Promořená klíšťata, 8 různých patogenů v klíšťatech prokázáno!

with Žádné komentáře

Kolektiv studentů Kateřina Bechníková, Jiří Petráš, Lucie Šmídová a Michal Dvořák pod odborným vedením ve složení doc. RNDr. Alena Žákovská, Ph.D., MVDr. Mgr. Monika Dušková, Ph.D. a RNDr. Helena Nejezchlebová, Ph.D. zkoumali, jakými patogeny jsou promořena klíšťata v Brně i ve vzdálenějším okolí:

Sběr vzorků (tedy klíšťat – Ixodes ricinus) probíhal formou vlajkovaní v týdenních intervalech po celé vegetační období, včetně měření meteorologických podmínek na lokalitách:

 • Brno-Pisárky
 • Brno-přehrada Rakovec
 • Brno-Líšeň
 • Uherský Brod

Následně byly vzorky analyzovány metodou PCR na přítomnost těchto patogenů, které mohou být přenášeny klíšťaty:

 • Anaplasma phagocytophylum (bakterie, původce lidské granulocytární anaplazmózy)
 • Borrelia burgdorferi s. l. (bakterie, původce lymeské boreliózy)
 • Babesia spp (prvok, původce babesiózy)
 • Coxiella burnetii (bakterie, původce tzv. Q-horečky)
 • Ehrlichia chaffeensis (bakterie, původce ehrlichiózy)
 • Francisella tularensis (bakterie, původce tularémie)
 • Rickettsia spp (bakterie, původce skvrnitého tyfu)
 • Toxoplasma gondii (parazitický prvok, původce toxoplazmózy)

Cílem bylo získat přehled o výskytu daných patogenů a riziku nákazy ve vybraných lokalitách, a tímto poskytnout veřejnosti informace o dané problematice.

Výsledky:

Tabulka zobrazuje promořenost klíšťat v daných lokalitách v %. V závorce je uvedený počet pozitivních vzorků z celkového počtu odebraných. Pomlčka udává, že v dané lokalitě nebyl výskyt sledovaného patogenu potvrzen.

Závěr:

Po uskutečnění této studie se prokázalo, že nejpromořenější z vybraných oblastí z hlediska přítomnosti Borrelia burgdorferi s. l. je lokalita Brno – Líšeň. Také byla v této oblasti nečekaně zjištěna přítomnost Toxoplasma gondii v zástupcích krevsajícího vektoru Ixodes ricinus. Všechny metodou PCR testované patogeny byly v klíšťatech potvrzeny. Pro obyvatelstvo města Brna je pak důležitá informace o možnosti nákazy bakteriemi Anaplasma phagocytophylum, Borrelia burgdorferi s. l., Coxiella burnetii, Ehrlichia chaffeensis, Francisella tularensis a prvokem Toxoplasma gondii.

O výsledcích studie informovala média, např. MF Dnes v článku „Klíšťata přenášejí nečekané patogeny. Přibylo i problematické encefalitidy„.

Fotogalerie: