Informace o projektu
Inovace učebního textu Úlohy z astrofyziky

Kód projektu
FRVS/8/2010
Období řešení
1/2010 - 12/2010
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Cílem projektu je inovace multimediálního učebního textu Úlohy z astrofyziky. Původní sbírka na síti http://www.physics.muni.cz/astroulohy/ bude doplněna o dalších nejméně 100 úloh s tématy - Astrofyzikální metody, Kosmická mechanika, Sluneční soustava a Proměnné hvězdy. V každém tématu půjde minimálně o 25 nově zpracovaných úloh i s řešeními. Moderní sebrané úlohy z výše uvedených témat dosud neexistují, budou vytvořeny na základě studia literatury a údajů v ní uvedených. Dále budou doplněny počítačové úlohy o práce na elektronické síti s využitím astronomických katalogů různých objektů. Inovovaný text umístěný na adrese http://www.physics.muni.cz/astroulohy/ budou moci využívat jak vysokoškolští a středoškolští studenti, tak jejich učitelé i další zájemci.


Inovace sbírky úloh z astrofyziky v rozsahu čtyř nových témat vyžaduje nejprve získání původních nových hodnot astrofyzikálních veličin, týkajících se kosmických těles a jevů s nimi spojených. Ty lze získat z nových vysokoškolských učebnic a sborníků z konferencí respektive monotématických knih, kde jsou nejnovější informace shrnuty. Podtrhujeme z publikací věnovaných Astrofyzikálním metodám, Kosmické mechanice, Sluneční soustavě a Proměnným hvězdám. Tedy tématům, které plánujeme ve sbírce úloh doplnit.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.