RNDr. Petr Daněk, Ph.D.

lektor II – Geografický ústav


kancelář: pav. 05/02005
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3421
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Petr Daněk
  narozen 4. 12. 1964 v Brně
Pracoviště
 • Geografický ústav
  Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity
Funkce na pracovišti
 • lektor
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2002: Ph.D. Přírodovědecká fakulta UK Praha, obor sociální geografie a regionální rozvoj. Práce: Strukturální a geografické předpoklady demokratické místní správy v pohraničí českých zemí.
 • 1990: RNDr. Přírodovědecká fakulta UK Praha
 • 1989: ukončení studia ekonomické a regionální geografie, Přírodovědecká fakulta UK Praha. Práce: Migrační vztahy jádro - zázemí v prostorech velkých měst.
Přehled zaměstnání
 • 2006 -: Přírodovědecká fakulta MU Brno, odborný asistent
 • 2005-2006: Přírodovědecká fakulta UP Olomouc, katedra geografie, odborný asistent
 • 2003-2004: GaREP, společnost pro regionální ekonomické poradenství, vědecký pracovník
 • 2001-2002: Partnerství, o.p.s., ředitel
 • 1993-2001: Přírodovědecká fakulta MU, katedra geografie, odborný pracovník
 • 1989-1993: Geografický ústav AV ČR, vědecký pracovník
Pedagogická činnost
 • Z0096 Sociálně geografická regionalizace
 • Z0097 Regionální a geopolitické problémy střední Evropy
 • Z0107 Úvod do politické geografie
 • Z0120 Geografické myšlení
 • Z5100 Kritická geografie globalizace a lokalizace
 • Z0101 Regionální geografie světa - Asie
 • Z0152 Terénní výzkum mikroregionu
 • Z7890 Metody a techniky v sociální a regionální geografii
 • ZD342 Nerovnoměrný rozvoj
 • ZD345 Teorie a metodologie geografického výzkumu
 • ZX100 Odborná praxe z geografie a kartografie
 • ZX506 Geografie v praxi ČR (exkurze)
 • ZX508 Zahraniční exkurze
 • HEN566 Politická geografie rozvoje
 • MED55 Geografie Středomoří
Vědeckovýzkumná činnost - grantové projekty
 • od 2019: Prostory tiché udržitelnosti: samozásobitelství a sdílení. Projekt GA ČR 19-10694S
 • 2014 - 2016 Formy a hodnoty alternativních ekonomických praktik v České republice. Projekt GAČR 14-33094S.
 • 2010-2013 Inovace výuky geografických studijních oborů. Projekt OP VK CZ.1.07/2.2.00/15.0222.
 • 2011: Podpora spolupráce v oblasti rozvojových studií mezi MU a vybranými indickými univerzitami. Projekt Programu na podporu mezinárodní spolupráce českých a zahraničních vysokých škol, MŠMT ČR.
 • 2006 - 2008 Inovace studijního oboru Mezinárodní rozvojová studia. Projekt OP RLZ č. 272
 • 2005 - 2006: Proměny vztahů jádro - zázemí v metropolotiních oblastech: analýza, syntéza a opatření k jejich optimalizaci. Grant MMR ČR č. WA 205-05-Z01.
 • 2004 - 2006: Politická geografie: perspektivy a nové trendy. Grant Vzdělávací nadace Jana Husa.
 • 2001-2002 Druhé bydlení a vztah k jiným formám cestovního ruchu. Grant GAČR.
 • 1999-2001: Postavení pohraničí v regionálním rozvoji ČR se zřetelem k zapojení ČR do evropských struktur. Grant GAČR č. 205/99/1142. Spoluřešitel.
 • 1998-1999: Politická diferenciace světa. Grant GAČR č. 407/98/0928. Řešitel.
 • 1994-1996: Sociokulturní diferenciace obyvatelstva ČR. Grant GAČR č. 403/94/1266. Řešitel.
