doc. RNDr. Pavel Hyršl, Ph.D.

docent – Oddělení fyziologie a imunologie živočichů


kancelář: bud. D36/123
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4510
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení RNDr. Pavel Hyršl, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Fyziologie živočichů
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 29. 2. 2016
Datum ukončení řízení 1. 7. 2016
Habilitační práce (veřejná část) Přirozená imunita živočichů
Důvod pro omezení zveřejnění práce: autorská práva k publikacím
Oponenti habilitační práce RNDr. Zdeněk Mráček, DrSc. (Biologické centrum AV ČR, České Budějovice)
prof. RNDr. Dalibor Kodrík, CSc. (PřF JčU České Budějovice)
prof. RNDr. Jaromír Vaňhara, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 13. 5. 2016 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Alois Kozubík, CSc. (BFU AV ČR Brno)
Členové doc. RNDr. Martin Vácha, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta)
prof. MVDr. Miroslava Palíková, Ph.D. (VFU Brno)
prof. Ing. Vladimír Košťál, CSc. (BC AV ČR České Budějovice)
prof. Dr. Ing. Jan Mareš (Mendelova univerzita v Brně)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 25. 5. 2016

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.