Symposium on Inorganic Ring Systems IRISX - P10. Burlington, Vermont, USA: University of Vermont, 2003, s. 10-10. info
 • BRLEJOVÁ, Zuzana, Jiří PINKAS a Herbert W. ROESKY. VYUŽITÍ SILANOLŮ K PŘÍPRAVĚ MOLEKULÁRNÍCH METALOSILIKÁTOVÝCH SLOUČENIN. In Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2003, s. 645. ISSN 0009-2770. info
 • LÖBL, Jiří, Jiří PINKAS a Herbert W. ROESKY. DEALKYLSILYLAČNÍ A ADIČNÍ REAKCE ALUMAZENU. In Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2003, s. 638. ISSN 0009-2770. info
 • MORAVEC, Zdeněk, Jiří PINKAS a Herbert W. ROESKY. NEHYDROLYTICKÉ METODY PŘÍPRAVY HLINITOFOSFOREČNANŮ. In Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2003, s. 887. ISSN 0009-2770. info
 • CHROMÁ, Markéta, Jiří PINKAS a Herbert W. ROESKY. STUDIUM FÁZOVÝCH PŘEMĚN MEZOPORÉZNÍCH METALOFOSFÁTŮ. In Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2003, s. 868. ISSN 0009-2770. info
 • KRATOCHVÍL, Jan, Jiří PINKAS a Herbert W. ROESKY. OPTIMALIZACE PŘÍPRAVY MOLEKULÁRNÍCH KUBICKÝCH HLINITOFOSFONÁTŮ. In Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2003, s. 645. ISSN 0009-2770. info
 • CHROMÁ, Markéta, Jiří PINKAS a Herbert W. ROESKY. Mezoporézní metalofosfáty přechodných kovů. In Juniormat 4th International Conference. Brno: FME BUT Brno, 2003, s. 290. ISBN 80-214-2462-1. info
 • PINKAS, Jiří. Alumazene - Inorganic Benzene Analog. In Inorganic Experiments, J. D. Woollins, Ed. 2. vyd. Weinheim: Wiley-VCH, 2003, s. 357-359. Inorganic Experiments. ISBN 3527305106. info
 • PINKAS, Jiří, Zuzana BRLEJOVÁ, Jiří LÖBL, Jan KRATOCHVÍL a Herbert W. ROESKY. Synthesis and Functionalization of Molecular Building Blocks for Metallophosphates and -silicates. In The Inorganic Side of Molecular Architecture - D3. 1. vyd. San Feliu de Guixols, Spain: European Science Foundation, 2002, s. 3-3. info
 • PINKAS, Jiří, Jiří LÖBL a Herbert W ROESKY. Syntéza a charakterizace nových aminoaluminofosfátů. In Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2002, s. 378. ISSN 0009-2770. info
 • BRLEJOVÁ, Zuzana, Jiří PINKAS, Jan KRATOCHVÍL a Herbert W ROESKY. Příprava nových metalosilikátových sloučenin. In Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2002, s. 359. ISSN 0009-2770. info
 • CHROMÁ, Markéta, Jiří PINKAS, Herbert W. ROESKY a Iva JANČÁLKOVÁ. Příprava nových mezoporézních metalofosfátů. In Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2002, s. 434. ISSN 0009-2770. info
 • BRLEJOVÁ, Zuzana, Jiří PINKAS a Herbert W ROESKY. Preparation of Precursors for Metallosilicate and Metallophosphate Materials. In Sborník příspěvků IV. seminář Pokroky v anorganické chemii. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002, s. 23-24. ISBN 80-210-2951-X. info
 • CHROMÁ, Markéta, Jiří PINKAS, Iva JANČÁLKOVÁ a Herbert W ROESKY. Preparation of Mesoporous Metallophosphate Materials. In Sborník příspěvků IV. seminář Pokroky v anorganické chemii. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002, s. 35-36. ISBN 80-210-2951-X. info