 • 1994-1995: Structural precondition for local democracy. Grant RSS/OSI, project 285/94. Řešitel
Akademické stáže
 • 1990: Faculty of Environmental Sciences, University of Amsterdam, 1 měsíc.
 • 1994: University of Oslo, 2 měsíce.
 • 1995: School of Geography, St. Catherines College, Oxford, 1 měsíc
 • 2008: Tata Institute of Social Sciences, Mumbaí, Indie, 6 týdnů
 • 2011: University of Mysore, Indie, 1 týden
 • 2012: ICTA, Universitat Autonoma de Barcelona, výuka v programu Erasmus, 1 týden
 • 2013: ICTA, Universitat Autonoma de Barcelona, výuka v programu Erasmus, 1 týden
Universitní aktivity
 • člen komise pro státní závěrečné zkoušky
 • člen komise pro státní rigorózní zkoušky
Mimouniversitní aktivity
 • člen komise pro státní závěrečné zkoušky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
 • člen oborové rady doktorských studijním programů, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze
Vybrané publikace
 • DANĚK, Petr. S Lefebvrem a Foucaultem na zahradě: kultivace chuti v prostorech jídla. Geografie. Czech Geographical Society, roč. 128, č. 3, s. 325-350. ISSN 1212-0014. doi:10.37040/geografie.2023.013. 2023. URL info
 • DANĚK, Petr, Lucie SOVOVÁ, Petr JEHLIČKA, Jan VÁVRA a Miloslav LAPKA. From coping strategy to hopeful everyday practice: Changing interpretations of food self-provisioning. SOCIOLOGIA RURALIS. NETHERLANDS: WILEY, roč. 62, č. 3, s. 651-671. ISSN 0038-0199. doi:10.1111/soru.12395. 2022. URL info
 • DANĚK, Petr. Z fastfoodu na zahrádku: kultivace chuti v prostorech jídla. In XXV. Kongres České geografické společnosti a 18. Kongres Slovenskej geografickej spoločnosti. ISBN 978-80-244-6178-6. doi:10.5507/prf.22.24461786. 2022. URL info
 • DANĚK, Petr. Jelen, L.: Konfliktní regiony světa: Evropa. Informace ČGS. Praha: Česká geografická společnost, roč. 41, č. 1, s. 27-31. ISSN 1213-1075. 2022. URL info
 • DANĚK, Petr. Zahrádkaření: tichá každodennost jako prostor naděje. Sedmá generace. Brno, roč. 30, č. 3, s. 8-11. ISSN 1212-0499. 2021. URL info
 • DANĚK, Petr, Petr JEHLIČKA, Jan VÁVRA a Miloslav LAPKA. Reversing the trend? Austrian and Czech gardeners between the market and tradition. In 8th EUGEO Congress on the Geography of Europe. 2021. URL info
 • DANĚK, Petr a Petr JEHLIČKA. Samozásobitelství a sdílení jako prostory péče? In Výroční konference České sociologické společnosti 2021. 2021. URL info
 • DANĚK, Petr. Orientalismus: západní formování vzdálených regionů. Geografické rozhledy. Česká geografická společnost, roč. 29, č. 3, s. 24-25. ISSN 1210-3004. 2020. URL info
 • DANĚK, Petr. Orientalistické nevědomí a výuka regionální geografie. Geografické rozhledy. Nakladatelství České geografické společnosti s.r.o., roč. 29, č. 3, s. "i"-"iv", 4 s. ISSN 1210-3004. 2020. URL info
 • KEVICKÝ, Dominik a Petr DANĚK. Kde sa chodí voliť? Faktory ovplyvňujúce geografické rozloženie volebnej účasti v slovenských parlamentných voľbách. Geografický časopis. Slovenská akadémia vied, roč. 72, č. 1, s. 5-25. ISSN 0016-7193. doi:10.31577/geogrcas.2020.72.1.01. 2020. URL info
 • PODHRÁZSKÝ, Štěpán a Petr DANĚK. Perennially Perishable? Development Trends in the Set of De Facto States. Czech Journal of International Relations (CJIR). Prague: Institute of International Relations, roč. 55, č. 3, s. 5-30. ISSN 0323-1844. doi:10.32422/mv-cjir.1662. 2020. URL info
