Mgr. Radim Štampach, Ph.D.

odborný asistent – Geografický ústav


kancelář: pav. 05/01030a
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6640
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Osobní údaje
 • Mgr. Radim Štampach, Ph.D.
  kontakt: stampach@mail.muni.cz
  narozen: 30. 10. 1981 v Havířově
Pracoviště
 • Geografický ústav
  Přírodovědecká fakulta
  Masarykova univerzita
  Kotlářská 2
  61137 Brno
Funkce na pracovišti
 • odborný asistent na Geografickém ústavu
 • výuková činnost na Geografickém ústavu
 • práce na výzkumných projektech na Geografickém ústavu
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2010: Ph.D. v oboru Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Geografický ústav
 • 2006: Mgr. v oboru Geografie a kartografie, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Geografický ústav
 • 2004: Bc. v oboru Geografie a kartografie, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Geografický ústav
Přehled zaměstnání
 • 2019 - dosud: odborný asistent, Geografický ústav, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Kotlářská 2, 611 37 Brno
 • 2007 - 2018: odborný pracovník, Geografický ústav, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Kotlářská 2, 611 37 Brno
 • 2006: operátor pořizování dat, BERIT, a.s., Žarošická 13, 628 00 Brno
Pedagogická činnost
 • Alternativní GIS – volně dostupné programy a data
 • Úvod do tajemství map a GIS
 • Matematická kartografie
 • Mapové zdroje
Vědeckovýzkumná činnost
 • projekt Rekonstrukce průběhu česko-moravské zemské hranice a zmapování hraničních znaků pro účely jejich prohlášení za kulturní památku (2020 – 2023)
 • projekt Zkvalitnění a Inovace Přípravy budoucích učitelů na MUNI (2020 – 2022)
 • projekt Si-EU-Soil (2019 - 2022)
 • projekt Dynamické mapovací metody orientované na řízení rizik a katastrof v éře velkých dat (2017 - 2019)
 • projekt Inovace Základní báze geografických dat (ZABAGED®) (2016)
 • projekt Universal Learning Design - Inovace dokumentových formátů (2012-2013)
 • projekt Lidský potenciál pro informační společnost využívající prostorová data (2010-2012)
 • projekt Dynamická geovizualizace v krizovém managementu (2007-2011)
 • projekt Kartografická vizualizace senzorických sítí pro zemědělství (2009-2011)
 • projekt Vizualizace zdravotních dat pro podporu interdisciplinárního vzdělávání a vztahů s veřejností (2008-2009)
 • projekt Kartografická vizualizace a modelování současných trendů vývoje zdravotního stavu a zdravotní péče v České republice (2007-2009)
Mimouniverzitní aktivity
 • 2016 - dosud: organizace pravidelných brněnských Missing Maps mapathonů pro organizaci Lékaři bez hranic - tvorba map pro humanitární účely
Vybrané publikace
 • ŠTAMPACH, Radim, Lukáš HERMAN, Jakub TROJAN, Kateřina TAJOVSKÁ a Tomáš ŘEZNÍK. Humanitarian Mapping as a Contribution to Achieving Sustainable Development Goals: Research into the Motivation of Volunteers and the Ideal Setting of Mapathons. Sustainability. MDPI, 2021, roč. 13, č. 24, s. 13991-14014. ISSN 2071-1050. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3390/su132413991. URL info
 • KUBÍČEK, Petr, Radim ŠTAMPACH, Tomáš ŘEZNÍK, Lukáš HERMAN, Václav PALEČEK, Karel JEDLIČKA, Václav ŠAFÁŘ, Martin SOVADINA, Petr ZATLOUKAL, Jan ZÍT, Bronislava HORÁKOVÁ a Zuzana ŠÍKOVÁ. Certifikovaná metodika pro inovaci a vedení Základní báze geografických dat (ZABAGED®). 2017. elektronická verze metodiky info
 • ŠTAMPACH, Radim a Eva MULÍČKOVÁ. Automated generation of tactile maps. Journal of Maps. TAYLOR & FRANCIS, 2016, roč. 12, June, s. 532-540. ISSN 1744-5647. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/17445647.2016.1196622. online verze článku - volný přístup pro 50 prvních přístupů online verze článku - placený přístup info
 • ŠTĚRBA, Zbyněk, Čeněk ŠAŠINKA, Zdeněk STACHOŇ, Radim ŠTAMPACH a Kamil MORONG. Selected Issues of Experimental Testing in Cartography. first. Brno: Masaryk University, 2015, 107 s. ISBN 978-80-210-7909-0. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-7893-2015. odkaz na publikaci ke stažení info
 • ŠTAMPACH, Radim, Petr KUBÍČEK a Lukáš HERMAN. Dynamic Visualization of Sensor Measurements: Context Based Approach. Quaestiones Geographicae. Poznaň: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2015, roč. 34, č. 3, s. 117-128. ISSN 0137-477X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1515/quageo-2015-0020. on-line verze článku info
 • ŠTAMPACH, Radim a Edvard GERYK. Health statistics in international databases and their cartographic visualization. Quaestiones geographicae. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2012, roč. 31, č. 3, s. 77-88. ISSN 0137-477X. hlavní stránka časopisu info
 • ŠTAMPACH, Radim a Edvard GERYK. Mezinárodní databáze zdravotních statistik a jejich dostupné údaje. Časopis lékařů českých. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2011, roč. 2011, č. 7, s. 384-388. ISSN 0008-7335. info
 • KONEČNÝ, Milan, Edvard GERYK, Petr KUBÍČEK, Radim ŠTAMPACH, Jiří KOZEL, Zdeněk STACHOŇ, Jaroslav MICHÁLEK, Jakub ODEHNAL, Petr DÍTĚ, Petr KOŠKA, Roman KRAUS a Jiří HOLUB. Prevalence nádorů v České republice 1989-2005-2015. 1. vyd. Brno: Přírodovědecká fakulta Masarykovy Univerzity, Brno a Občanské sdružení podpory zdraví a onkologické prevence, 2008, 257 s. ISBN 978-80-903255-2-4. info

30. 5. 2023

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.