Omluva z výuky

Je vhodné, aby si student u každého předmětu předem zjistil, kolik absencí je povolených. Rozdíl je, zda se jedná o absence neomluvené či omluvené. Je třeba si dát pozor na předměty, které vyžadují blokovou výuku nebo výuku se zvláštním časovým průběhem, kde nemusí být absence povolena vůbec.

V případě tzv. omluvené absence student dodá omluvenku - potvrzení od lékaře, soudu, policie, případně jiné instituce - na studijní oddělení. Omluvenku je třeba na studijní oddělení doručit do pěti pracovních dnů od zahájení absence, později omluvené absence nemusí být uznány.

V případě nemoci student co nejdříve e-mailem či telefonicky ohlásí studijnímu oddělení svou nepřítomnost, nejpozději však do pěti pracovních dnů od zahájení absence. Písemné potvrzení od lékaře o době trvání nemoci je možné doložit co nejdříve po skončení nemoci. Studijní oddělení akceptuje i oskenovaná potvrzení od lékaře, zaslaná z univerzitního e-mailu, na kterých budou zřetelně viditelné veškeré údaje.

K omluvení je možné využít předepsaný formulář, který najdete zde.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.