Harmonogram SZZ

with Žádné komentáře

Zimní termín bakalářských i magisterských státnic a obhajob je úterý 7. února.


Témata závěrečných prací

Králová Romy: Vitamín D a imunita ve vztahu k virovým onemocněním

Bartošíková Jana: Imunokompatibilita plazmochemicky funkcionalizovaných povrchů

Holubová Barbora: Látky ovlivňující pohyblivost a chemotaxi lidských spermií

Motúzová Veronika: Analýza tetraspaninů u nádorových onemocnění B buněk

Satkova Miriam: Derivace a charakterizace buněčného modelu Nijmegen breakage syndromu založeného na lidských pluripotentních kmenových buňkách