doc. RNDr. Pavel Brož, Ph.D.

docent – Ústav chemie


korespondenční adresa:
Kotlářská 267/2, 611 37 Brno

kancelář: bud. C12/1S07
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5768
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Pavel Brož, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Fyzikální chemie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 16. 12. 2003
Datum ukončení řízení 1. 6. 2004
Habilitační práce (veřejná část) Termodynamické vlastnosti a fázové rovnováhy v soustavách na bázi železa a na bázi niklu
Oponenti habilitační práce doc. Ing. Rudolf Foret, CSc. (FSI VUT Brno)
doc. Ing. Jaromír Havlica, CSc. (FCH VUT Brno)
doc. Ing. Jindřich Leitner, DrSc. (VŠCHT Praha)
Přednáška pro odbornou veřejnost 26. 5. 2004
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Jan Vřešťál, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Mojmír Šob, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (VUT - Fakulta chemická)
prof. Ing. Boleslav Taraba, CSc. (OU - Fakulta přírodovědecká)
prof. RNDr. Jan Lasovský, CSc. (UP - Přírodovědecká fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 26. 5. 2004
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Pavel Brož, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Fyzikální chemie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení řízení zastaveno
Datum zahájení řízení 30. 3. 2016
Datum ukončení řízení 11. 6. 2020

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.