 • DANĚK, Petr. Nederveen Pieterse, J.: Multipolar Globalization. Emerging Economies and Development. Informace České geografické společnosti. Česká geografická společnost, roč. 39, č. 1, s. 44-49. ISSN 1213-1075. 2020. URL info
 • DANĚK, Petr. Výuka regionální geografie? Situace je vážná, nikoli však zoufalá! Informace České geografické společnosti. Praha: Česká geografická společnost, roč. 39, č. 2, s. 24-31. ISSN 1213-1075. 2020. URL info
 • JEHLIČKA, Petr, Petr DANĚK a Jan VÁVRA. Rethinking resilience: home gardening, food sharing and everyday resistance. Canadian Journal of Development Studies. Abingdon: Routledge Journals, Taylor & Francis, roč. 40, č. 4, s. 511-527. ISSN 0225-5189. doi:10.1080/02255189.2018.1498325. 2019. článek - databáze Taylor & Francis info
 • DANĚK, Petr. Convergencies and divergencies in making postcolonial Sri Lanka: buddhism, nationalism and development. In Přednáška pro studenty doktorských programů. 2019. info
 • DANĚK, Petr. Memories of Society and Lanscape: Long-term Consequences of Re-settlement. In Lecture for members of the Department of Geography, Peradeniya University. 2019. info
 • DANĚK, Petr. Zahrádky: prostor mimo tržní ekonomiku. Zahrádkář. Praha: Český zahrádkářský svaz o.s., roč. 2019, č. 4, s. 61, 2019. URL info
 • DANĚK, Petr. Proměny sinhálského buddhismu. Geografické rozhledy. Nakladatelství České geografické společnosti s.r.o., roč. 28, č. 4, s. 16-19. ISSN 1210-3004. 2019. URL info
 • DANĚK, Petr, Petr JEHLIČKA a Jan VÁVRA. Zahrádkaření: nenápadný půvab nezamýšlené udržitelnosti. Geografické rozhledy. Nakladatelství České geografické společnosti s.r.o., roč. 28, č. 5, s. 38-41. ISSN 1210-3004. 2019. URL info
 • DANĚK, Petr. Rozvoj proti rozvoji: environmentální hnutí v Indii. Geografické rozhledy. Nakladatelství České geografické společnosti s.r.o., roč. 28, č. 5, s. 12-15. ISSN 1210-3004. 2019. URL info
 • DANĚK, Petr. Environmentální hnutí v Indii: podoby lidového protestu. Geografické rozhledy. Nakladatelství České geografické společnosti s.r.o., roč. 28, č. 5, s. 1-2. ISSN 1210-3004. 2019. URL info
 • DANĚK, Petr a Petr JEHLIČKA. Beyond coping strategy: Central European informal food economies as future-oriented and transformation-enabling practices. In International workshop From Economic to Political Informality: Exploring the Link between Shadow Practices, Policy Making and Development. 2019. URL info
 • DANĚK, Petr. Informal economies within the Czech society. Interpretation of survey results. In Seminar on Social Science Research on Food Self-provisioning in Central and Eastern Europe and China. 2019. info
 • DANĚK, Petr. Anděl, Bičík, Bláha: Makroregiony světa. Nová regionální geografie. Informace České geografické společnosti. Česká geografická společnost, roč. 38, č. 2, s. 19-25. ISSN 1213-1075. 2019. URL info
 • DANĚK, Petr. Jak dál ve výuce regionální geografie? 2019. URL info
 • DANĚK, Petr a Jan VÁVRA. Proč je lepší motyka než golfová hůl: motivace k zahrádkaření. Zahrádkář. Praha: Český zahrádkářský svaz o.s., roč. 2019, č. 12, s. 56-57, 2019. URL info
