Omics-based analysis of honey bee (Apis mellifera) response to Varroa sp. parasitisation and associated factors reveals changes impairing winter bee generation

with Žádné komentáře

Abstract The extensive annual loss of honey bees (Apis mellifera L.) represents a global problem affecting agriculture and biodiversity. The parasitic mite Varroa destructor, associated with viral co-infections, plays a key role in this loss. Despite years of intensive research, … Read More

Junior STAR na OFIŽ

with Žádné komentáře

Grantová agentura České republiky letos v rámci výzvy Junior STAR podpoří 23 projektů, z toho dva jdou na Masarykovu univerzitu. Jedním z podpořených výzkumníků je náš dr. Peter Fabian, který finance získal na projekt Analýza kraniofaciálních nik skeletálních kmenových buněk. … Read More

Česká hlavička vzešla z OFIŽ

with Žádné komentáře

V úterý 25. 10. 2022 proběhlo předávání cen Česká hlavička, tradičního ocenění pro největší středoškolské talenty v technických a přírodovědných oborech. V kategorii SANITAS „Život a zdraví člověka“ si cenu odnesla Darja Klementová z maturitního ročníku brněnského Gymnázia P. Křížkovského … Read More

Obhajoba DSP z oblasti nádoru vaječníků

with Žádné komentáře

V pátek 4. 11. proběhne v 10:00 v C03/117 obhajoba doktorksé disertační práce Mgr. Anny Vyhlídalové Kotrbové. Anička se během doktorátu zabývala funkční a biochemickou analýzou extracelulárních váčků z ascitů pacientek s karcinomem vaječníku. Školitelkou je dr. Vendula Hlaváčková Pospíchalová. Obhajoba proběhne v angličtině. … Read More

Newsletter 11/2022

with Žádné komentáře

 |  1. 11. 2022, 11:44 OFIŽ: novinky pro listopad 2022 Milí studenti, kolegové a přátelé OFIŽ, se začátkem dalšího měsíce se k vám dostává další newsletter OFIŽ, ve kterém vám chceme dát vědět, co je u nás nového, které příležitosti byste neměli minout … Read More