doc. RNDr. Zdeněk Máčka, Ph.D.

docent – Geografický ústav


kancelář: pav. 05/02019
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5689
e‑mail:
Životopis

Osobní životopis

Identifikace osoby
 • doc. RNDr. Zdeněk Máčka, Ph.D., narozen 23. června 1973 v Brně, ženatý, tři děti
Pracoviště
 • Geografický ústav
  Přírodovědecká fakulta
  Masarykova univerzita
  Kotlářská 2
  611 37 BRNO
Funkce na pracovišti
 • docent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2017: Doc. Environmentální geografie; habilitační práce z oblasti environmentálního významu dřevin ve fluviálních geomorfologických systémech; PřF OU v Ostravě
 • 2015: RNDr. Fyzická geografie a geoekologie; Katedra fyzické geografie a geoekologie PřF OU v Ostravě
 • 2002: Ph.D. Fyzická geografie; doktorská práce z oblasti fluviální geomorfologie, Katedra geografie PřF MU v Brně
 • 1996: Mgr. Geografie a kartografie, zaměření fyzická geografie; diplomová práce z oblasti regionální geomorfologie; Katedra geografie PřF MU v Brně
 • 1994: Bc. Geografie a kartografie; geografický projekt z oblasti regionální geomorfologie; Katedra geografie PřF MU v Brně
Přehled zaměstnání
 • 2017 - dosud: docent; Geografický ústav PřF MU v Brně
 • 2003 - 2017: odborný asistent; Geografický ústav PřF MU v Brně
 • 2001 - 2003: odborný pracovník; Katedra geografie PřF MU v Brně
 • 1999 - 2001: odborný pracovník; Ústav geoniky AV ČR Ostrava, pob. Brno
Pedagogická činnost
 • V současnosti:
 • Fyzická geografie; Geomorfologie; Fluviální geomorfologie; Aplikovaná fyzická geografie; Metody fyzické geografie 1; Environmentální geografie; Terénní praktikum/cvičení z fyzické geografie; Introduction into the study of landforms - on-line
 • Dříve také:
 • Pedogeografie; Krajina v kvartéru; Polární ekologie; Regionální geografie světa - Afrika, Austrálie a Oceánie; Regionální geografie světa - Amerika; Vybrané kapitoly z pedogeografie a biogeografie; Terénní cvičení z geomorfologie, pedogeografie a biogeografie
 • Vedení bakalářských, magisterských a doktorských prací
Vědeckovýzkumná činnost
 • Studium fluviálních systémů - interakce bioty a fluviálních procesů, historická a současná dynamika meandrujících řek, antropogenní impakt na řeky, splaveninový režim
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • 3. 1. 2005 – 28. 2. 2005: Ostatní, ATA
  • VaV/660/1/03
 • 2. 1. 2004 – 29. 2. 2004: Ostatní, ATA
  • MSM 143100007
 • 2. 1. 2003 – 28. 2. 2003: Ostatní, ATA
  • MSM 143100007
 • 2. 1. 1995 – 30. 6. 1995: University of Hull, Hull, Erasmus+, GBR
Univerzitní aktivity
 • Člen komisí pro státní závěrečné zkoušky v bakalářském a magisterském stupni geografických studijních programů (PřF MU)
 • Člen komise pro státní rigorózní zkoušky v oboru Fyzická geografie (PřF MU)
 • Člen zaměstnanecké komory akademického senátu PřF MU v období 2008-11
Mimouniverzitní aktivity
 • Člen České geografické společnosti
 • Člen České asociace geomorfologů
 • Člen komise pro doktorské zkoušky v oboru Fyzická geografie a geoekologie (PřF UK)
Vybrané publikace
 • MIŘIJOVSKÝ, Jakub, Monika ŠULC MICHALKOVÁ, Otmar PETYNIAK, Zdeněk MÁČKA a Milan TRIZNA. Spatiotemporal evolution of a unique preserved meandering system in Central Europe — The Morava River near Litovel. Catena. Elsevier Science, 2015, roč. 127, April, s. 300-311. ISSN 0341-8162. doi:10.1016/j.catena.2014.12.006. URL info
 • KREJČÍ, Lukáš a Zdeněk MÁČKA. Anthropogenic controls on large wood input, removal and mobility: examples from rivers in the Czech Republic. Area. 2012, roč. 44, č. 2, s. 226-236. ISSN 0004-0894. doi:10.1111/j.1475-4762.2011.01071.x. URL info
 • MÁČKA, Zdeněk, Lukáš KREJČÍ, Blanka LOUČKOVÁ a Lucie PETERKOVÁ. A critical review of field techniques employed in the survey of large woody debris in river corridors: a central European perspective. Environmental Monitoring and Assessment. 2011, roč. 181, 1-4, s. 291-316. ISSN 0167-6369. doi:10.1007/s10661-010-1830-8. info
 • BRÁZDIL, Rudolf, Zdeněk MÁČKA, Ladislava ŘEZNÍČKOVÁ, Eva SOUKALOVÁ, Petr DOBROVOLNÝ a Tomáš GRYGAR. Floods and floodplain changes of the River Morava, the Strážnické Pomoraví region (Czech Republic) over the past 130 years. Hydrological Sciences Journal. 2011, roč. 56, č. 7, s. 1166-1185. ISSN 0262-6667. info
 • MÁČKA, Z. Determination of Texture of Topography from Large Scale Contour Maps. Geografski vestnik. 2001, roč. 73, č. 2, s. 53-62. ISSN 0350-3895. info

22. 5. 2019

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.