Due to changes in the current epidemiological situation, the university escalation traffic light is, from Monday, October 12, 2020, switched to the red alert level. For more information, click here.

Aplikace metod analýzy obrazu a tvaru ve výzkumu biologie člověka

Project Identification
MUNI/A/0988/2009
Project Period
1/2010 - 12/2012
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Cílem navrhovaného projektu je zajistit provoz a další rozvoj činnosti Laboratoře morfologie a forenzní antropologie. Toto výzkumné a výukové pracoviště náleží k Ústavu antropologie PřF MU. Laboratoř sdružuje vědecké pracovníky a studenty bakalářského, magisterského a doktorského studijního programu Antropologie, kteří se při řešení témat z oblasti biologie člověka a příbuzných oborů opírají o společnou koncepci, jež zahrnuje aplikaci pokročilých metodických postupů geometrické morfometrie a moderního technického a přístrojového vybavení pro záznam morfologie a struktury biologických objektů (digitizéry, 3D skenovací hlava, mikroskop s digitální kamerou). Aktivní účast studentů na činnosti laboratoře zlepšuje kvalitu jejich vzdělání v oboru a zároveň zvyšuje jejich konkurenceschopnost na trhu práce.

Publications

Total number of publications: 19


Previous 1 2 Next