prof. Ing. Ondřej Šráček, M.Sc., Ph.D.

Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. Ing. Ondřej Šráček, M.Sc., Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta MU v Brně
Obor řízení Geologické vědy
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení řízení zastaveno
Datum zahájení řízení 30. 3. 2004
Datum ukončení řízení 24. 11. 2004
Habilitační práce (veřejná část) Geochemické aspekty sanace kontaminovaných kolektorů
Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. Ing. Ondřej Šráček, M.Sc., Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Geologické vědy
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 15. 12. 2004
Datum ukončení řízení 1. 11. 2005
Habilitační práce (veřejná část) Aplikace geochemického modelování a modelování reaktivního transportu v hydrogeologii
Oponenti habilitační práce prof. Ing. Milena Císlerová, CSc. (ČVUT Praha, Stavební fakulta)
doc. Ing. Naďa Rapantová, CSc. (VŠB -TU Ostrava)
RNDr. Renáta Flaková, Ph.D. (UKo Bratislava, přírodovědecká fakulta)
Přednáška pro odbornou veřejnost 5. 10. 2005
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Milan Novák, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. Ing. Konstantin Raclavský, CSc. (HGF VŠB Ostrava)
doc. Ing. Tomáš Vogel, CSc. (Stavební fakulta ČVUT Praha)
doc. RNDr. Zlatica Ženišová, Ph.D. (PřF UKo Bratislava)
RNDr. Jakub Hruška, CSc. (Česká geologická služba Praha)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 5. 10. 2005

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.