Bc. a Mgr. studium

Manuál studenta

Legislativa a formuláře

Žádosti v IS MU

Následující žádosti se podávají elektronicky prostřednictvím IS MU (IS MU – Student Během studiaÚřadovna – Podání nové žádosti).

  • Žádost o přestup. Agenda „PřF StudO: Žádost o přestup na PřF 
  • Žádost o přerušení studia. Agenda „PřF StudO: Žádost o přerušení studia na Přírodovědecké fakultě 
  • Žádost o opětovný zápis přerušení studia. Agenda „PřF StudO: Žádost o opětovný zápis ke studiu po přerušení studia“ 
  • Oznámení o zanechání studia. Agenda „PřF StudO: Oznámení o zanechání studia na Přírodovědecké fakultě 
  • Žádost o změnu jazyka závěrečné práce. Agenda „PřF StudO: Žádost o sepsání závěrečné práce v jiném než českém jazyce“ 
  • Žádost o skrytí části závěrečné práce.  Agenda „PřF StudO: Žádost o skrytí části závěrečné práce 
  • Žádosti o uznání předmětů z Masarykovy univerzity do studia Přírodovědecké fakulty. Agenda „PřF StudO: Žádosti o uznání předmětů z Masarykovy univerzity do studia Přírodovědecké fakulty