Molecular and Cell Biology

Navazující magisterské studium v prezenční formě v anglickém jazyce.

Program je možné studovat pouze jednooborově. Studium je zpoplatněno částkou 3 000 EUR za akademický rok.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Molecular and Cell Biology represents the specific field of study providing basis for all other disciplines of modern biology. The aim of this program is to offer the Master education to English-speaking students who completed the Bachelor studies in Biology in various profilations. The study allows to understand unifying features and connections among different phenomena in biology. The study programme is composed to explain principles of molecular and cell biology using various model systems - in microorganisms as well as plant/animal/human cells. The graduates should be able to extend the studies for postgraduate (PhD.) level as well as get a job in basic or applied research institutes or clinical laboratories.

„Windows of cellular universe wide opened.“

Praxe

The key practical training in experimental laboratory work you will obtain by performing research for diploma thesis under guidance of experienced superviser. You will get your own diploma research project and you will have to learn adequate methods and perform experiments to reach its specific aims. You will be also trained to learn how to present scientific data (both in oral and written form) to community of researchers in the field of molecular and cell biology.

Uplatnění absolventů

Molecular and Cell Biology represents the specific field of study providing basis for all other disciplines of modern biology. The aim of this program is to offer the Master education to English-speaking students who completed the Bachelor studies in Biology in various profilations. The study allows to understand unifying features and connections among different phenomena in biology. The study programme is composed to explain principles of molecular and cell biology using various model systems - in microorganisms as well as plant/animal/human cells. The graduates should be able to extend the studies for postgraduate (PhD.) level as well as get a job in basic or applied research institutes or clinical laboratories.

Podmínky přijetí

Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 12. 2022 – 31. 3. 2023)

Přijímací zkoušky proběhnou 18. 4. a 19. 4. 2023 formou online pohovoru. Podmínkou přijetí je základní orientace v oboru molekulární a buněčné biologie na bakalářské úrovni.

Základní okruhy:

  • chemické složení buněk
  • buněčné organely a transport mezi nimi
  • buněčné membrány a cytoskelet
  • struktura DNA a chromozomů
  • replikace DNA
  • procesy transkripce a translace
  • struktura a funkce proteinů
  • komunikace mezi buňkami
  • buněčný cyklus a smrt buněk

Více informací najdete zde.

Kritéria hodnocení

Uchazeči jsou přijímáni na základě výsledků ústní přijímací zkoušky podle kapacitních možností programu.

Doporučená literatura

Essential Cell Biology, 5th ed., Alberts B., Hopkin K, Johnson AD, Morgan D, Raff M, Roberts K., Walter P. W.W. Norton and Comp., 2019

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk angličtina
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let
Poplatky za studium
Studium v cizích jazycích je zpoplatněné, platba je za akademický rok
3 000 EUR
Více informací

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.