prof. Mgr. Dominik Munzar, Dr.

ředitel ústavu – Ústav fyziky kondenzovaných látek


kancelář: pav. 09/02001
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5980
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. Mgr. Dominik Munzar, Dr.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Fyzika kondenzovaných látek
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 20. 12. 2002
Datum ukončení řízení 1. 7. 2003
Habilitační práce (veřejná část) Teoretická studia optické odezvy vysokoteplotních supravodičů v infračervené pblasti spektra
Oponenti habilitační práce Ing. Vladimír Železný, CSc. (FÚ AV ČR Praha)
prof. D. van der Marel (Univerzita Groningen, Holandsko)
prof. D. Basov (Univerzita San Diego, USA)
Přednáška pro odbornou veřejnost 28. 5. 2003
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové doc. RNDr. Jan Celý, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Ing. Vladimír Železný, CSc. (FÚ AV ČR Praha)
prof. RNDr. Bedřich Velický, CSc. (UK Praha - MFF)
prof. RNDr. Mojmír Šob, DrSc. (UFM AV ČR Praha)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 28. 5. 2003
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. Mgr. Dominik Munzar, Dr.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Fyzika kondenzovaných látek
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 19. 9. 2016
Datum ukončení řízení 13. 12. 2017
Přednáška pro odbornou veřejnost 17. 3. 2017 | Hodnocení přednášky
Složení komise
Předseda prof. RNDr. Václav Holý, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Pavel Lipavský, CSc. (UK v Praze)
prof. RNDr. Petr Dub, CSc. (FSI VUT Brno)
prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D. (VUT Brno)
Ing. Pavel Novák, CSc., DSc. (Fyzikální ústav AV ČR)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 29. 3. 2017
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 23. 5. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.