Studium předmětů jednotlivě

V rámci studia jednotlivých předmětů v programu Celoživotní vzdělávání je uchazečům umožněno vybrat si jednotlivé předměty z fakultní nabídky.

Studium jednotlivých předmětů je určeno pro uchazeče s ukončeným středoškolským vzděláním. Výjimečně je umožněno studium jednotlivých předmětů i středoškolským studentům.

Jak se přihlásit/zápis do studia:

Přihlášku ke studiu od jarního semestru 2023 je možné podat od 15. 12. 2022 do 22. 1. 2023.
Přijímací zkouška se nekoná.
Uchazeči budou přijati na základě vyhodnocení podané přihlášky a doložení dokumentů o absolvovaném vzdělání.
Jedná se o prezenční formu studia.
Poplatek za studium činí 500 Kč za jeden kredit.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.