Fyzika

Ústav fyzikální elektroniky, Ústav fyziky kondenzovaných látek, Ústav teoretické fyziky a astrofyziky

Výzkumné činnosti v oblasti fyziky pokrývají široké spektrum témat od fundamentálních fyzikálních zákonů po výzkum a vývoj pokročilých technologií a materiálů. Naše výzkumné týmy se zaměřují na strukturní, elektronické a další vlastnosti sypkých a vrstvených materiálů (Ústav fyziky kondenzovaných látek), nebo charakterizaci a aplikace nízkoteplotní plazmy a ionizovaných plynů (Ústav fyzikální elektroniky). Ústav teoretické fyziky a astrofyziky pokrývá témata od moderní teorie gravitace (superstruny, smyčková kvantová gravitace), astrofyziky horkých hvězd až po biofyzikální výzkum strukturních vlastností biomolekul.

Pro podrobnější informace navštivte stránky ústavů:

Ústav fyziky kondenzovaných látek

Ústav fyzikální elektroniky

Ústav teoretické fyziky a astrofyziky

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.