Obhajoba DSP z oblasti nádoru vaječníků

with Žádné komentáře

V pátek 4. 11. proběhne v 10:00 v C03/117 obhajoba doktorksé disertační práce Mgr. Anny Vyhlídalové Kotrbové. Anička se během doktorátu zabývala funkční a biochemickou analýzou extracelulárních váčků z ascitů pacientek s karcinomem vaječníku. Školitelkou je dr. Vendula Hlaváčková Pospíchalová. Obhajoba proběhne v angličtině.

Oponenturu práce přijali dr. Irina Nazarenko (Univerzitní klinika Freiburg, Německo) a dr. Camille Bleriot (Institut Gustave Roussy, INSERM, Francie). Oba oponenti navíc přiblíží svou práci formou přednášek, které proběhnou ve stejné místnosti jako obhajoba, tedy v C03/117. Srdečně vás zveme na celý program.

Harmonorgam vystoupení:

9:00 Dr. Irina Nazarenko: Extracellular Vesicles in Cancer

10:00 – 11:45 Mgr. Anna Vyhlídalová Kotrbová: obhajoba DsP

14:00 Dr. Camille Bleriot: Macrophage Heterogeneity and Functions in Cancer & Metabolic Diseases