prof. Mgr. Jiří Krtička, Ph.D.

profesor – Ústav teoretické fyziky a astrofyziky


kancelář: pav. 06/03040
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5297
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Jiří Krtička, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Teoretická fyzika a astrofyzika
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 9. 3. 2007
Datum ukončení řízení 1. 1. 2008
Habilitační práce (veřejná část) Hydrodynamika hvězdného větru
Oponenti habilitační práce RNDr. Juraj Zverko, DrSc. (Astronomický ústav SAV)
prof. RNDr. Petr Heinzel, DrSc. (Astronomický ústav AV ČR)
prof. Achim Feldmeier (Universita Postdam)
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Michal Lenc, Ph.D. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Petr Harmanec, DrSc. (Astronomický ústav UK Praha)
prof. RNDr. Petr Heinzel, DrSc. (Astronomický ústav AV ČR)
prof. RNDr. Jiří Komrska, CSc. (VUT - Fakulta strojního inženýrství)
prof. RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc. (Ústav teoretické fyziky a astrofyziky)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 5. 12. 2007
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. Mgr. Jiří Krtička, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Teoretická fyzika a astrofyzika
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 26. 7. 2010
Datum ukončení řízení 1. 2. 2012
Přednáška pro odbornou veřejnost 30. 3. 2011
Složení komise
Předseda prof. RNDr. Michal Lenc, Ph.D. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Petr Dub, CSc. (FSI VUT Brno)
prof. RNDr. Petr Heinzel, DrSc. (Astronomický ústav AV ČR)
prof. RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc. (Přírodovědecká fakulta MU)
RNDr. Juraj Zverko, DrSc. (Astronomický ústav SAV)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 30. 3. 2011
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 24. 5. 2011

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.