 • KRATOCHVÍL, Jan a Jiří PINKAS. Příprava molekulárních a vrstevnatých hlinitofosfonátů. In Sborník příspěvků IV. seminář Pokroky v anorganické chemii. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002, s. 43-44. ISBN 80-210-2951-X. info
 • PINKAS, Jiří, Jiří LÖBL, Dalibor DASTYCH, Marek NEČAS a Herbert W. ROESKY. Adamantane-Like Aluminum Amide-Phosphate from Alumazene. Inorg. Chem. Spojené státy americké: American Chemical Society, Washington DC, 2002, roč. 41, č. 25, s. 6914-6918. ISSN 0020-1669. info
 • CHAKRABORTY, Debashis, Sabine HORCHLER, Ralph KRÄTZNER, Saji P. VARKEY, Jiří PINKAS, Herbert W. ROESKY, Isabel USÓN, Mathias NOLTEMEYER a Hans-Georg SCHMIDT. Synthesis and Structural Characterization of Functionalized Dimeric Aluminophosphonates and a Monomeric Gallophosphonate Anion. Inorg. Chem. Spojené státy americké: American Chemical Society, Washington DC, 2001, roč. 40, č. 11, s. 2620-2624. ISSN 0020-1669. info
 • PINKAS, Jiří, Zuzana BRLEJOVÁ, Markéta CHROMÁ, Jiří LÖBL a Herbert W. ROESKY. Nonaqueous Routes to Oxide Materials. In Zborník IV. seminára Príprava keramických materiálov. 1. vydanie. Košice, Slovensko: Katedra chémie, Hutnícka fakulta TU v Košiciach, 2001, s. 103-106. ISBN 80-7099-660-9. info
 • CHROMÁ, Markéta, Jiří PINKAS a Herbert W. ROESKY. Příprava nových mezoporézních materiálů. In 53. zjazd chemických spoločností, Zborník príspevkov 2. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2001, s. 152-153. svazek 2, B-PO13. ISBN 80-89029-23-X. info
 • BRLEJOVÁ, Zuzana, Jiří PINKAS a Herbert W. ROESKY. Příprava nových prekurzorů titanosilikátových materiálů. In 53. zjazd chemických spoločností, Zborník príspevkov 2. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2001, s. 189-190. svazek 2, B-PO33. ISBN 80-89029-23-X. info
 • PINKAS, Jiří, D. CHAKRABORTY, Y. YANG, R. MURUGAVEL, M. NOLTEMEYER a Herbert W. ROESKY. Reactions of Trialkyl Phosphates with Trialkyls of Aluminum and Gallium: New Route to Alumino- and Gallophosphate Compounds via Dealkylsilylation. Organometallics. Spojené státy americké: American Chemical Society, Washington DC, 1999, roč. 18, č. 4, s. 523-528. ISSN 0276-7333. info
 • YANG, Yu, Jiří PINKAS, Mathias NOLTEMEYER, Hans-Georg SCHMIDT a Herbert W. ROESKY. [Zn2(THF)2(EtZn)6Zn4(m4-O)(tBuPO3)8] : A Dodecanuclear Zincophosphonate Aggregate with a Zn4(m4-O) Core. Angew. Chem. Int. Ed. Engl. Německo: Wiley-VCH Verlag GmbH, Weinheim, 1999, roč. 38, č. 5, s. 664-666. ISSN 0570-0833. info
 • YANG, Y., Jiří PINKAS, M. NOLTEMEYER a Herbert W. ROESKY. Sodium Salt of a Cyclic Aluminophosphonate: Model Compound for the Six-Ring Secondary Building Units of Molecular Sieves. Inorg. Chem. Spojené státy americké: American Chemical Society, 1998, roč. 37, č. 25, s. 6404-6405. ISSN 0020-1669. info
