doc. RNDr. Josef Zeman, CSc.

docent – Ústav geologických věd


kancelář: pav. 11/01004b
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 8295
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Josef Zeman, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Geologické vědy
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 21. 4. 1999
Datum ukončení řízení 21. 12. 1999
Habilitační práce (veřejná část) Migrace železa, manganu, uranu a radia v podmínkách ložiskové oblasti Olší-Drahonín
Oponenti habilitační práce prof. RNDr. Bohuslav Fojt, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
doc. RNDr. Pavel Muller, CSc. (ČGÚ Brno)
doc. RNDr. Emil Jelínek, CSc. (KU - Přírodovědecká fakulta)
Přednáška pro odbornou veřejnost 20. 10. 1999
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Miloslav Suk, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové doc.RNDr. Tomáš Pačes, DrSc. (Karlova univerzita Praha, PřF + ČGÚ Praha)
doc.RNDr. Emil Jelínek, CSc. (Karlova univerzita Praha, PřF - Ústav geochemie)
doc.RNDr. Miloslav Kühn, CSc. (Komenského univerzita Bratislava, SR, PřF)
prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 20. 10. 1999

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.