Studium předmětů jednotlivě

V rámci studia jednotlivých předmětů v programu Celoživotní vzdělávání je uchazečům umožněno vybrat si jednotlivé předměty z fakultní nabídky.

Studium jednotlivých předmětů je určeno pro všechny uchazeče.
Výjimečně je umožněno studium jednotlivých předmětů i středoškolským studentům.

Jak se přihlásit/zápis do studia:

Přihlášku ke studiu od podzimního semestru 2023 je možné podat od 10. 7. 2023 do 18. 8. 2023.
Přijímací zkouška se nekoná.
Uchazeči budou přijati na základě vyhodnocení podané přihlášky.
Jedná se o prezenční formu studia.
Poplatek za studium činí 500 Kč za jeden kredit.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.