Migrace buněk pod mikroskopem

with Žádné komentáře
Díky konfokálnímu mikroskopu můžeme pozorovat buňky opravdu zblízka! Podívejte se na fotografii buněk, na nichž je pomocí phalloidinu zvýrazněn aktin, tedy součást cytoskeletu buněk.
Konfokální mikroskop dokáže zachytit buňku ve více rovinách a softwarové zpracování následně dokáže rozlišit spodní a vrchní část buňky. Žlutě tak můžete pozorovat část buňky blíže objektivu a naopak růžově spodnější části buňky.
Tvar buněk není uniformní a pevně daný, naopak je proměnlivý podle toho, jakou činnost buňka právě vykonává. Protáhlejší tvar buňky například naznačuje, že je buňka zrovna v pohybu a přemísťuje se z místa na místo.
Autorem fotografie je Mgr. Štěpán Čada, který se ve svém PhD projektu věnuje roli nekanonické signalizace Wnt v ustavení polarity během migrace améboidních buněk.