Naše fotka na titulní straně

with Žádné komentáře

Pamatujete na únorové hlasování o nejhezčí fotku infrastruktury CELLIM (CEITEC)? Fotografie Mgr. Štěpána Čady a Bc. Petry Bačovské sice tehdy první místo nezískala, ale zalíbila se jiným – a to natolik, že se dostala na titulní stranu.

Fotografie leukemické buňky se objevila na titulní stránce výroční zprávy za rok 2022 sdružení Euro-BioImaging, které zastřešuje evropské infrastruktury pro biologické a biomedicínské zobrazování. Zpráva je k nahlédnutí zde.

Dle slov samotného konsorcia Euro-BioImaging si sdružení klade za cíl „poskytovat přístup, služby a školení k nejmodernějším zobrazovacím technologiím pro všechny vědce v Evropě i mimo ni a podporovat spojení a spolupráci všech zúčastněných stran včetně vědců, průmyslu, vnitrostátních a evropských orgánů“. Do infrastruktury Euro-BioImaging je zapojeno 35 evropských zařízení včetně v úvodu zmíněného brněnského CELLIMu (CEITEC).