 • YANG, Y., Jiří PINKAS, M. SCHAEFER a Herbert W. ROESKY. Molecular Model for Aluminophosphates Containing Fluoride as a Structure-Directing and Mineralizing Agent. Angew. Chem. Int. Ed. Engl. Německo: Wiley-VCH Verlag GmbH, Weinheim, 1998, roč. 37, č. 19, s. 2650-2653. ISSN 0570-0833. info
 • PINKAS, Jiří, H. WESSEL, Y. YANG, M. L. MONTERO, M. NOLTEMEYER, M. FRÖBA a Herbert W. ROESKY. Reactions of Phosphoric Acid Triesters with Aluminium and Gallium Amides. Inorg. Chem. Spojené státy americké: American Chemical Society, 1998, roč. 37, č. 10, s. 2450-2457. ISSN 0020-1669. info
 • YANG, Y., M. G. WALAWALKAR, Jiří PINKAS, Herbert W. ROESKY a H. G. SCHMIDT. Molecular Aluminophosphonate: Model Compound for the Isoelectronic Double-Six-Ring (D6R) Secondary Building Unit of Zeolites. Angew. Chem. Int. Ed. Engl. Německo: Wiley-VCH Verlag GmbH, Weinheim, 1998, roč. 37, 1/2, s. 96-98. ISSN 0570-0833. info
 • PINKAS, Jiří a J. G. VERKADE. On the Reaction of P4S10 with Hexamethydisilazane. Heteroatom Chem. Spojené státy americké: John Wiley and Sons, New York, 1998, roč. 9, č. 2, s. 115-121. ISSN 1042-7163. info
 • PLASS, W., Jiří PINKAS a J. G. VERKADE. Formation of the Novel Six-Coordinate Atrane Cation in [FMeSn(HMeNCH2CH2)2N(CH2CH2NMe)]BF4. Inorg. Chem. Spojené státy americké: American Chemical Society, Washington DC, 1997, roč. 36, č. 9, s. 1973-1978. ISSN 0020-1669. info
 • PINKAS, Jiří, J. C. HUFFMAN, J. C. BOLLINGER, W. E. STREIB, D. V. BAXTER, M. H. CHISHOLM a K. G. CAULTON. Syntheses, Structures and Thermal Behavior of Cu hfacac Complexes Derived from Ethanolamines. Inorg. Chem. Spojené státy americké: American Chemical Society, 1997, roč. 36, č. 14, s. 2930-2937. ISSN 0020-1669. info
 • YANG, Y., H. G. SCHMIDT, M. NOLTEMEYER, Jiří PINKAS a Herbert W. ROESKY. Synthesis and Structure of an Organic-Soluble Cage Aluminophosphonate. J. Chem. Soc., Dalton Trans. Velká Británie: The Royal Society of Chemistry, 1996, roč. 1996, č. 1, s. 3609-3610. ISSN 0300-9246. info
 • PINKAS, Jiří a J. G. VERKADE. Dimethylamino Gallatrane: Solution and Gas Phase Behavior. Polyhedron. Velká Británie: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, OXFORD, 1996, roč. 15, č. 9, s. 1567-1569. ISSN 0277-5387. info
 • PINKAS, Jiří, J. C. HUFFMAN, M. H. CHISHOLM a K. G. CAULTON. Origin of Different Coordination Polyhedra for Cu[CF3C(O)CHC(O)CF3]2L, (L = H2O, NH3). Inorg. Chem. Spojené státy americké: American Chemical Society, Washington DC, 1995, roč. 34, č. 21, s. 5314-5318. ISSN 0020-1669. info
 • PINKAS, Jiří, J. C. HUFFMAN, D. V. BAXTER, M. H. CHISHOLM a K. G. CAULTON. MECHANISTIC ROLE OF H2O AND THE LIGAND IN THE CHEMICAL-VAPOR-DEPOSITION OF CU,CU2O, CUO, AND CU3N FROM BIS(1,1,1,5,5,5-HEXAFLUOROPENTANE-2,4-DIONATO)COPPER(II). Chem. Mater. Washington DC: American Chemical Society, 1995, roč. 7, č. 8, s. 1598-1605. ISSN 0897-4756. info
