doc. Mgr. Pavel Bouchal, Ph.D.

docent – Ústav biochemie


korespondenční adresa:
Kotlářská 267/2, 611 37 Brno

kancelář: bud. C05/208
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3251
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Pavel Bouchal, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Biochemie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 13. 9. 2016
Datum ukončení řízení 1. 7. 2017
Habilitační práce (veřejná část) Proteomika v molekulární onkologii a v biotechnologii
Důvod pro omezení zveřejnění práce: omezená licence
Oponenti habilitační práce doc. RNDr. Jiří Petrák, Ph.D. (1.LF UK v Praze)
doc. Mgr. Petr Beneš, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta)
RNDr. Hana Kovářová, CSc. (ÚŽFG AV ČR)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 8. 12. 2016 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc. (MU Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. Ing. Ivan Mikšík, DrSc. (Fyziologický ústav AV ČR)
prof. Mgr. Marek Šebela, Dr. (PřF Univerzita Palackého v Olomouci)
doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D. (Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D. (UKv Praze)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 26. 4. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.