Bc. a Mgr. studium

Manuál studenta

Legislativa a formuláře

Žádosti v IS MU

Následující žádosti se podávají elektronicky prostřednictvím IS MU (IS MU – Student Během studiaÚřadovna – Podání nové žádosti).