doc. RNDr. Jiří Kubát, CSc.

Ústav teoretické fyziky a astrofyziky


e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení RNDr. Jiří Kubát, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Astronomický ústav AV ČR, Ondřejov
Obor řízení Teoretická fyzika a astrofyzika
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 19. 4. 2013
Datum ukončení řízení 1. 2. 2014
Habilitační práce (veřejná část) Hot stars and their atmospheres
Oponenti habilitační práce prof. RNDr. Petr Heinzel, DrSc. (Astronomický ústav AV ČR)
Prof. Dr. Wolf-Rainer Hamann (Universität Postdam, Německo)
Prof. Andrzej Pigulski, Ph.D. (Universita Wroclaw, Polsko)
Přednáška pro odbornou veřejnost 4. 10. 2013
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc. (Přírodovědecká fakulta MU)
Členové prof. RNDr. Michal Lenc, Ph.D. (MU - Přírodovědecká fakulta)
RNDr. Jiří Grygar, CSc. (Fyzikální ústav AV ČR Praha)
RNDr. Juraj Zverko, DrSc. (Astronomický ústav SAV)
doc. RNDr. Marek Wolf, CSc. (Astronomický ústav MFF UK v Praze)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 4. 12. 2013

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.