Přehled publikací z Web of Science v grafech

Publikuj, nebo zhyň! Publikační činnost PřF MU optikou Web of Science

Publish or perish. Publikuj, nebo zhyň. To, co dříve platilo pro novináře, dnes platí i ve vědě. Současný systém finančního hodnocení vědeckých institucí je odvozen zejména od publikační činnosti. Když vědci dané instituce publikují hodně a v časopisech se silným Impact Factorem (IF), a když jsou jejich články hodně citované, znamená to pro jejich instituci příliv financí do rozpočtu. Když nepublikují, je tomu naopak. Nelze říci, že jde o systém spravedlivý. A to například z toho důvodu, že když se věnujete zkoumání žížalky, jež krom vás zajímá jen dalších pět vědců na světě, kteří vás budou citovat, jistě nebudou mít vaše články takový ohlas, jako články na téma léčby vážných nemocí. Na druhou stranu můžete být hojně citování paradoxně proto, že je ve vašem článku zásadní chyba, na kterou pak všichni odkazují, a vaše instituce je za to odměněna.

V tomto článku chceme ukázat, že v publikování odborných článků si PřF MU stojí velmi dobře, srovnatelně s Univerzitou Karlovou. Jak ostatně ukazují následují analýzy z Web of Science, online akademické služby poskytující přístup k databázi více než 10 000 nejvýznamnějších vědeckých žurnálů z celého světa a více než 110 000 konferenčních jednání od roku 1900.

Pro započtení článku do publikačního výkonu fakulty je důležité správně uvést afiliaci, tedy příslušnost autora k naší fakultě. Afilace článku z PřF MU by měla vždy obsahovat:

  1. univerzitu „Masaryk university“ ve zkratce „Masaryk Univ“ ,
  2. fakultu „Faculty of Science“ ve zkratce „Fac Sci“.

Bez těchto údajů je obtížné, ne-li nemožné, započítat práci do publikačního výkonu fakulty.

Nejprve se podívejme na grafy ukazující, jak si PřF stojí v rámci celé MU.

Podíl článků PřF na celkovém počtu článků MU od roku 1990 celkem

Podíl počtu článků fakulty na celkovém počtu článků MU v letech

Z grafu uvádějícího procentuální podíl článků fakulty na celkové produkci článků univerzity v letech vyplývá, že více než polovina článků MU pochází z naší fakulty. Pokles podílu publikací fakulty v roce 2012 a dál je způsoben vyčleněním CEITECu z fakulty. CEITEC sám bez spoluúčasti s fakultou publikuje asi 10 % z produkce univerzity.

Další grafy se věnují sledování toho, jak jsou jednotlivé články často citované.

Podíl počtu citací článků fakulty na počtu citací MU

V daném roce je uveden počet citací, které v něm publikované články získaly do současnosti. Rovněž podíl počtu citací článků fakulty na počtu citací článků univerzity se pohybuje okolo 50 %.

Celkový počet článků v jednotlivých vědních oborech a kvartilech

Průměrný počet citací na jeden článek publikovaný v letech 2000 - 2010

Cílem těchto grafů není ukázat, který obor je publikačně aktivnější, protože v každé z disciplín pracuje jiný počet vědců a publikační zvyklosti mezi obory se také liší. Graf tedy ukazuje počet článků v jednotlivých vědních oborech a kvartilech (Q) od roku 1990 po současnost. Kvartily jsou převzaty z Web of Science a představují hodnocení časopisu. Zjednodušeně řečeno:
Q1 = Časopisy patřící mezi 25 % nejcitovanějších ve svém oboru
Q2 = Časopisy patřící mezi 25 %—50 % nejcitovanějších ve svém oboru
Q3 = Časopisy patřící mezi 50 %—75 % nejcitovanějších ve svém oboru
Q4 = Časopisy patřící mezi 25 % nejméně citovaných ve svém oboru.

Poslední graf ukazuje, že citovanost článků PřF MU je téměř stejná jako citovanost článků Univerzity Karlovy, což je také výborný výsledek.

Srovnání s Univerzitou Karlovou v letech 2000 - 2010

Data převzata z WebOfSciennce.com, Thomson Reuters

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.