doc. Mgr. Lenka Lisá, Ph.D.

výzkumnice II – Ústav geologických věd


korespondenční adresa:
Kotlářská 267/2, 611 37 Brno

e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Lenka Lisá, PhD.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Geologické vědy
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 7. 3. 2016
Datum ukončení řízení 1. 7. 2017
Habilitační práce (veřejná část) Jevy a procesy v neživé přírodě v kontextu vývoje současné krajiny a archeologického záznamu
Oponenti habilitační práce prof. RNDr. Pavel Dlapa, Ph.D. (Univerzita Komenského v Bratislavě)
prof. RNDr. Michal Hejcman, Ph.D. (Česká zemědělská univerzita v Praze)
prof. dr hab. Tomasz Kalicki (Univerzita Jana Kochanowskiego v Kielcích)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 10. 11. 2016 | Hodnocení Přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Antonín Přichystal, DSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové doc. RNDr. Karel Kirchner, CSc. (Ústav geoniky AV ČR, Brno)
doc. PhDr. Pavel Kouřil, CSc. (Archeologický ústav AV ČR Brno)
doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr. (Přírodovědecká fakulta)
RNDr. Radek Mikuláš, DSc. (Geologický ústav AV ČR)
Stanovisko komise Stanovisko Komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 26. 4. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.