Informace o projektu
Bioakumulace perzistentních organických kontaminantů v žížalách ve vztahu k jejich biodostupnosti v půdě

Logo poskytovatele
Kód projektu
GAP503/10/0125
Období řešení
1/2010 - 12/2013
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova
bioakumulace, biodostupnost, žížaly, kontaminace půd, perzistentní organické polutanty, půdní ekotoxikologie, hodnocení ekologických rizik, artificiální půda, aging

Přítomnost perzistentních organických polutantů (POPs) v půdě je spojena s ohrožením půdních organismů, rostlin a celých terestrických ekosystémů. Klíčovou roli hraje biodostupnost POPs v půdě, protože pouze biodostupná frakce POPs může být přijata organismy, způsobit v nich toxicitu nebo vstoupit do potravních řetězců. V rámci předkládaného projektu budou studovány faktory a procesy ovlivňující biodostupnost vybraných POPs (PAHs, PCBs, HCH, DDT) v půdách pro žížaly Eisenia fetida. Cílem projektu je zjistit, jaký vliv na bioakumulaci POPs v žížalách mají půdní vlastnosti, vlastnosti POPs a jejich doba setrvání v půdě (aging). Na větším souboru půd ověříme význam organického uhlíku pro predikci biodostupnosti. Srovnáme také biodostupnost pro historickou a čerstvou kontaminaci. Budou srovnávány nejen půdy reálné různých vlastností, ale i půdy artificiální, čímž bude ověřeno, zda jsou relevantním standardním a referenčním materiálem při hodnocení rizik POPs pro půdu. Paralelně bude během projektu probíhat výzkum extrakčních metod, které mohou předpovídat biodostupnost POPs pro žížaly. Výsledky projektu přinesou nové poznatky využitelné při hodnocení ekologických rizik POPs v půdě.

Publikace

Počet publikací: 11


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.