RNDr. Roman Plch, Ph.D.

lektor II – Ústav matematiky a statistiky


kancelář: pav. 08/01015
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6499
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Roman Plch, ženatý
Pracoviště
 • Ústav matematiky a statistiky
  Přírodovědecká fakulta MU
  Janáčkovo nám. 2a, 662 95 Brno
Funkce na pracovišti
 • vedoucí laboratoře výpočetní techniky
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1999: Ph.D., MU, PřF., Obecné otázky matematiky a informatiky
Přehled zaměstnání
 • 15.10.1990 - dosud: lektor, ÚMS PřF MU
 • 1.4.1989 - 14.10.1990: studijní pobyt KM PřF MU
Pedagogická činnost
 • PřF:M2142 Systémy počítačové algebry
 • PřF:M1141 Základy ICT pro matematiky
 • PřF:M5751 Elektronická sazba a publikování v TeXu
 • PřF:M9506 Informační technologie ve středoškolské matematice
 • Bakalářské práce: 18
 • Diplomové práce: 19
 • Disertační práce: 1
Universitní aktivity
 • vedoucí LVT sekce matematika
Mimouniversitní aktivity
 • předseda oborové komise "B" FRVŠ 2001 a 2002
Vybrané publikace
 • PLCH, Roman. Interactive Teaching Materials in PDF Format. In Ján Buša, Jozef Doboš. 16. Konferencia košických matematikov. prvé. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2015, s. 14--15. ISBN 978-80-553-2031-1. URL info
 • PLCH, Roman. Matematika na čtečkách e-knih. Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu. 2015, Ročník 25, 1-2, s. 70-79. ISSN 1211-6661. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5300/2015-1-2/70. URL info
 • PLCH, Roman. Interaktivní 3D grafika v PDF dokumentech. Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu. 2013, roč. 23, č. 1, s. 31-43. ISSN 1211-6661. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5300/2013-1/31. info
 • PLCH, Roman. Interaktivní matematická grafika v PDF dokumentech. Online. In Roman Hašek. Sborník příspěvků 6. konference Užití počítačů ve výuce matematiky. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2013, s. 277-287. ISBN 978-80-7394-448-3. info
 • PLCH, Roman, Petra ŠARMANOVÁ a Petr SOJKA. Integrální počet funkcí více proměnných. 2., aktual. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. Elportál. ISSN 1802-128X. URL info
 • PLCH, Roman a Petra ŠARMANOVÁ. Interaktivní hry a testy k procvičení Integrálního počtu funkcí více proměnných. In Arnošt Motyčka. INFORMATIKA XXV/2012. Brno: Mendelova Univerzita v Brně, 2012, s. 85-86. ISBN 978-80-7375-628-4. info
 • PLCH, Roman a Petra ŠARMANOVÁ. MATH GAMES - INTERACTIVE TEACHING MATERIALS IN PDF FORMAT. In Jana Kapounová, Kateřina Kostolányová. Information and Communication Technology in Education. Ostrava: University of Ostrava, 2012, s. 209-218. ISBN 978-80-7464-135-0. info
 • PLCH, Roman a Petra ŠARMANOVÁ. Matematika hrou - interaktivní výukové materiály v PDF formátu. In Pavel Stříž. Information and Communication Technology in Education Proceedings. 1. vydání. Bučovice: Nakladatelství Martin Stříž, 2012, s. 209-218. ISBN 978-80-87106-44-0. Prezentace z konference info
 • PLCH, Roman a Petra ŠARMANOVÁ. Interaktivní hry a testy k procvičení integrálního počtu funkcí více proměnných. In Šárka Hošková-Mayerová, Jaromír Kuben, Radovan Potůcek, Pavlína Račková, Jiří Jánský. 7. KONFERENCE O MATEMATICE A FYZICE NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH TECHNICKÝCH. Brno: Univerzita obrany, 2011, s. 325-332. ISBN 978-80-7231-815-5. info
 • PLCH, Roman a Petra ŠARMANOVÁ. Interaktivní hry k oživení výuky dvojných a trojných integrálů. In Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2010. první. Hradec Králové: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2010, s. 67-71. ISBN 978-80-7435-067-2. URL info
 • PLCH, Roman, Petra ŠARMANOVÁ a Robert MAŘÍK. Tvorba interaktivních testů pomocí systému AcroTeX. Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu. Praha: Československé sdružení uživatelů TEXu, 2010, roč. 20, č. 4, s. 266-291. ISSN 1211-6661. Příručka k tvorbě interaktivních testů z webu Mi21. URL info
 • DOŠLÁ, Zuzana, Roman PLCH a Petr SOJKA. Matematická analýza 3. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2009. ISSN 1802-128X. URL info