 • BERA, Mohan Kumar a Petr DANĚK. The perception of risk in the flood-prone area: a case study from the Czech municipality. Disaster Prevention and Management. roč. 27, č. 1, s. 2-14. ISSN 0965-3562. doi:10.1108/DPM-01-2017-0004. 2018. URL info
 • VÁVRA, Jan, Petr DANĚK a Petr JEHLIČKA. What is the contribution of food self-provisioning towards environmental sustainability? A case study of active gardeners. Journal of Cleaner Production. Oxford: Elsevier, roč. 185, June, s. 1015-1023. ISSN 0959-6526. doi:10.1016/j.jclepro.2018.02.261. 2018. URL info
 • DANĚK, Petr. Geografické myšlení, demokracie a etika v kartocentrické společnosti. In Mapy jsou pro každého. 2018. Vyžádaná přednáška na úvod konference Mapy jsou pro každého info
 • BERA, Mohan Kumar a Petr DANĚK. Risk Perception and Action to Reduce the Impact of Floods in the Czech Republic. In Leal Filho. Handbook of Climate Change Resilience. Cham: Springer. s. 1-16. Springer reference. ISBN 978-3-319-71025-9. doi:10.1007/978-3-319-71025-9_31-1. 2018. URL info
 • NOVOTNÝ, Gustav a Petr DANĚK. Sekularizace nebo re-sakralizace? Prostory víry mladých věřících v Brně. In Klímová, V., Žítek, V. (eds.). 20th International Colloquium on Regional Sciences. Conference Proceedings. Brno: Masarykova univerzita. s. 945-951. ISBN 978-80-210-8587-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8587-2017-124. 2017. URL info
 • JEHLIČKA, Petr a Petr DANĚK. Rendering the Actually Existing Sharing Economy Visible: Home-Grown Food and the Pleasure of Sharing. Sociologia ruralis. Hoboken, NJ USA: Wiley, roč. 57, č. 3, s. 274-296. ISSN 0038-0199. doi:10.1111/soru.12160. 2017. URL info
 • JEHLIČKA, Petr, Petr DANĚK a Jan VÁVRA. A change engaging resilience: home gardening, food sharing and everyday resistance. In XXVII European Society for Rural Sociology Congress. 2017. URL info
 • JOHANISOVÁ, Naděžda a Petr DANĚK. Some Survival Strategies of Communal Economic Projects. In International Conference of the European Network of Political Ecology (ENTITLE), „Undisicplined Environments“. 2016. URL info
 • JEHLIČKA, Petr a Petr DANĚK. Rendering actually existing economic alternatives visible: Central European food sharing networks. In 4th Biannual Conference on Nordic Rural Research „NORDIC RURALITIES: Crisis and resiliece“. 2016. info
 • JEHLIČKA, Petr a Petr DANĚK. Rendering the actually existing sharing economy visible: food, social networks and non-market exchanges in Central and Eastern Europe. In 5th Degrowth Conference Budapest. 2016. info
 • JEHLIČKA, Petr a Petr DANĚK. Rendering the actually existing sharing economy visible: social networks, non-market exchanges and mutual help in Central and Eastern Europe. In 2nd International Workshop on the Sharing Economy, ESCP Europe, Paris. 2016. info
 • DANĚK, Petr a Petr JEHLIČKA. Domácí výroba, vzájemná pomoc a sdílení: má prostor netržních ekonomických vztahů svoji geografii? In Výroční konference České geografické společnosti, "Geografické myšlení jako aktuální společesnká výzva", České Budějovice. 2016. info
 • JEHLIČKA, Petr a Petr DANĚK. Jiné ekonomiky a česká společnost. Výsledky sociologického průzkumu. In Seminář Peníze, nebo život? Jiné ekonomiky a potravinové iniciativy v ČR, FSS MU 21. 10. 2016. 2016. info
