Celoživotní vzdělávání

Programy celoživotního vzdělávání jsou určeny pro ty, kteří chtějí pokračovat ve svém vzdělávání, anebo hledají nové uplatnění na trhu práce. Celoživotní vzdělávání se řadí do kategorie "dalšího vzdělávání" a obsahuje takové druhy vzdělávání, které doplňují, prohlubují, obnovují nebo rozšiřují znalosti, vědomosti, dovednosti a kvalifikaci jeho účastníků, umožňují další odborný rozvoj.

Celoživotní vzdělávání se uskutečňuje podle § 60 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a řídí se Řádem celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity a Opatřením děkana 3/2018 Realizace programů celoživotního vzdělávání.

Účastník Celoživotního vzdělávání není studentem podle zákona o vysokých školách, nemá tedy nárok na ubytování na kolejích, slevu na stravování v menze a nemohou mu být poskytnuty další úlevy běžné pro studenty řádného studia. Celoživotní vzdělávání je placenou formou vzdělávání.

Nabídka programů celoživotního vzdělávání na PřF MU

Studium předmětů jednotlivě Přehled kurzů CŽV na SCI MUNI

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.