 • PLCH, Roman, Petra ŠARMANOVÁ a Petr SOJKA. Integrální počet funkcí více proměnných. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 2009, září, 160 s. ISSN 1802-128X. URL info
 • PLCH, Roman a Petra ŠARMANOVÁ. Multimediální sbírka řešených úloh a testů z integrálního počtu funkcí více proměnných. In Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2009. první. Hradec Králové: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2009, s. 66-71. ISBN 978-80-7041-971-7. URL info
 • SOJKA, Petr a Roman PLCH. Technological Challenges of Teaching Mathematics in a Blended Learning Environment. International Journal of Continuing Engineering Education and Life-Long Learning (IJCEELL). UK: InderScience Publishers, 2008, roč. 18, 5/6, s. 657-665. ISSN 1560-4624. plný text článku u vydavatele web časopisu preprint článku info
 • PLCH, Roman a Petra ŠARMANOVÁ. Interaktivní 3D grafika v HTML a PDF dokumentech. Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu. Praha: Československé sdružení uživatelů TEXu, 2008, roč. 18, 1-2, s. 76-92, 16 s. ISSN 1211-6661. URL info
 • PLCH, Roman a Petra ŠARMANOVÁ. An Interactive Presentation of Maple 3D Graphics in PDF Documents. Electronic Journal of Mathematics and Technology. 2008, roč. 2, č. 3, s. 281-290. ISSN 1933-2823. URL URL info
 • PLCH, Roman a Petra ŠARMANOVÁ. Multimediální sbírka příkladů z Integrálního počtu funkcí více proměnných. In Sborník konference Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol. 1. vydání. Plzeň: ZČU Plzeň, 2008, s. 243-246. ISBN 978-80-86843-22-3. info
 • PLCH, Roman a Silvie KURÁŇOVÁ. Elektronické matematické testy v IS MU. In Sborník 4. ročníku konference o elektronické podpoře výuky SCO2007. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 9-14. ISBN 978-80-210-4296-4. info
 • PLCH, Roman a Petra ŠARMANOVÁ. Interaktivní prezentace matematické grafiky na webu a v PDF dokumentech. In Technologie pro e-vzdělávání. 1. vydání. Praha: ČVUT FEL Praha, 2007, s. 31-38. ISBN 978-80-01-03756-0. URL info
 • SOJKA, Petr a Roman PLCH. Technological Challenges of Teaching Mathematics in a Blended Learning Environment. In Proceedings of the 8th International Conference on Technology in Mathematics Teaching. první. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2007, s. 26-30. ISBN 978-80-7041-285-5. preprint článku info
 • PLCH, Roman a Petra ŠARMANOVÁ. Maple, JavaViewLib a JavaView - nástroje k tvorbě, exportu a prezentaci interaktivní 3D grafiky. In 6. matematický workshop. první. Brno: Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně, 2007, s. 101-102. ISBN 80-214-2741-8. URL info
 • PLCH, Roman a Petra ŠARMANOVÁ. Galerie interaktivní grafiky pro podporu výuky matematické analýzy. In Sborník příspěvků 3. konference Využití počítačů ve výuce matematiky. 1. vydání. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007, s. 193-198. ISBN 978-80-7394-048-5. info
 • PLCH, Roman. Integrální počet s programem Maple. In Pedagogický software 2006. České Budějovice: Scientific Pedagogical Publishing, 2006, s. 219-221. ISBN 80-85645-56-4. info
 • PLCH, Roman. Integrální počet s programem Maple. In 5. matematický workshop, Část B. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2006, s. 13-14. ISBN 80-214-3282-9. info
 • PLCH, Roman. Využití systémů počítačové algebry ve výuce matematiky. In University of South Bohemia Department of Mathematics Report Series. první. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Ćeských Budějovicích, 2005, s. 145-159. ISSN 1214-4681. info
 • PLCH, Roman. Matematická analýza s programem Maple. In 3rd International Conference Aplimat. Bratislava: Department of Mechanical Engineering, Slovak University of Technology in Bratislava, 2004, s. 789-792. ISBN 80-227-1995-1. Aplimat 2004 info
 • PLCH, Roman. Multimediální podpora výuky matematiky. In ELEARNING přichází. 1. vydání. Brno: MU Brno, 2004, s. 79-81. ISBN 80-210-3409-2. info
 • LOMTATIDZE, Lenka a Roman PLCH. Sázíme v LaTeXu diplomovou práci z matematiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003, 122 s. ISBN 80-210-3228-6. info
