doc. RNDr. Nela Doláková, CSc.

docentka – Ústav geologických věd


kancelář: pav. 03/01002
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3542
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení RNDr. Nela Doláková, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Geologické vědy
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 28. 5. 2018
Datum ukončení řízení 1. 5. 2019
Habilitační práce (veřejná část) Palynologie a její využití pro interpretace přírodního prostředí a jeho změn
Oponenti habilitační práce doc. RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D. (UK Praha)
RNDr. Vlasta Jankovská, CSc. (Botanický ústav AV ČR)
doc. RNDr. Ján Soták, CSc. (Ústav vied o Zemi SAV)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 15. 11. 2018 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Jiří Kalvoda, CSc. (Přírodovědecká fakulta MU)
Členové prof. RNDr. Rostislav Brzobohatý, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
prof. Ing. Petr Skupien, Ph.D. (Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava)
doc. RNDr. Katarina Holcová, CSc. (UK Praha)
doc. RNDr. Jakub Sakala, Ph.D. (UK Praha)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 5. 12. 2018

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.