Projevy globální environmentální změny v krajinné sféře Země (PROGLEZ)

Kód projektu
MUNI/A/0966/2009
Období řešení
1/2010 - 12/2012
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Současné globální environmentální změny vyžadují adaptivní přístup lidské společnosti a řešení nových výzev, které tyto změny přinášejí. Změny přírodních a socio-kulturních složek krajinné sféry ovlivňují v mnoha ohledech kvalitu lidského života a prostorové uspořádání nejrůznějších typů lidských aktivit. Proto je předkládaný projekt zaměřen na detekci, monitoring, analýzu a evaluaci vybraných environmentálních, společenských, ekonomických a politických změn a jejich geografických dopadů v různých sférách lidské společnosti. Projekt je koncipován jako silně interdisciplinární se zapojením odborníků pokrývajících různé aspekty přírodního, sociálně-ekonomického a kulturního prostředí člověka. Řešeny budou otázky změn a kolísání klimatu, hydrometeorologických extrémů, geomorfologických procesů, hodnocení krajiny, procesů globalizace a transformace, včetně změn dynamiky urbánního prostředí, sídelního a dopravního systému, proměn společenských institucí a politických regulačních mechanismů. K analýze geografických jevů budou využity jak pokročilé kvantitativní metody včetně nástrojů geoinformačních technologií (GIS, nástroje dálkového průzkumu Země), tak metody kvalitativního a terénního výzkumu. Řešení projektu vyústí v syntézu a širší interpretaci dílčích výsledků výzkumu, jejich prostorovou vizualizaci prostřednictvím pokročilých kartografických aplikací, i návrh mechanismů řešení společenských problémů souvisejících s globální environmentální změnou.

Publikace

Počet publikací: 91


Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 10 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.