 • PLCH, Roman a Lenka ČECHOVÁ. Využití počítače ve výuce matematiky. In Matematika, fyzika a jejich lidé. VELKÉ MEZIŘÍČÍ: Prometheus, 2002, s. 97-109. ISBN 80-7196-245-7. info
 • PLCH, Roman. Příklady z matematické analýzy, Diferenciální rovnice. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2002, 31 s. ISBN 80-210-2806-8. info
 • DOŠLÁ, Zuzana, Roman PLCH a Petr SOJKA. Matematická analýza s programem Maple. Díl 2, Nekonečné řady. prvni. Brno: Masarykova univerzita, 2002, 453 s. Matematická analýza s programem Maple, 2. ISBN 80-210-3005-4. Domovská stránka projektu Domovská stránka Díl 1. info
 • PLCH, Roman a Zdeněk FILIPEC. Maple a JavaView. In Využití Maplu ve výuce a výzkumu na vysokých školách a akademiích věd. 1. vyd. Brno: Econ publishing s.r.o., 2002. ISBN 80-86433-10-2. info
 • PLCH, Roman. Internet pro učitele matematiky. In Počítačová podpora výuky matematiky. Brno: Fakulta informatiky, Masarykova univerzita, 2001, 53 s. skripta pro distanční vzdělávání. info
 • PLCH, Roman. Historie systémů počítačové algebry. Učitel matematiky. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2000, roč. 8, 2 (34), s. 79-84. ISSN 1210-9037. info
 • PLCH, Roman. Matematická analýza s programem Maple. In Pedagogický software 2000. 1. vyd. České Budějovice: Scientific Pedagogical Publishing, 2000, s. 7. ISBN 80-85645-40-8. URL info
 • PLCH, Roman, Zuzana DOŠLÁ a Petr SOJKA. CD-ROM Matematická analýza s programem Maple: 1. Diferenciální počet funkcí více proměnných. Zpravodaj ÚVT MU. Brno: Masarykova univerzita, 2000, X., č. 5, s. 12-13. ISSN 1212-0901. webová stránka autora s produktem webová stránka časopisu s článkem info
 • PLCH, Roman, Zuzana DOŠLÁ a Petr SOJKA. Matematická analýza s programem Maple. Díl 1, Diferenciální počet funkcí více proměnných. prvni. Brno: Masarykova Universita, 1999, 80 s. ISBN 80-210-2203-5. URL info
 • PLCH, Roman. Export Mapleovských zápisníků do TeXu. Zpravodaj CSTUG. Brno: CSTUG, 1998, roč. 8, 3-4, s. 138-144. ISSN 1211-6661. info
 • PLCH, Roman. Limita funkce dvou proměnných s programem Maple V. In Počítačem podporovaná výuka matematiky a příprava didaktického experimentu. 1. vydání. Plzeň: Pedagogické centrum Plzeň, 1998, s. 79-96. ISBN 80-7020-040-5. URL info
 • PLCH, Roman. Internet pro učitele matematiky. 1. vyd. Praha: Prometheus, 1997, 44 s. ISBN 80-7196-090-X. info
 • PLCH, Roman. O jednom využití počítače ve výuce matematické analýzy : Lokální extrémy funkcí dvou proměnných. Pokroky matematiky, fyziky & astronomie. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 1997, roč. 42, č. 1, s. 24-34. ISSN 0032-2423. info
 • PLCH, Roman. INTERNET pro učitele matematiky. 1. vydání. Praha: Prometheus, 1997, 44 s. Další vzdělávání učitelů, 1. svazek. ISBN 80-7196-090-X. info
 • PLCH, Roman. Internet a střední školy (2). Učitel matematiky. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 1997, roč. 5, 2 (22), s. 65-70. ISSN 1210-9037. info
 • PLCH, Roman. Internet a střední školy (3). Učitel matematiky. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 1997, roč. 5, 3 (23), s. 129-136. ISSN 1210-9037. info
 • PLCH, Roman. Internet a střední školy (4) : (Matematika a historie matematiky na Internetu). Učitel matematiky. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 1997, roč. 5, 4 (24), s. 193-203. ISSN 1210-9037. info
 • PLCH, Roman. Elektronické diskusní skupiny a matematika. Informace Matematické Vědecké sekce. Praha, 1996, č. 46, s. 40-48. URL info
 • PLCH, Roman. Informační technologie v matematice. Informace Matematické Vědecké Sekce. Praha, 1996, č. 47, s. 15-24. info
 • PLCH, Roman. Internet a matematika. Zpravodaj ÚVT MU : Bulletin pro zájemce o výpočetní techniku na Masarykově univerzitě. Brno: Ústav výpočení techniky MU, 1996, roč. VI, č. 4, s. 4-8. URL info
 • PLCH, Roman. Internet a střední školy (1). Učitel matematiky. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 1996, roč. 5, 1 (21), s. 1-6. ISSN 1210-9037. info

4. 11. 2020

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.