prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

vedoucí institutu – Institut biostatistiky a analýz


korespondenční adresa:
Kamenice 753/5, 625 00 Brno

kancelář: bud. F01B1/711
Kamenice 126/3
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3826
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Jméno: prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
  Datum narození: 2. června 1967
  Místo narození: Chrudim
Pracoviště
 • Lékařská fakulta, Institut biostatistiky a analýz
  Masarykova univerzita
  Kamenice 5
  625 00 Brno
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • prof. - Masarykova univerzita, Brno (2018, obor Lékařská biologie)
 • doc. – Masarykova univerzita, Brno (2003, obor fyziologie živočichů)
 • RNDr. – Masarykova univerzita, Brno (2002, obor chemie životního prostředí)
 • Ph.D. – Masarykova univerzita, Brno (1994, obor ekologie)
 • Mgr. – Masarykova univerzita, Brno (1991, obor mikrobiologie)
Přehled zaměstnání
 • 1999 – současnost: Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity, Brno – ředitel
 • 1994–1999: Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Brno – odborný asistent
Pedagogická činnost
 • Školitel doktorských studentů: 8 současných, 5 obhájených
 • Vedoucí diplomových prací: 14 obhájených
 • Vedoucí bakalářských prací: 4 obhájené
 • Celkem 16 kurzů
 • Výuka v rámci předmětů Biostatistika (PřF MU), Vícerozměrné statistické metody (PřF MU), Aktuální trendy analýzy biologických dat (PřF MU), Biostatistika v matematické biologii (PřF MU), Prediktivní modelování (PřF MU), Statistické hodnocení biodiverzity (PřF MU), Analýza klinických dat (LF MU), Analýza a management dat pro zdravotnické obory (LF MU), Plánování a optimalizace experimentů (LF MU).
Specializace a odborné aktivity
 • Analýza a hodnocení biologických a klinických dat, aplikace statistických metod v biologii a medicíně, vývoj software pro zdravotnictví, biostatistika, prediktivní onkologie a epidemiologie, informační technologie v medicíně.
Členství v odborných společnostech a komisích
 • Volený člen Vědecké rady EU sítě TRANSCAN ERA-NET on Translational Cancer Research
 • Nominovaný zástupce ČR pro spolupráci v EU programech EPAAC a Joint Action Against Cancer
 • Člen výboru České onkologické společnosti ČLS JEP
 • Člen výboru Společnosti pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP
 • Člen Vědecké rady Lékařské fakulty MU
 • Člen Vědecké rady Masarykova onkologického ústavu
 • Člen Vědecké rady FEK VÚT Brno
 • Vedoucí Sekce epidemiologie nádorů a zdravotnické informatiky ČOS ČLS JEP
 • Volený předseda Koordinační rady edukařní sítě lékařských fakult ČR a SR MEFANET
 • Člen Rady Národního onkologického registru
 • Člen Komise pro screening kolorektálního karcinomu MZ ČR
 • Člen Expertní skupiny MZ ČR pro screeningy zhoubných nádorů
 • Člen Health Technology Assessment International Society
Grantové projekty
 • Celkem 42 grantových projektů vědy a výzkumu jako hlavní řešitel nebo spoluřešitel
 • Vybrané projekty:
 • 2011–2014: Partnerství a spolupráce v oblasti eHealth. Projekt OPVK č. 12604 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
 • 2010: Zajištění informačního zázemí pro národní programy screeningu zhobných nádorů v roce 2010. Projekt č. OZS/3/317/2010 Ministerstva zdravotnictví ČR.
 • 2009–2012: Informační technologie v biomedicínckém inženýrství. Projekt č. GD102/09/H083 Grantové agentury ČR.
 • 2009–2011: Výzkum metod standardizace zdravotní péče zaměřený na vývoj národní sady standardů zdravotních služeb. Projekt č. NS10650 Ministerstva zdravotnictví ČR.
 • 2009-2010: Optimalizace vytěžování informací z klinických zdravotnických registrů NZIS. Projekt č. NS10621 Ministerstva zdravotnictví ČR.
 • 2009-2011: Interakce mezi pulzním tlakem, rychlostí pulzní vlny, augmentačním indexem, natriuretickými peptidy a echokardiografickými parametry s jejich prediktivní hodnota u akutního srdečního selhání. Projekt č. NS10422 Ministerstva zdravotnictví ČR.
 • 2009: Budování vzdělávací sítě lékařských fakult ČR pro tvorbu a sdílení výukových materiálů na společné platformě. Projekt č. ROZV/C15/2009 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
 • 2007–2008: Analytical Assessment of Oncological Population-based Data in the Czech Republic for Monitoring of Health Care Results and Costs: Phase 1 and Phase 2. Projekt OZS/2/316/08 Ministerstva zdravotnictví ČR.
 • 2007: DIOS - elektronická knihovna chemoterapeutických režimů. Projekt č. FRVS/2608/2007 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
 • 2005-2007: Standardizace a individualizace léčby testikulárních germinálních nádorů (příprava centralizace veškeré péče do dvou center v ČR. Projekt č. NR8442 Ministerstva zdravotnictví ČR.
 • 2005–2006: System for the Oncological Data Visualization (SVOD): Development of an Expert System for Processing of Population-based Oncological Data. Projekt 67/05-OZP/4 Ministerstva zdravotnictví ČR.
 • 2003: HTA Background in Oncology – Information Sources (National Programme of the Health Care Quality). Projekt 15/03-OZP/4 Ministerstva zdravotnictví ČR.
Vybrané publikace
 • DUŠEK, Ladislav. Člen Vedecke rady Masarykova onkologickeho ustavu, Brno. Vědecká rada Masarykova onkologického ústavu, 2006. info

3. 1. 2019

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.