 • JEHLIČKA, Petr, Naděžda JOHANISOVÁ, Eva FRAŇKOVÁ a Petr DANĚK. The Sharing Economy?: Informal Economic Practices in the Post-socialist Countryside. In British Association for Slavonic and East European Studies, annual conference. 2015. URL info
 • DANĚK, Petr, Petr JEHLIČKA, Naděžda JOHANISOVÁ a Eva FRAŇKOVÁ. Beyond coping strategies: motivation for food self-provisioning and sharing in the Czech Republic. 2015. URL info
 • JEHLIČKA, Petr, Naděžda JOHANISOVÁ, Eva FRAŇKOVÁ a Petr DANĚK. Post-socialist sharing economy: home grown food and informal distribution networks. In XXVI Congress of the European Society for Rural Sociology. 2015. URL info
 • DANĚK, Petr, Petr JEHLIČKA, Naděžda JOHANISOVÁ a Eva FRAŇKOVÁ. Rendering actually existing economic alternatives visible: post-socialist sharing networks in Czechia. In Annual International Conference 2015 of the Royal Geographical Society with the Institute of British Geographers ‘Geographies of the Anthropocene’. 2015. URL info
 • DANĚK, Petr, Adam ČAJKA, Filip CHVÁTAL, Petr VODA, Lenka ZAHRÁDKOVÁ a Pavlína ZRŮSTOVÁ. Indie: společnost a hospodářství v transformaci. Kapitoly z humánní geografie Indie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 272 s. ISBN 978-80-210-7528-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7528-2014. 2014. info
 • DANĚK, Petr. Heterodoxní ekonomické prostory. In Sjezd České geografické společnosti, Praha. 2014. info
 • JEHLIČKA, Petr, Petr DANĚK, Naděžda JOHANISOVÁ a Eva FRAŇKOVÁ. The Unbearable Rightness of Sharing: Informal Economic Practices in Post-socialist Central Europe. In Regional Conference of IGU, Krakow. 2014. info
 • NOVOTNÝ, Gustav a Petr DANĚK. New religions in a post-communist city: Seventh-Day Adventists and Diamond Way Buddhists in Brno. In Regional Conference of IGU, Krakow. 2014. info
 • DANĚK, Petr a Petr VODA. Deeply rooted or smartly managed? Transformations of the Czech Communist Party. In RGS-IBG Annual International Conference. 2013. info
 • DANĚK, Petr. Šest výzev pro výuku geografie. In Frajer, Daněk, Ptáček, Dušková, Smolová. Nové metody ve výuce geografie. první. Brno: Munipress. s. 7-11. ISBN 978-80-210-6664-9. 2013. info
 • FRAJER, Jindřich, Petr DANĚK, Pavel PTÁČEK, Irena SMOLOVÁ a Milada DUŠKOVÁ. Nové metody ve výuce geografie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 88 s. ISBN 978-80-210-6664-9. 2013. info
 • DANĚK, Petr. Geografické myšlení: úvod do teoretických přístupů. první. Brno: Masarykova univerzita. 172 s. ISBN 978-80-210-6694-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6694-2013. 2013. info
 • DANĚK, Petr. Ádivásiové a přehrady: rozvoj proti rozvoji. Brno: Kulturní noviny - vydavatelské a mediální družstvo. 1 s. Kulturní noviny 2/2012. ISSN 1804-8897. 2012. URL info
 • DANĚK, Petr. Globalizace. In Dušková, Harmáček, Krylová, Opršal, Syrovátka, Šafaříková. Encyklopedie rozvojových studií. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. s. 88-90. ISBN 978-80-244-2948-9. 2012. URL info
 • ŠAFAŘÍKOVÁ, Simona a Petr DANĚK. Orientalismus. In Dušková, Harmáček, Krylová, Opršal, Syrovátka, Šafaříková. Encyklopedie rozvojových studií. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. s. 199-201. ISBN 978-80-244-2948-9. 2012. URL info
 • DANĚK, Petr. Město Olomouc: Prognóza demografického vývoje. Centrum pro regionální rozvoj, 2010. info
