Rozvrh

Rozvrh v ISu Rozvrh na fakultních stránkách Rozvrh celouniverzitní tělesné výchovy

Dva pohledy na rozvrh

Na Přírodovědecké fakultě se rozvrh zveřejňuje dvěma způsoby. Jednak na fakultních stránkách fakulty a jednak na ISu. Je to proto, že vzhledem k dalším agendám v ISu nelze katalog předmětů v ISu přizpůsobit plně tomu, aby stačil rozvrh z ISu.

Rozvrh na stránkách fakulty

Je tvořen na základě dat, která dostane rozvrhová komise od katedrových rozvrhářů.

Kdy používat tento pohled na rozvrh?

  • výpis rozvrhu učitelů
  • výpis rozvrhu poslucháren
  • výpis rozvrhu studijních skupin

Rozvrh na stránkách ISu

Zde rozvrhová komise dodává pouze kdy a kde se výuka koná a ostatní údaje se berou z katalogu předmětů. Protože pod stejným kódem předmětu je vedena přednáška i cvičení, dochází k tomu, že mají v rozvrhu přednášející i cvičící zapsánu přednášku i cvičení. Dále jsou z různých důvodů vedeni v katalogu předmětů i jiní učitelé než ti, kteří pravidelně výuku provádějí. Dále na ISu nejsou zařazeny rezervace poslucháren, kterým neodpovídá žádný předmět z katalogu ISu.

Kdy používat tento pohled na rozvrh?

  • Tato forma je určena pro studenty, kteří si v ní mohou sestavit při zápisu na ISu „svůj rozvrh“.

Až na jména učitelů a rezervace poslucháren, kterým není přiřazen žádný kód předmětu z katalogu ISu, jsou oba pohledy na rozvrh identické.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.