Fyzika

Ústav fyziky a technologií plazmatu, Ústav fyziky kondenzovaných látek, Ústav teoretické fyziky a astrofyziky

Výzkumné činnosti v oblasti fyziky pokrývají široké spektrum témat od fundamentálních fyzikálních zákonů po výzkum a vývoj pokročilých technologií a materiálů. Naše výzkumné týmy se zaměřují na strukturní, elektronické a další vlastnosti sypkých a vrstvených materiálů (Ústav fyziky kondenzovaných látek), nebo charakterizaci a aplikace nízkoteplotní plazmy a ionizovaných plynů (Ústav fyziky a technologií plazmatu). Ústav teoretické fyziky a astrofyziky pokrývá témata od moderní teorie gravitace (superstruny, smyčková kvantová gravitace), astrofyziky horkých hvězd až po biofyzikální výzkum strukturních vlastností biomolekul.

Pro podrobnější informace navštivte stránky ústavů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.