Celoživotní vzdělávání

Programy celoživotního vzdělávání jsou určeny pro ty, kteří chtějí pokračovat ve svém vzdělávání, anebo hledají nové uplatnění na trhu práce. Celoživotní vzdělávání se řadí do kategorie "dalšího vzdělávání" a obsahuje takové druhy vzdělávání, které doplňují, prohlubují, obnovují nebo rozšiřují znalosti, vědomosti, dovednosti a kvalifikaci jeho účastníků, umožňují další odborný rozvoj.

Celoživotní vzdělávání se uskutečňuje podle § 60 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a řídí se Řádem celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity a Opatřením děkana 3/2018 Realizace programů celoživotního vzdělávání.

Účastník Celoživotního vzdělávání není studentem podle zákona o vysokých školách, nemá tedy nárok na ubytování na kolejích, slevu na stravování v menze a nemohou mu být poskytnuty další úlevy běžné pro studenty řádného studia. Celoživotní vzdělávání je placenou formou vzdělávání.

Nabídka programů celoživotního vzdělávání na PřF MU

Studium předmětů jednotlivě Studium k rozšíření, doplnění učitelské kvalifikace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.