Iniciativa společnosti Česká hlava zaměřená na rychlé propojení vědy a výzkumu s firemní praxí

with Žádné komentáře
Ve spolupráci České hlavy s Hospodářskou komorou, Svazem průmyslu a dopravy, Asociací malých a středních podniků a dalších podnikatelských svazů byl založen projekt Konektor. Jeho princip je jednoduchý – krátký abstrakt vědeckého projektu bude rozeslán po intranetových linkách těchto podnikatelských svazů a dostane se tak řádově k tisícům podnikatelských subjektů.
Jak se do projektu zapojit?
Stačí zaslat krátký abstrakt projektu. Nemusí to být projekt, který je již kompletně připraven pro přechod do praxe. Mohou to být i projekty, které jsou teprve ve stadiu výzkumu a počátečního vývoje, v projektu  vidíte potenciál pro praxi a hledáte komerční subjekt, který by buď zcela nebo i částečně financoval jeho další etapy. Rozsah ani obsah abstraktu není omezen, ale měl by obsahovat alespoň oblast využití a dosaženou etapu vývoje – tedy zda je ve fázi základního laboratorního ověření, prototypu či poloprovozu atd. V případě, že by vědci měli o tuto formu podpory zájem, zašlete prosím abstrakt na Centrum transferu technologií paní Mgr. Haně Půstové, pustova@ctt.muni.cz.