Aktualizovaný program semináře

with Žádné komentáře
Program – jaro 2020:
středy, 10.00-11.50, A11/305
19. 2.:
Organizační záležitosti, Přednáška Nemoc motýlích křídel – zástupci organizace DEBRA ČR, z. ú., ředitel Pavel Melichárek a Anita Gaillyová
26. 2.:
Organizační záležitosti, losování termínů přednášek studentů
Mgr. Petra Černochová (PGS): Vliv plazmaticky upravených polymerů na cytokinetiku buněk pro využití v tkáňovém inženýrství
Mgr. Kristýna Gömöryová (PGS): Využití pokročilých proteomických metod ve studiu buněčné signalizace
4. 3.:
Mgr. Anna Kocurková (PGS): Role endogenně produkovaného hyaluronanu na pro-fibrotickou aktivaci mesotheliálních buněk v průběhu vzniku peritoneálních
adhezí
Indré Lipatova – PGS studentka z ERASMUS programu z Magnus Univerzity Litva
11. 3.:
Mgr. Markéta Pícková (PGS): Preklinické modely nádorové progrese a terapie
4. r. učitelé: Kvasničková Tereza, Tlamková Anna, Šimek Jiří
18. 3.:
Mgr. Barbora Kvokačková (PGS): Plasticity and intratumoral heterogeneity in breast cancer
4. r. učitelé: Ševelová Soňa, Prouza Jan
4. r. odborníci: Šmídová Lucie, Fialková Sandra
25. 3.:
4. r. odborníci: Šmýkalová Simona, Tatíčková Martina, Halíková Ludmila, Jurásková Martina, Gintar Petr
1. 4.:
4. r. odborníci: Marciniak Jacek, Ryšavá Tereza, Skálová Helena, Mosejová Eva, Vysloužil David
8. 4.:
4. r. odborníci: Král Tomáš, Petráš Jiří, Sandanusová Miriam, Goliášová Zita, Kolajová Veronika
15. 4.:
host, absolvent z praxe (v jednání)
3. r. učitelé: Záškoda Michal, Šteigerlová Monika
22. 4.:
3. r. odborníci: Jelínek Matyáš, Jandová Nela, Myšková Markéta, Szotkowská Tereza, Šebestíková Jana
29. 4.:
3. r. odborníci: Bartošíková Jana, Holubová Barbora, Mikhina Elena, Čimborová Katarína, Böhmová Martina
6. 5.:
host: prof. RNDr. Ladislav Dušek, PhD.
13. 5.:
zápočtový týden
Změna programu vyhrazena.