 • DANĚK, Petr, Václav TOUŠEK, Lucie HROMKOVÁ a David MICHALEC. Prognóza demografického vývoje města Kuřimi. Centrum pro regionální rozvoj, 2009. URL info
 • DANĚK, Petr. Kéralský model rozvoje: alternativní interpretace. Geographia Cassoviensis. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košic, roč. 2009, č. 2, s. 43-91. ISSN 1337-6748. 2009. info
 • DANĚK, Petr, Václav TOUŠEK a Robert OSMAN. Průzkum postojů obyvatel k výstavbě rychlostní komunikace R52. Centrum pro regionální rozvoj, 2009. info
 • DANĚK, Petr. Prognóza demografického vývoje města Šumperk. Centrum pro regionální rozvoj, 2009. info
 • DANĚK, Petr, Alice NAVRÁTILOVÁ, Marika HILDEBRANDOVÁ a Robert STOJANOV. Approaching the Other: The Four Projects of Western Domination. Olomouc: Palacký University. 176 s. Monographs. ISBN 978-80-244-2046-2. 2008. info
 • DANĚK, Petr a Alice NAVRÁTILOVÁ. Introduction. In Approaching the Other: The Four Projects of Western Domination. Olomouc: Palacký University. s. 15-23. Monographs. ISBN 978-80-244-2046-2. 2008. info
 • DANĚK, Petr. Colony, Empire, and Power: Colonial Encounter and the Discourse of the Other. In Approaching the Other: the Four Projects of Western Domination. Olomouc: Palacký University. s. 27-44. Monographs. ISBN 978-80-244-2046-2. 2008. info
 • DANĚK, Petr. Legitimizing Empire: Critique of and Advocacy for the Colonial Project. In Approaching the Other: the Four Projects of Western Domination. Olomouc: Palacký University. s. 45-58, 13 s. Monographs. ISBN 978-80-244-2046-2. 2008. info
 • DANĚK, Petr. Dependency: Critical Modern Approaches to Development. In Approaching the Other: the Four Projects of Western Domination. Olomouc: Palacký University. s. 93-109, 16 s. Monographs. ISBN 978-80-244-2046-2. 2008. info
 • DANĚK, Petr. Teorie rozvoje: indická perspektiva. In Rozvojová pomoc a spolupráca. Zborník z III. medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava: Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity. s. 73-80. ISBN 978-80-225-2640-1. 2008. info
 • DANĚK, Petr. Írán mezi Usámou a Obamou. In Blok expertů. 2008. info
 • DANĚK, Petr. Vývoj moderního geografického myšlení. In Toušek, V., Kunc, J., Vystoupil, J. (ed.) Ekonomická a sociální geografie. Plzeň: Aleš Čeněk. s. 9-40. učebnice. ISBN 978-80-7380-114-4. 2008. info
 • DANĚK, Petr. Ve Stínadlech zatím klid: problémy místní správy v suburbánní lokalitě (case study Kuřim - Díly za sv. Janem). In Česká geografie v evropském kontextu. XXI. sjezd České geografické společnosti. první. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. s. 539-547. ISBN 978-80-7040-986-2. 2007. info
 • DANĚK, Petr. Nízké Tatry. Praha: Freytag a Berndt. 176 s. Turistický průvodce Rother. ISBN 978-80-7316-250-4. 2007. URL info
 • DANĚK, Petr. Sociálně ekonomický vývoj. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. 7 s. Výroční zpráva SROP. 2007. URL info
 • DANĚK, Petr. Hlavní charakteristiky vývoje regionů NUTS 2 České republiky. In Společný regionální operační program. Výroční zpráva za rok 2006. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. s. 17-21. Výroční zpráva SROP. 2007. URL info
 • DANĚK, Petr. Změny v národní, regionální a sektorových politikách. In Společný regionální operační program. Výroční zpráva za rok 2006. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. s. 21-24. Výroční zpráva SROP. 2007. URL info
