Aplikace metod analýzy obrazu a tvaru ve výzkumu biologie člověka

Kód projektu
MUNI/A/0988/2009
Období řešení
1/2010 - 12/2012
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Cílem navrhovaného projektu je zajistit provoz a další rozvoj činnosti Laboratoře morfologie a forenzní antropologie. Toto výzkumné a výukové pracoviště náleží k Ústavu antropologie PřF MU. Laboratoř sdružuje vědecké pracovníky a studenty bakalářského, magisterského a doktorského studijního programu Antropologie, kteří se při řešení témat z oblasti biologie člověka a příbuzných oborů opírají o společnou koncepci, jež zahrnuje aplikaci pokročilých metodických postupů geometrické morfometrie a moderního technického a přístrojového vybavení pro záznam morfologie a struktury biologických objektů (digitizéry, 3D skenovací hlava, mikroskop s digitální kamerou). Aktivní účast studentů na činnosti laboratoře zlepšuje kvalitu jejich vzdělání v oboru a zároveň zvyšuje jejich konkurenceschopnost na trhu práce.

Publikace

Počet publikací: 19


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.