Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Roman Pantůček, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Molekulární biologie a genetika
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 26. 1. 2005
Datum ukončení řízení 1. 12. 2005
Habilitační práce (veřejná část) Molekulární diagnostika stafylokoků a jejich bakteriofágů
Oponenti habilitační práce prof. MVDr.Jiří Smola, CSc. (VFU Brno)
doc. MUDr. David Šmajs, Ph.D. (LF MU Brno)
doc. MUDr. Milan Kolář, Ph.D. (UP Olomouc)
Přednáška pro odbornou veřejnost 2. 11. 2005
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. MVDr. RNDr. Petr Hořín, CSc. (VFU Brno)
prof. MUDr. Václav Hájek, CSc. (UP Olomouc)
prof. RNDr. Juraj Krajčovič, CSc. (PřF UKo Bratislava)
prof. MUDr. Augustin Svoboda, CSc., dr. h.c. (MU - Lékařská fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 2. 11. 2005
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Roman Pantůček, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Molekulární biologie a genetika
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 11. 3. 2021
Datum ukončení řízení 7. 6. 2022
Přednáška pro odbornou veřejnost 17. 9. 2021 | Hodnocení přednášky
Složení komise
Předseda prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc. (Přírodovědecká fakulta MU)
Členové prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D. (Lékařská fakulta MU)
prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D. (LF UP v Olomouci)
prof. MUDr. Pavel Dřevínek, Ph.D. (2. LF UK; FN v Motole)
Prof. Dr. Jan Maarten van Dijl (University of Groningen, Nizozemsko)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 29. 9. 2021
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 23. 11. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.