Omluva z výuky

Je vhodné, aby si student u každého předmětu předem zjistil, kolik absencí je povolených. Rozdíl je, zda se jedná o absence neomluvené či omluvené. Je třeba si dát pozor na předměty, které vyžadují blokovou výuku nebo výuku se zvláštním časovým průběhem, kde nemusí být absence povolena vůbec.

V případě tzv. omluvené absence student vloží omluvenku (potvrzení od lékaře, soudu, policie, případně jiné instituce) do úřadovny do agendy Žádost o omluvení nepřítomnosti: IS MU – Student – Během studia – Úřadovna – Podání nové žádosti. Omluvenku je třeba doložit do pěti pracovních dnů od zahájení absence, později omluvené absence nemusí být uznány.

K potvrzení od lékaře je možné využít formulář, který najdete zde.

Vložení omluvenky studijním oddělením si zkontrolujete sami v ISu. Pro kontrolu omluvenek použijte aplikaci: IS - Student - Výuka - Kdy jsem omluven.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.