Rigorózní řízení

Absolventi magisterských studijních programů, kteří získali akademický titul ”magistr”, mohou vykonat v téže oblasti studia státní rigorózní zkoušku, jejíž součástí je obhajoba rigorózní práce.
Po jejím vykonání se uděluje v oblasti přírodních věd akademický titul ”doktor přírodních věd” ve zkratce ”RNDr.” uváděné před jménem.

Rigorózní řízení se řídí Studijním a zkušebním řádem MU (článek 36 - 39) a směrnicí č. 1/2017 o rigorózním řízení.

TATO SEKCE WEBOVÝCH STRÁNEK SE MOMENTÁLNĚ PŘIPRAVUJE. 
PRO VÍCE INFORMACÍ O TERMÍNECH PROTO KLIKNĚTE NA ODKAZ NÍŽE.

VÍCE INFORMACÍ

Studijní oddělení

telefon: 549 49 3577
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.