prof. Mgr. et Mgr. Josef Bryja, Ph.D.

profesor – Výzkum obratlovců


kancelář: bud. D32/309
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 8496
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Josef Bryja, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Zoologie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 11. 2. 2009
Datum ukončení řízení 1. 2. 2010
Habilitační práce (veřejná část) Molekulární ekologie - genetické metody jako účinný prostředek pro studium faktorů formujících strukturu populací
Oponenti habilitační práce prof. Ing. Ladislav Paule, Ph.D. (Technická univerzita vo Zvoleni)
doc. Ing. Petr Ráb, DrSc. (ÚFŽG AV ČR Liběchov)
prof. RNDr. Miloš Macholán, CSc. (ÚŽFG AV ČR)
Přednáška pro odbornou veřejnost 2. 12. 2009
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Jan Zima, DrSc. (ÚBO AV ČR Brno)
Členové prof. RNDr. Miloš Macholán, CSc. (ÚŽFG AV ČR)
doc. RNDr. Pavel Stopka, Ph.D. (PřF UK Praha)
doc. RNDr. František Sedláček, CSc. (JČU České Budějovice)
doc. RNDr. Zdeněk Řehák, Ph.D. (MU Přírodovědecká fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 2. 12. 2009
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. Mgr. et Mgr. Josef Bryja, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Zoologie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 7. 10. 2019
Datum ukončení řízení 8. 5. 2021
Přednáška pro odbornou veřejnost 5. 3. 2020 | Hodnocení přednášky
Složení komise
Předseda prof. RNDr. Miloš Macholán, CSc. (Přírodovědecká fakulta MU)
Členové prof. RNDr. Hynek Burda, CSc. (Česká zemědělská univerzita v Praze)
prof. RNDr. Ivan Horáček, CSc. (PřF UK v Praze)
prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta MU)
Prof. Ara Monadjem, Ph.D. (University of Eswatini, Swaziland)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 30. 9. 2020
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 26. 1. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.