Vulkanismus vázaný na rozpadlý pasivní kontinentální okraj, příklad jižní části vrbenské skupiny, silezikum

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA205/01/0331
Období řešení
1/2001 - 1/2003
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Univerzita Karlova v Praze
Přírodovědecká fakulta Univerzita Karlova v Praze
Česká geologická služba

Petrologický a geochemický charakter vulkanických hornin, a to především bazických, představuje citlivý indikátor geotektonického a paleogeografického prostředí. Vulkanické horniny vhodné pro takové studium se nacházejí v devonských sedimentárních bazéne ch na sv. okraji Českého masívu. Velmi pozoruhodný a zatím málo prostudovaný je vulkanický komplex v jižní části vrbenské skupiny (silezikum), který je petrologicky extrémně variabilní a je vázán na sled paleontologicky datovaných hornin. Lokálně téměř n eporušené a Jen slabě metamorfované vulkanické textury slibují, že moderní geochemický výzkum (petrologie, geochemie hornin, izotopie, chemismus minerálů) může poskytnout zajímavé výsledky přispívající do diskuse o petrogenezi vulkanické asociace na dive rgentním rozhraní, a to především ve vztahu k variské orogenezi.

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.