 • WROBLEWSKI, A. E., Jiří PINKAS a J. G. VERKADE. Strongly basic proazaphosphatranes: P(EtNCH2CH2)(3)N and P(iso-PrNCH2CH2)(3)N. Main Group Chemistry. READING, UK: GORDON BREACH SCI PUBL LTD, 1995, roč. 1, č. 1, s. 69-79. ISSN 1024-1221. info
 • NAIINI, A. A., Jiří PINKAS, W. PLASS, V. G. YOUNG a J. G. VERKADE. TRIETHANOLAMINE COMPLEXES OF H+, LI+, NA+, SR2+, AND BA2+ PERCHLORATES. Inorg. Chem. Spojené státy americké: American Chemical Society, Washington DC, 1994, roč. 33, č. 10, s. 2137-2141. ISSN 0020-1669. info
 • PINKAS, Jiří, T. L. WANG, R. A. JACOBSON a J. G. VERKADE. AZAALUMINATRANES EXHIBITING UNUSUAL COORDINATION GEOMETRIES FOR ALUMINUM. Inorg. Chem. Spojené státy americké: American Chemical Society, Washington DC, 1994, roč. 33, č. 19, s. 4202-4210. ISSN 0020-1669. info
 • PINKAS, Jiří, T. L. WANG, R. A. JACOBSON a J. G. VERKADE. Group-13 Azatranes - Structure and Reactivity. Inorg. Chem. Spojené státy americké: American Chemical Society, Washington DC, 1994, roč. 33, č. 23, s. 5244-5253. ISSN 0020-1669. info
 • PINKAS, Jiří a J. G. VERKADE. Novel Aluminum and Gallium Atrane Structures and Reactivities. In PHOSPHORUS SULFUR AND SILICON AND THE RELATED ELEMENTS. Reading, UK: GORDON BREACH SCI PUBL LTD, READING, 1994, s. 333-337. 93, 1-4. ISBN 0308-664X. info
 • PINKAS, Jiří, J. S. TANG, Y. J. WAN a J. G. VERKADE. Chemical Games with Molecular Footballs, Darts, and Paddlewheels. In PHOSPHORUS SULFUR AND SILICON AND THE RELATED ELEMENTS. Reading, UK: GORDON BREACH SCI PUBL LTD, READING, 1994, s. 193-207. 87, 1-4. ISBN 0308-664X. info
 • PINKAS, Jiří, B. GAUL a J. G. VERKADE. Group 13 Azatranes: Synthetic, Conformational, and Configurational Features. Journal of the American Chemical Society. Washington, D.C.: American Chemical Society, 1993, roč. 115, č. 10, s. 3925-3931. ISSN 0002-7863. info
 • PINKAS, Jiří a J.G. VERKADE. Alumatrane, Al(OCH2CH2)3N: A Reinvestigation of Its Oligomeric Behavior. Inorg. Chem. Spojené státy americké: American Chemical Society, Washington DC, 1993, roč. 32, č. 12, s. 2711-2716. ISSN 0020-1669. info
 • DOSTAL, Karel, Jiří PŘÍHODA, S. STOKLÁSEK, J. LOUCKÝ, Jiří PINKAS, G. GROSSMANN a G. OHMS. Synthese, Eigenshaften und NMR-spektroskopische Untersuchungen von Phenylthiophosphonsaeure-bis(trimethylsilylamid) und 1,3-Bis(trimethylsilyl)-2,4-dithioxo-1,3,2lambda5, 4lambda5-diazadiphosphetidin. Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie. Heidelberg: Johan Ambrosius Barth Verlag, 1989, roč. 576, č. 9, s. 54-64. ISSN 0044-2313. info
 • DOSTAL, Karel, J. ŠIKOLA, Jiří PINKAS a M. MEISEL. The Synthesis and Reactivity of Trimethylsilyl Amide of Dichlorophosphoric(V) Acid. In PHOSPHORUS SULFUR AND SILICON AND THE RELATED ELEMENTS. Reading, UK: GORDON BREACH SCI PUBL LTD, READING, 1987, s. 766. 30, 3-4. ISBN 0308-664X. info

13. 4. 2022

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.