Aktualizovaný předmět: Bi6336 Biologie zárodečných buněk

with Žádné komentáře

Bi6336: Biologie zárodečných buněk

Rádi bychom vám doporučili aktualizovaný předmět Biologie zárodečných buněk.
Cílem předmětu je seznámit studenty s molekulárními mechanismy vývoje zárodečných buněk, oplození a vývoje časných embryí u savců. Dále budete seznámeni s nečastějšími poruchami těchto procesů a jejich následky a současnými metodami používanými při umělé reprodukci lidí a výzkumu zárodečných buněk a embryí.
Osnova kurzu:
  1. Mechanismy kontroly dělení chromozomů v somatických a zárodečných buňkách (mitóza, meióza). 
  2. Molekulární mechanismy fertilizace a kontrola vývoje časného embrya.
  3. Hlavní poruchy dělení chromozomů v zárodečných buňkách a embryích, mechanismus jejich vzniku a důsledky pro lidskou reprodukci.
  4. Chromozomální přestavby, jejich evoluční význam a dopady na lidskou reprodukci.
  5. Současné postupy a metody asistované reprodukce zaměřené na vyšetření chromozomů v zárodečných buňkách a embryích.
  6. Nové trendy a metodické postupy ve výzkumu zárodečných buněk a embryí.
Více informací zde.