Migrace buněk pod mikroskopem

with Žádné komentáře

Díky konfokálnímu mikroskopu můžeme pozorovat buňky opravdu zblízka! Podívejte se na fotografii buněk, na nichž je pomocí phalloidinu zvýrazněn aktin, tedy součást cytoskeletu buněk. Konfokální mikroskop dokáže zachytit buňku ve více rovinách a softwarové zpracování následně dokáže rozlišit spodní a … Read More

Plant-based and immunostimulant-enhanced diets modulate oxidative stress, immune and haematological indices in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)

with Žádné komentáře

Abstract: The aim of this study was to investigate the effects of three commercial diets, standard, immunostimulant-supplemented (β-glucan, vitamins C and E) and plant-based, on the degree of oxidative stress in tissues of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Selected immune and … Read More

1 2