Vzhledem k aktuálnímu epidemiologickému vývoji je univerzitní eskalační semafor, s platností od pondělí 12. října 2020, přepnut na červený stupeň pohotovosti. Více informací zde.

Evoluce genomu alopolyploidních řeřišnic (Cardamine) rozdílného fylogenetického stáří

Projekt nespadá pod Přírodovědeckou fakultu, ale pod Středoevropský technologický institut. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.

Logo poskytovatele
Kód projektu
GAP501/10/1014
Období řešení
1/2010 - 12/2012
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Středoevropský technologický institut
Spolupracující organizace
Univerzita Karlova v Praze
Universität Osnabrück

Polyploidie hraje významnou roli při speciaci semenných rostlin. Nicméně překvapivě málo je známo o stabilitě chromosomů v prvních generacích po vzniku alopolyploidů a u evolučně mladých polyploidů. Poprvé bude použita technika kombinované GISH a SMC (genomická in situ hybridizace a srovnávací malování chromosomů) u hybridních a alopolyploidních řeřišnic (Cardamine) k analýze intergenomických chromosomových interakcí. GISH identifikuje rodičovské chromosomové sady a intergenomické translokace, zatímco SMC odhalí inter- a intrachromosomové přestavby. Stabilita chromosomů bude analyzována u nedávno (ca. 100 let) vzniklého triploidního hybrida C.x insueta (2n=24) a autoalohexaploida C. schulzii (2n=48), evolučně staršího druhu C. flexuosa (2n=32), a jejich domnělých rodičovských druhů. U tří analyzovaných alopolyploidních taxonů budou etablovány syntetické linie a chromosomová stabilita monitorována v posloupných generacích. Projekt ozřejmí spojitost mezi chromosomovými přestavbami a evolucí alopolyploidních genomů rostlin.

Publikace

Počet publikací: 7