Pozvánka na obhajobu DSP

with Žádné komentáře

Srdečně vás zveme na obhajobu disertační práce naší studentky Anny Kocurkové. Ve své práci „The role of hyaluronic acid in the development of peritoneal fibrosis and adhesions“ se pod vedením dr. Gabriely Ambrožové zabývala problematikou peritoneálních srůstů se zaměřením na roli endogenní kyseliny hyaluronové. Práce vznikala ve spolupráci s firmou Contipro a.s.

Oponenování práce se zhostili dr. Martin Mollenhauer (profil zde) a dr. Gloria Huerta Angeles (profil zde).

Obhajoba proběhne v úterý 29. srpna od 10:00 v B11/206. Všichni jste srdečně zváni.