 • DANĚK, Petr. Politický konflikt v suburbii? Suburbanizace a její vliv na místní politiku v místní části Brno-Jehnice. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2007. info
 • DANĚK, Petr a Jana VOBECKÁ. Brno-Jehnice. In Politické důsledky suburbanizace. Analýza případových studií proměn politického chování a občanské participace ve vybraných suburbánních lokalitách Prahy a Brna. první. Praha: Sociologický ústav AV ČR. s. 40-44. Sociologické studie 07:8. ISBN 978-80-7330-129-3. 2007. info
 • DANĚK, Petr. Sociálně ekonomický vývoj v ČR, Hlavní charakteristiky vývoje regionů NUTS 2 a Změny v národních, regionální a sektorových politikách. In Společný regionální operační program. Výroční zpráva za rok 2005. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. s. 12-22. 2006. URL info
 • DANĚK, Petr. Společný regionální operační program. Dva roky realizace. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. 22 s. 2006. URL info
 • DANĚK, Petr a Vojtěch KUČERA. Strategický plán rozvoje města Kuřimi. Kuřim: Městský úřad Kuřim. 124 s. 2006. URL info
 • DANĚK, Petr. Kraje v transformaci: vývoj regionálních rozdílů. Praha: CEVRO. 15 s. Fakta, názory, komentáře. 2005. info
 • DANĚK, Petr. Vývoj regionálních rozdílů a jejich odraz v politických preferencích obyvatel. In VIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita. s. 31-40. ISBN 80-210-3888-8. 2005. info
 • DANĚK, Petr a Václav TOUŠEK. Situační analýza demografických trendů Jihomoravského kraje a směry jejich podpory. 2003. vyd. Brno: Jihomoravský kraj. 173 s. 2003. info
 • DANĚK, Petr. Geografické a strukturální předpoklady demokratické místní správy v pohraničí českých zemí. Praha: Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova. 211 s. Dizertační práce. 2002. info
 • DANĚK, Petr. Kraje a jejich sociální, ekonomická a demografická charakteristika. In MRKLAS, Ladislav. Krajské volby 2000. Fakta, názory a komentáře. Praha: CEVRO. s. 30-57. ISBN 80-238-67. 2001. info
 • JEHLIČKA, Petr, Jiří TOMEŠ a Petr DANĚK. Stát, prostor, politika. Vybrané otázky politické geografie. Praha: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta. 276 s. ISBN 80-238-5566-2. 2000. info
 • DANĚK, Petr. Existuje politická kultura českého pohraničí? Geografie. Sborník České geografické společnosti. Praha: Česká geografická společnost, roč. 2000, č. 1, s. 50-62. ISSN 1212-0014. 2000. info
 • DANĚK, Petr. Nerovnoměrný rozvoj světa: kolonialismus, neokolonialismus a diskurz rozvoje. In Stát, prostor, politika. Vybrané otázky politické geografie. Praha: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta. s. 28-58. ISBN 80-238-5566-2. 2000. info
 • SURAZSKA, Wisla, Jan BUČEK a Petr DANĚK. Towards regional government in Central Europe: territorial restructuring of post-communist regimes. Environment and Planning C. Londýn, Spojené království: Pion, Ltd., roč. 15, č. 4, s. 437-462. ISSN 0263-774. 1997. URL info
 • DANĚK, Petr. Towards cultural regionalization of the Czech Lands: Sudeten half a century after the transfer. Scripta Fac.Brun. roč. 1995, č. 25, s. 41-60. ISSN 2101-2986. 1995. info

25. 9. 2019

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.