Výzkum vlivu provozu na pozemky dálnic a silnic z hlediska životního prostředí

Kód projektu
PD401120603
Období řešení
1/1996 - 1/1998
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo dopravy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Lékařská fakulta
Spolupracující organizace
Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.
IMOS Brno, a.s.

Výzkum kontaminace zemin z příkopů a krajnic u dálnic a silnic v ČR anorganickými (těžké kovy, chloridy, fluoridy) a organickými (PAU, PCB) polutanty v různých podmínkách.Současně se provádějí i biologické testy.Na základě několikaletých výsledků návrh využití těchto zemin v souladu s platnými předpisy na ochranu životního prostředí.Výzkum obsahu těžkých kovů v ovoci a trávě ze silničních pozemků a na základě výsledků posouzení jejich použití z hlediska hygienických a veterinárních předpisů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.