Erasmus+ Evropa - studijní pobyty

Erasmus+ je výměnný program Evropské unie, který nabízí skvělou příležitost studovat v zemích po celé Evropě. Každý ústav má v nabídce různé partnerské univerzity v Evropě. 
Vydáte se na jednu z nich i Vy?

KAM MŮŽU JET? SEZNAM PARTNERSKÝCH UNIVERZIT

Aktuálně platný přehled smluv, které máme na PřF uzavřeny, lze zobrazit zde.
Ve filtru si můžete vybrat pouze Erasmus+ smlouvy pro celou fakultu nebo jen pro Váš ústav. Pro více informací se, prosím, obraťte na Vašeho oborového koordinátora.

KDY SE MŮŽU HLÁSIT?

 • 1. kolo (pobyty pro podzimní i jarní semestr následujícího ak.roku)

  únor

 • 2. kolo (vždy pouze pro pobyty v následujícím jarním semestru)

  Od roku 2023 jsou 2. kola spíše nepravděpodobná = nepočítejte s nimi, prosím, a hlaste se v 1. kole!
  (pokud by bylo vyhlášeno, bude to pravděpodobně během dubna/května)

  Přesné termíny Vám sdělí vždy Váš oborový koordinátor.

Podmínky účasti
 • Student musí být v době výjezdu zapsán minimálně ve druhém ročníku bakalářského studia (v případě navazujícího magisterského studia lze vyjíždět již od prvního semestru)
 • Student musí být po celou dobu svého výjezdu řádně zapsán ke studiu na fakultě/katedře, přes kterou pobyt realizuje, studium nesmí ukončit ani přerušit.
 • Podmínkou je získání minimálního počtu 20 ECTS kreditů za semestr studia na hostitelské instituci.
 • Délka studijního pobytu je min. 2 a max. 12 měsíců.
 • Student, který chce vycestovat na studijní pobyt do země svého původu (např. Slovensko), má při výběrovém řízení nejnižší prioritu a bude mu udělen status zero grant studenta, tj. bez nároku na přidělení finanční podpory.
 • Student může absolvovat studijní pobyt či praktickou stáž v zahraničí v celkové délce maximálně 12 měsíců za studijní cyklus (bakalářský, magisterský, doktorský). Může tedy absolvovat např. 6 měsíců studijního pobytu a 6 měsíců praktické stáže, či např. celých 12 měsíců studijního pobytu, vždy však platí limit 12 měsíců v jednom studijním cyklu.

Kompletní informace o podmínkách účasti v programu najdete na webu Centra zahraniční spolupráce zde.

Finanční podmínky

Na základě podpisu finanční dohody student obdrží stipendium z prostředků programu Erasmus+. Měsíční grant je stanoven na národní úrovni a jeho výše je stejná pro studenty všech vysokoškolských institucí.

Výše stipendia pro Erasmus+ studijní pobyty (od ak. roku 2024/2025):

 • 600 EUR/měsíc – země s vysokými životními náklady:
  • Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie,
 • 540 EUR/měsíc – země s nižšími životními náklady:
  • Bulharsko, Estonsko, Chorvatsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Makedonie, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Turecko.

Období online mobility není ze strany program Erasmus+ finančně podpořeno. Finanční podpora je přiznána pouze za období fyzické mobility.  

Přihláška a výběrové řízení

Přihláška se podává elektronicky v aplikaci ISOIS. Na úvodní stránce zvolte Erasmus+ SMS (Students). 

V přihlášce se Vám zobrazí výběr univerzit, se kterými má Váš ústav (příp. ústav, na kterém v době výjezdu budete studentem), uzavřené smlouvy o spolupráci. Doporučujeme seznámit se s nabídkou předmětů pro studenty Erasmus+ na webových stránkách příslušné zahraniční instituce a předměty volit s ohledem na své studijní zaměření.

Výběrové řízení probíhá na fakultní úrovni v předem vyhlášených termínech, o kterých Vás informuje oborový koordinátor. Podmínky výběrového řízení se na jednotlivých ústavech liší, informujte se, prosím, s dostatečným předstihem, zda potřebujete nahrát k přihlášce nějaké dokumenty (např. motivační dopis, výpis známek, jazykový certifikát...)

Byl jsem vybrán, co teď?

Než do zahraničí odjedete, projděte si podrobně pokyny CZS pro vyjíždějící studenty. S Vaším oborovým koordinátorem budete řešit studijní smlouvu - Learning Agreement, která se vyplňuje ONLINE v systému ISOIS. Pro její správné vyplnění si prosím projděte následující pokyny. Svého oborového koordinátora uvádějte do pole MU Departmental Coordinator. 

Ostatní záležitosti (podpis Účastnické smlouvy před odjezdem, výplata stipendia apod.) řešte prosím s koordinátorem z Centra zahraniční spolupráce.

Oddělení pro doktorské studium, kvalitu, akademické záležitosti a internacionalizaci

Mgr. Kristýna Bajgarová, Bc. Valeriia Denysenko

telefon: 549 49 5051, 3149
e‑mail: ,

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.