Přehled akreditovaných doktorských studijních programů

Program Zkratka Garant Předseda OR Specializace/Obor Zkratka Předseda OK Platnost akreditace
Analytický geochemik ANGE_ prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc. prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc. Analytický geochemik  ANGE   9.12.2026
Anatomie a fyziologie rostlin  AFYR_ prof. Ing. Miloš Barták, CSc. prof. Ing. Miloš Barták, CSc. Anatomie a fyziologie rostlin  AFYR   15.4.2029
Antropologie  ANTR_ doc. RNDr. Petra Urbanová, Ph.D. doc. RNDr. Petra Urbanová, Ph.D. Antropologie  ANTR   15.4.2029
Bioanalytická chemie  BIACH_ prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc. prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc. Bioanalytická chemie  BIACH   9.12.2026
Biochemie  BCH_ prof. RNDr. Igor Kučera, DrSc. prof. RNDr. Igor Kučera, DrSc. Biochemie  BCH   15.4.2029
Biomolekulární chemie a bioinformatika  BINFO_ prof. Mgr. Lukáš Žídek, Ph.D. prof. Mgr. Lukáš Žídek, Ph.D.  Biomolekulární chemie a bioinformatika BINFO   15.4.2029
Ekologická a evoluční biologie EKEB_ prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D. prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D. Botanika BOTA prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D. 15.4.2029
        Ekologie EKOL prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D. 15.4.2029
        Hydrobiologie HYBI doc. RNDr. Jana Schenková, Ph.D. 15.4.2029
        Parazitologie PARA
prof. MVDr. David Modrý, Ph.D.
15.4.2029
        Zoologie ZOOL prof. Mgr. Stanislav Pekár, Ph.D. 15.4.2029
Fyzická geografie  FYGR_ doc. Mgr. Daniel Nývlt, Ph.D. doc. Mgr. Daniel Nývlt, Ph.D. Fyzická geografie  FYGR   15.4.2029
Fyzika FY_ prof. Rikard von Unge, Ph.D. prof. Rikard von Unge, Ph.D. Astrofyzika ASTRO prof. Mgr. Jiří Krtička, Ph.D. 15.4.2029
        Biofyzika BF prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc. 15.4.2029
        Fyzika kondenzovaných látek KOND prof. Mgr. Dominik Munzar, Dr. 15.4.2029
        Fyzika plazmatu FYPZ doc. Mgr. Pavel Dvořák, Ph.D. 15.4.2029
        Obecné otázky fyziky OBFY prof. RNDr. Jana Musilová, CSc. 15.4.2029
        Teoretická fyzika TEFY prof. Rikard von Unge, Ph.D. 15.4.2029
        Vlnová a částicová optika VCOP prof. Mgr. Tomáš Tyc, Ph.D. 15.4.2029
Fyziologie, imunologie a vývojová biologie živočichů  FIVBZ_ prof. Mgr. Vítězslav Bryja, Ph.D. prof. Mgr. Vítězslav Bryja, Ph.D. Fyziologie, imunologie a vývojová biologie živočichů FIVBZ   21.10.2029
Genomika a proteomika GEPR_ doc. Mgr. Jan Paleček, Dr. rer. nat. doc. Mgr. Jan Paleček, Dr. rer. nat. Genomika a proteomika  GEPR   15.4.2029
Geologie GEOL_ doc. RNDr. Zdeněk Losos, CSc. doc. RNDr. Zdeněk Losos, CSc. Aplikovaná a environmentální geologie APLG   15.4.2029
        Geologie dynamická, tektonika a fyzika Země GEDY   15.4.2029
        Geochemie a hydrogeologie GEHY   15.4.2029
        Geologie stratigrafická, paleontologie a sedimentologie PALE   15.4.2029
        Mineralogie, petrologie a ložisková geologie MIPE   15.4.2029
Chemie CHE_ prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D. prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D. Analytická chemie ANAL prof. RNDr. Jan Preisler, Ph.D. 17.6.2029
        Anorganická chemie ANOR prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D. 17.6.2029
        Fyzikální chemie FCH prof. RNDr. Libuše Trnková, CSc. 17.6.2029
        Materiálová chemie MATR prof. RNDr. Jiří Sopoušek, CSc. 17.6.2029
        Organická chemie ORGA prof. RNDr. Petr Klán, Ph.D. 17.6.2029
Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země KADP_ doc. RNDr. Petr Kubíček, CSc. doc. Mgr. Daniel Nývlt, Ph.D. Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země  KADP   15.4.2029
Matematika a statistika MA_ doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D. doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D. Algebra, teorie čísel a matematická logika ALGB   15.4.2029
        Geometrie, topologie a geometrická analýza GEOT   15.4.2029
        Matematická analýza MANA prof. RNDr. Roman Šimon Hilscher, DSc.  15.4.2029
        Obecné otázky matematiky OOMA   15.4.2029
        Pravděpodobnost, statistika a matematické modelování PSM doc. PaedDr. RNDr. Stanislav Katina, Ph.D. 15.4.2029
Mikrobiologie  MIKR_ prof. RNDr. Ivo Sedláček, CSc. prof. RNDr. Ivo Sedláček, CSc. Mikrobiologie MIKR   15.4.2029
Molekulární a buněčná biologie a genetika MBBG_ doc. Mgr. Petr Beneš, Ph.D. doc. Mgr. Petr Beneš, Ph.D. Molekulární a buněčná biologie a genetika MBBG   15.4.2029
Pokročilé materiály a nanovědy PMN prof. Ing. Radimír Vrba, CSc. prof. Ing. Radimír Vrba, CSc. Pokročilé materiály PMA   31.12.2024
        Pokročilé nanotechnologie a mikrotechnologie PMN   31.12.2024
Sociální geografie a regionalní rozvoj SGRR_ doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D. doc. Mgr. Daniel Nývlt, Ph.D. Sociální geografie a regionalní rozvoj SGRR   15.4.2029
Vědy o živé přírodě VZP_ prof. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D. prof. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D. Vědy o živé přírodě VZP   26.10.2030
Životní prostředí a zdraví ZPZ_ prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D. prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D. Environmentální chemie a toxikologie ETOX   15.4.2029
        Matematická biologie, bioinformatika a modelování MBI   15.4.2029

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.